Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017

Αυστηρότερο το πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένωνΥιοθετήθηκε ο Νέος Κανονισμός για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

IATRONET

Έπειτα από διαβουλεύσεις τεσσάρων και πλέον ετών, αλλά και έντονου lobbying από τα εμπλεκόμενα μέρη, υιοθετήθηκε ο Νέος Κανονισμός για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ο Νέος Κανονισμός, ο οποίος θα εφαρμοσθεί άμεσα σε όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ (χωρίς να απαιτείται εσωτερική νομοθετική εναρμόνιση) στις 25 Μαΐου 2018, αλλάζει ριζικά το πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων διευρύνοντάς το από τα σημερινά του όρια. Η προστασία των δεδομένων αποτελεί πλέον θεμελιώδες δικαίωμα που προστατεύεται ενιαία, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που προβλέπει ο Κανονισμός είναι υψηλότατες και μπορεί να φτάσουν έως τα 20 εκατομμύρια Ευρώ ή το 4% του παγκοσμίου τζίρου της επιχείρησης.

Η προσαρμογή όλων των παρόχων υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ) στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο είναι υποχρεωτική και κρίνεται αναγκαία, δεδομένου του επιχειρηματικού αντικειμένου τους, δηλαδή της παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ, για τις οποίες διενεργείται καθημερινά επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Κύριες μορφές επεξεργασίας, στην προκειμένη περίπτωση, αποτελούν, όχι μόνο η συλλογή και αποθήκευση των ευαίσθητων και μη προσωπικών δεδομένων, αλλά και η διακίνηση αυτών, ανάγκη απορρέουσα από την αναπτυχθείσα συνεργασία των ανωτέρω παρόχων, τόσο με ασφαλιστικούς οργανισμούς και εταιρείες όσο και με άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. στο πλαίσιο συναφθεισών συμβάσεων συνεργασίας. 

Οι νομικοί σύμβουλοι του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιδιωτικών Διαγνωστικών Κέντρων σε συνεργασία με πιστοποιημένο εκπαιδευτικό οργανισμό, προκειμένου να διασφαλίσουν τα μέλη του συνδέσμου και την αποφυγή της επιβάρυνσής τους με τα υψηλότατα πρόστιμα σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του Κανονισμού, δημιούργησαν ένα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης των στελεχών των φορέων Π.Φ.Υ, προκειμένου να αποκτήσουν οι ίδιοι την σχετική τεχνογνωσία και να προσαρμοστούν στις επιταγές του Νέου Κανονισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου