Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017

«Ψαλίδι» €1,6 δισ. σε συντάξεις και κοινωνικές δαπάνες

Παπαδής Κώστας - ΤΟ ΒΗΜΑ

Σημαντικές μειώσεις από τα μέτρα που θα εφαρμοστούν με τον κρατικό προϋπολογισμό 2018

Περικοπών συνέχεια για τις κοινωνικές δαπάνες σηματοδότησε ο προϋπολογισμός του 2018, ακολουθώντας τα ειωθότα των προϋπολογισμών των ετών της οικονομικής κρίσης από το 2010 και εντεύθεν. Ετσι και το 2018 θα καταγραφούν σημαντικές μειώσεις στην κρατική χρηματοδότηση προς την ασφάλιση, την περίθαλψη και την κοινωνική προστασία που φθάνουν περίπου τα 1,6 δισ. ευρώ, ενώ την ίδια ώρα θα αυξηθούν τα έσοδα από εισφορές και θα μειωθούν οι δαπάνες για τις συντάξεις. Τα μέτρα έχουν ήδη ψηφιστεί και θα εφαρμοστούν εντός του 2018. Αυτά που οδηγούν στη μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης είναι:

Περικοπή του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) ύψους 238 εκατ. ευρώ, μη τιμαριθμική αναπροσαρμογή συντάξεων (εξοικονόμηση 245 εκατ. ευρώ), αλλαγή τρόπου υπολογισμού των εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών, αύξηση εσόδων 59 εκατ. ευρώ.

Αντικίνητρα για την πρόωρη συνταξιοδότηση και σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας (εξοικονόμηση 73 εκατ. ευρώ). Μειώσεις στις νέες συντάξεις χηρείας ύψους 196 εκατ. ευρώ.

Οι αριθμοί

Οι κοινωνικές δαπάνες (ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία) μειώνονται από 21,037 δισ. ευρώ το 2017 σε 19,438 δισ. ευρώ το 2018 καταγράφοντας τη μεγαλύτερη μείωση στο σύνολο των κρατικών δαπανών, αφού είναι «ψαλιδισμένες» κατά 1,6 δισ. όταν το σύνολο της περικοπής δαπανών φθάνει τα 2,1 δισ. ευρώ.

Η επιχορήγηση προς τον ΕΦΚΑ και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς θα είναι μειωμένη κατά 0,4% σε σχέση με το 2017, καθώς το κράτος υπολογίζει να καταβάλει στα Ταμεία 15,88 δισ. ευρώ, έναντι 15,94 δισ. ευρώ το 2017.
Σημαντικά μειωμένη, κατά 68,1%, θα είναι η κρατική χρηματοδότηση προς τον ΕΟΠΥΥ, ο οποίος θα λάβει μόλις 100 εκατ. ευρώ, έναντι 314 εκατ. ευρώ το 2017. Αντίστοιχα, μειωμένες κατά 28,6% θα είναι οι μεταβιβάσεις του Δημοσίου προς τα νοσοκομεία και από 1,30 δισ. ευρώ το τρέχον έτος το κράτος θα καταβάλει 930 εκατ. ευρώ το 2018.

Πλεόνασμα €1,49 δισ.

Συνολικά οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης, ήτοι τα Ταμεία, ο ΟΑΕΔ και ο ΕΟΠΥΥ, θα παρουσιάσουν το 2018 πλεόνασμα 1,49 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1,58 δισ. ευρώ το 2017. Ειδικά τα Ταμεία θα παρουσιάσουν τη μεγαλύτερη βελτίωση, αφού από έλλειμμα 198 εκατ. ευρώ το τρέχον έτος, εκτιμάται ότι το 2018 θα παρουσιάσουν πλεόνασμα 859 εκατ. ευρώ (βελτίωση 1,057 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2017).

Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως: Στην αύξηση των εσόδων, λόγω της αύξησης των εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα από τη βελτίωση της απασχόλησης.Στη μείωση των εξόδων, κυρίως λόγω της μείωσης της συνταξιοδοτικής δαπάνης.

Αυξήθηκε στα 21,041 δισ. ευρώ ο λογαριασμός των εισφορών

Ο συνολικός λογαριασμός των εισφορών για τις συνταξιοδοτικές παροχές αλλά και υπέρ της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και της καταπολέμησης της ανεργίας θα ξεπεράσει τα 21,046 δισ. ευρώ έναντι 20,678 δισ. ευρώ το 2017.
Τα 14,2 δισ. ευρώ θα καταβάλουν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι αγρότες, ενώ τα υπόλοιπα 6,8 δισ. ευρώ αφορούν το Δημόσιο ως εισφορές των υπαλλήλων του, αλλά και από τους ίδιους τους συνταξιούχους ως κρατήσεις υπέρ υγείας.

Από τα 21,041 δισ. ευρώ, τα οποία αναμένουν να εισπράξουν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί από εισφορές, τα 1,466 δισ. ευρώ ή το 6,9% του συνόλου των ασφαλιστικών εισπράξεων θα προέλθουν από τις καταβολές δόσεων από ρυθμίσεις που αφορούν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Τα υπόλοιπα 19,580 δισ. ευρώ θα προέλθουν από καταβολές τρεχουσών εισφορών και κρατήσεων.

Το 67% των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών αφορούν την κύρια και επικουρική ασφάλιση (13,143 δισ. ευρώ επί συνόλου 19,580 δισ. ευρώ), δηλαδή εισπράττονται από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών. Το 23% των εισφορών (ή 4,535 δισ. ευρώ) αφορούν την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (ΕΟΠΥΥ). Και το 9,6% των τρεχουσών εισφορών (ή 1,892 δισ. ευρώ) εισπράττονται από τον ΟΑΕΔ, τον τέως Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας και τον τέως Οργανισμό Εργατικής Εστίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου