Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017

Η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία κατά των γιατρών που πραγματοποιούν εξετάσεις χωρίς τα τυπικά προσόντα

Επιστολή προωθήθηκε από την Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με κοινοποίηση σε όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας.


Στη σέντρα βγάζει η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με κοινοποίηση σε όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας, ‘’λόγω των πολλαπλών παρατυπιών που έχουν διαπιστωθεί στην άσκηση της Ιατρικής από πολλούς συναδέλφους άλλων πλην Ακτινολογίας ειδικοτήτων, οι οποίοι χρησιμοποιούν υπερηχοτομογράφους και πραγματοποιούν εξετάσεις χωρίς να έχουν τα προβλεπόμενα από το Νόμο τυπικά προσόντα, ούτε βέβαια και τα ουσιαστικά’’. Τα πρόστιμα δε που προβλέπονται για τους παρανομούντες ακούγεται ότι φθάνουν έως στα 77.000 ευρώ.

Σε σχετική επιστολή που προωθήθηκε από την Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία αναφέρονται τα εξής " Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η εκτέλεση υπερηχογραφικών εξετάσεων συγκεκριμένων οργάνων ανά ειδικότητα, επιτρέπεται σε Ιατρούς με Επάρκεια στην Υπερηχοτομογραφία για την κτήση της οποίας απαιτείται, εξάμηνος συνεχής παρακολούθηση σε πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο και επιτυχής συμμετοχή σε εξετάσεις από ειδική επιτροπή του Υπουργείου Υγείας.

Εννοείται ότι αντίστοιχη πιστοποίηση δεν χρειάζεται για τους Ακτινολόγους (βασική προϋπόθεση για την κτήση της ειδικότητας και σημαντικό τμήμα της εκπαίδευσής των οποίων αφορά η υπερηχοτομογραφία)." 

Και συνεχίζει η επιστολή "η εκτέλεση και ερμηνεία υπερηχοτομογραφημάτων από μη πιστοποιημένους και ελλιπώς εκπαιδευμένους ιατρούς εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους για την ορθότητα των διαγνώσεων, την περαιτέρω αντιμετώπιση και θεραπεία του ασθενούς και συνολικότερα την υγεία του πληθυσμού. Μείζων συνέπεια μιας ανεπιτυχούς ή λανθασμένης υπερηχοτομογραφικής εξέτασης, πέρα από την καθυστέρηση στην ορθή θεραπεία, είναι η ανάγκη για περαιτέρω διαγνωστικές εξετάσεις (συνήθως δαπανηρών αξονικών ή μαγνητικών τομογραφιών), με τη συνεπαγόμενη σπατάλη πόρων."

Μαζί με την επιστολή, η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία επισύναψε και τα δύο ΦΕΚ (197 Α 12/09/2000 και 168 Α 02/07/2003) τα οποία καθορίζουν το νομικό πλαίσιο εκτέλεσης υπερηχοτομογραφημάτων. 

Σε κάθε περίπτωση, η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία ξεκαθάρισε ότι δεσμεύεται να προστατεύσει, άμεσα, με κάθε νόμιμο μέσο την ορθή, νόμιμη και επιστημονική άσκηση της Ακτινοδιαγνωστικής, όπως έχει υποχρέωση με βάση το θεσμικό ρόλο που της έχει αναθέσει η Πολιτεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου