Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΣΕΥΠ ΕΟΠΥΥ - ΠΕΔΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ ( ΠΟΣΕΥΠ ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ )
ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ-ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡ.279-ΕΙΔ-2658
ΚΑΝΙΓΓΟΣ 19 Τ.Κ. 10677, ΤΗΛ. 2103845732, ΦΑΞ 2103834869
Ηλεκτρονική διεύθυνση www.poseyppedy.gr email: info@poseyppedy.gr

Αθήνα 26/9/2017
Α.Π. 449

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς όλους τους γιατρούς που θα ενταχθούν στο νόμο 4461/2017

Η Ομοσπονδία προτείνει όλοι οι γιατροί που υπηρετούν με δικαστικές αποφάσεις (και οι γιατροί που ήδη έχουν κάνει αίτηση ένταξης στο ΕΣΥ), να κάνουν αίτηση ένταξης στο νόμο 4461/2017 άρθρο 26 σύμφωνα με το υπόδειγμα αίτησης το οποίο επισυνάπτεται, μέχρι 30/9/2017.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών ΕΟΠΥΥ (ΠΟΣΕΥΠ-EΟΠΥΥ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Π. ΨΥΧΑΡΗΣ Γ. ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ 

ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ....η ΔΥΠΕ

ΑΙΤΗΣΗ

ONOMΑ: ................................................................................................................

ΕΠΩΝΥΜΟ: ................................................................................................................

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ................................................................................................................

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ................................................................................................................

ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΗΡΕΤΕΙ: ................................................................................................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: 
................................................................................................................

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
................................................................................................................

E-MAIL: ................................................................................................................

Ζητώ την ένταξή μου στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ. σε οργανική θέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν. 4461/2017.

Αθήνα ..../9/2017

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου