Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017

Παύλος Πολάκης: Από ψιλό κόσκινο τα απογευματινά ιατρεία στα δημόσια νοσοκομεία

Δεν πρέπει να παρατηρείται η διενέργεια ενός πολύ μεγαλύτερου αριθμού συγκεκριμένων ιατρικών πράξεων (υψηλού κόστους) κατά την ολοήμερη λειτουργία του νοσοκομείου, προειδοποιεί ο αναπληρωτής υπουργός.

Γράφει: Καραγιώργος Δημήτρης - ΙΑΤRONET

Εντολή για στενή παρακολούθηση της λειτουργίας των απογευματινών ιατρείων, έδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας στις διοικήσεις των δημόσιων νοσοκομείων.

Η ολοήμερη λειτουργία θεσμοθετήθηκε το 2010, με απόφαση του τότε υπουργού Υγείας Ανδρέα Λοβέρδου, η οποία παρατίθεται πιο κάτω.

Με εγκύκλιό του, ο Παύλος Πολάκης ζητεί να τηρούνται όλα τα δεδομένα που την αφορούν και συγκεκριμένα τα εξής αναλυτικά στοιχεία:
  • Το ιατρικό και λοιπό προσωπικό που ανήκει στο νοσοκομείο, καθώς και οι πανεπιστημιακοί γιατροί που κατέχουν τίτλο ειδικότητας και υπηρετούν σε κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες εγκατεστημένες στο νοσοκομείο, και απασχολούνται στην ολοήμερη λειτουργία ανά ιατρικό τμήμα ή μονάδα.
  • Το πρόγραμμα των εφημεριών των γιατρών.
  • Το πρόγραμμα υπηρεσίας των γιατρών στην πρωινή λειτουργία των Τμημάτων Εξωτερικών Ιατρείων.
Τονίζει, επίσης, πως πρέπει να καταγράφεται ο αριθμός των περιστατικών που εξετάζονται ανά γιατρό, ο αριθμός των ιατρικών πράξεων που διενεργούνται ανά περιστατικό, ξεχωριστά στην τακτική και στην ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων.

Περιορισμοί

Σύμφωνα με τον κ. Πολάκη, τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι σαφώς καταγεγραμμένα, προκειμένου να τηρούνται οι περιορισμοί:
Για τον αριθμό των περιστατικών που νομίμως μπορούν να εξετάζονται κατά την ολοήμερη λειτουργία του νοσοκομείου.
Τον αριθμό των γιατρών που μπορούν νομίμως να συμμετέχουν στην ολοήμερη λειτουργία.

Με βάση τα παραπάνω, θα μπορεί να υπολογιστεί η αμοιβή που θα πρέπει να αποδοθεί στο επιμέρους προσωπικό που συμμετέχει στην ολοήμερη λειτουργία.

Έλεγχοι

Θα μπορούν, επίσης, να διενεργούνται και να διευκολύνονται οι έλεγχοι από τα αρμόδια σώματα και υπηρεσίες, όπως το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ).

Τα δεδομένα πρέπει να τηρούνται στα υπολογιστικά αρχεία του κάθε ιατρικού τμήματος ή μονάδας, που συμμετέχει στην ολοήμερη λειτουργία κατά όμοιο και τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι συμβατά και να υπάρχει διαλειτουργικότητα με το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου.

Θα πρέπει να παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης στα Τμήματα Διοικητικού και Οργάνωσης και Πληροφορικής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και στο πλαίσιο προστασίας των ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Πράξεις

Ο αναπληρωτής υπουργός επισημαίνει πως πρέπει να γίνεται ομαλή κατανομή των ιατρικών πράξεων μεταξύ της τακτικής και της ολοήμερης λειτουργίας.

Δεν πρέπει, δηλαδή, να παρατηρείται η διενέργεια ενός πολύ μεγαλύτερου αριθμού συγκεκριμένων ιατρικών πράξεων (υψηλού κόστους) κατά την ολοήμερη λειτουργία του νοσοκομείου σε σχέση με την τακτική λειτουργία.

Τα ίδια δεδομένα πρέπει να τηρούνται και από Πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια και μονάδες που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στα νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Επιπλέον Πληροφορίες

1 σχόλιο: