Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017

25 νοµοί χωρίς γιατρούς ΕΟΠΥΥ σε 5 βασικές ειδικότητες

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΓΙΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΡΡΕΟΥΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 

ΜΑΡΙΑ - ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Χωρίς τη δυνατότητα να πηγαίνουν δωρεάν σε γιατρό είναι οι κάτοικοι πολλών περιοχών της Ελλάδας. Οι ελλείψεις σε συµβεβληµένους µε τον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) γιατρούς χτυπούν πραγµατικά «κόκκινο», καθώς υπάρχουν ολόκληροι νοµοί χωρίς καθόλου γιατρούς βασικών ειδικοτήτων, όπως είναι ο παιδίατρος, ο παθολόγος και ο καρδιολόγος.Από τα στοιχεία που διαθέτει ο «Ε.Τ.» της Κυριακής για 5 βασικές ειδικότητες σε 25 νοµούς της χώρας, προκύπτει ότι πράγµατι οι γιατροί γυρίζουν την πλάτη τους στο δηµόσιο Σύστηµα Υγείας. Ενδεικτικά, η Λευκάδα δεν διαθέτει κανέναν παθολόγο, κανέναν καρδιολόγο, κανένα γυναικολόγο και κανέναν παιδίατρο! Ακριβώς πανοµοιότυπη είναι η εικόνα και στη Σάµο, ενώ για παράδειγµα τα Γρεβενά έχουν ένα γενικό γιατρό συµβεβληµένο µε τον ΕΟΠΥΥ, έναν καρδιολόγο αλλά… κανέναν παιδίατρο. Τα παραδείγµατα είναι πολλά. Ο Νοµός Ξάνθης, µε πληθυσµό πάνω από 100.000 άτοµα, δεν έχει ούτε ένα συµβεβληµένο µε τον ΕΟΠΥΥ παιδίατρο!

Οµηροι οι πολίτες

Οι πολίτες µοιάζουν εγκλωβισµένοι χωρίς τη δυνατότητα πρόσβασης στη δηµόσια Υγεία, καθώς η επόµενη επιλογή τους, εάν δεν βρουν συµβεβληµένο µε τον ΕΟΠΥΥ γιατρό, είναι είτε να επισκεφθούν κάποια δηµόσια δοµή, δηλαδή Κέντρο Υγείας ή νοσοκοµείο, και κατά συνέπεια να υποβληθούν σε ταλαιπωρία άνευ προηγουµένου, καθώς οι ελλείψεις τόσο στα Κέντρα Υγείας όσο και στα δηµόσια νοσοκοµεία είναι δραµατικές, είτε να πληρώσουν ιδιωτικά (έως και 50 ευρώ) ιδιώτη γιατρό που θα τους δει.

Οι ελλείψεις σε γιατρούς που έχουν συµβάσεις µε τον ΕΟΠΥΥ είναι ένα από τα σηµεία, σύµφωνα µε τους ίδιους, που δείχνουν ότι το νέο σχέδιο της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) µε τις ΤΟΜΥ (Τοπικές Μονάδες Υγείας) δεν κεντρίζει το ενδιαφέρον των γιατρών. Γιατί, αφενός, δεν βρίσκουν το λόγο να κλείσουν τα ιατρεία τους για να στελεχώσουν τις ΤΟΜΥ και, αφετέρου, εφόσον τώρα πολλοί γιατροί έχουν ήδη γυρίσει την πλάτη τους στον ΕΟΠΥΥ, υποστηρίζουν ότι ούτε µε τις νέες συµβάσεις θα δείξουν ενδιαφέρον να συµβληθούν, συµβάσεις που, όπως ακούγεται, θα είναι χειρότερες. 

Σύµφωνα µε στοιχεία ενώσεων των γιατρών και της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργαζοµένων ∆ηµόσιων Νοσοκοµείων, 30 δήµοι της χώρας δεν έχουν κανένα ειδικευµένο ιατρό στην Πρωτοβάθµια Περίθαλψη (ούτε συµβεβληµένο µε τον ΕΟΠΥΥ), 145 δήµοι δεν έχουν καρδιολόγο, 115 δήµοι δεν έχουν γυναικολόγο και 75 δήµοι δεν έχουν παιδίατρο.

Η Λευκάδα δεν διαθέτει παθολόγο, καρδιολόγο, γυναικολόγοκαι… παιδίατρο! Ακριβώς πανοµοιότυπη είναι η εικόνα και στη Σάµο

Ετσι, οι ασφαλισµένοι έχουν πολλά εµπόδια πρόσβασης σε δωρεάν ή µε µικρό αντίτιµο γιατρούς, παρόλο που τα εισοδήµατα των νοικοκυριών έχουν συρ- ρικνωθεί τα τελευταία χρόνια της κρίσης. 

Στο Νοµό Λασιθίου, για παράδειγµα, σύµφωνα µε τα στοιχεία του «Ε.Τ.» της Κυριακής, υπάρχουν δύο συµβεβληµένοι καρδιολόγοι, δύο συµβεβληµένοι παθολόγοι και δύο συµβεβληµένοι παιδίατροι. Αποδεκατισµένα είναι όµως και τα νοσοκοµεία του νοµού. Οπως λέει ο δήµαρχος Αγίου Νικολάου, Αντώνης Ζερβός, η έλλειψη προσωπικού είναι πολύ µεγάλη και υπάρχουν θέµατα που µοιάζουν άλυτα. Ενδεικτικά, η Ορθοπαιδική Κλινική, λόγω ελλείψεων σε γιατρούς, δεν έχει τη δυνατότητα να εφηµερεύει κάθε εβδοµάδα, ενώ οι νοσηλευτές κάνουν διπλοβάρδιες προκειµένου να βγει η δουλειά. Ολα αυτά την ώρα που ο Αγιος Νικόλαος έχει πολύ υψηλό αριθµό τουριστών, σύµφωνα µε το δήµαρχο.

Ελλείψεις

Σε υψηλά επίπεδα είναι ο τουρισµός και της Λευκάδας, αλλά επίσης σηµειώνονται ελλείψεις. Το Κέντρο Υγείας Βασιλικής είναι υποστελεχωµένο, ενώ µεγάλη προσπάθεια γίνεται ώστε το νέο νοσοκοµείο που φτιάχνεται να έχει αναβαθµισµένες υπηρεσίες. Μένει να φανεί εάν θα είναι όντως έτοιµο σε έξι µήνες, χρονοδιάγραµµα που θέτουν στο περίπου πηγές από το ∆ήµο Λευκάδας. Η Λευκάδα δεν έχει κανένα συµβεβληµένο µε τον ΕΟΠΥΥ γιατρό σε καµία από τις πέντε πολύ βασικές ειδικότητες (γενικός γιατρός, παθολόγος, καρδιολόγος, γυναικολόγος, παιδίατρος).

Η Σάµος επίσης είναι ένα νησί µε… µηδενικά σε όλες τις ειδικότητες, που έχει να αντιµετωπίσει και σοβαρές ελλείψεις στο νοσοκοµείο της, τη στιγµή που είναι ανάµεσα στα νησιά τα οποία περιθάλπουν και πρόσφυγες. Σύµφωνα µε την ΠΟΕ∆ΗΝ, υπάρχει σοβαρή έλλειψη ειδικευµένων γιατρών για τα Τµήµατα Επειγό- ντων Περιστατικών, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται ο αριθµός των διακοµιδών ασθενών. Οι γιατροί του νοσοκοµείου δεν φτάνουν καλά καλά να αντιµετωπίσουν τα επείγοντα περιστατικά, πόσω µάλλον ασθενείς που επιθυµούν να δουν γιατρό για περιστατικά πρωτοβάθµιας περίθαλψης.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι για δωρεάν επίσκεψη στα νοσοκοµεία των ασφαλισµένων είναι οι πρωινές ώρες, για τις οποίες η αναµονή για ραντεβού µπορεί να φτάνει έως και επτά µήνες. Τις λίστες ντροπής των ραντεβού είχε αναδείξει µε ρεπορτάζ του ο Ελεύθερος Τύπος. Οταν κάποιος επισκεφθεί απόγευµα νοσοκοµείο για ραντεβού µε ειδικευµένο γιατρό, αντιµετωπίζεται ιδιωτικά, δηλαδή µε χρέωση. ■

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου