Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017

Ανατροπές στην υγεία από το νέο κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα

Τα δεδομένα Υγείας, τα Γενετικά και τα Βιομετρικά στοιχεία αποτελούν ευαίσθητα δεδομένα που χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο.


Στα πλαίσια του προγράμματος Data Protection Reform, η Ευρωπαϊκή Ένωση στις 24 Μαΐου του 2016 ψήφισε τον Νέο Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα (General Data Protection Regulation, εν συντομία, GDPR) ο οποίος θα εφαρμοσθεί άμεσα σε όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ (χωρίς να απαιτείται εθνική νομοθετική πρωτοβουλία) στις 25 Μαΐου 2018. Κατά την ημερομηνία αυτή, οι προβλέψεις του Κανονισμού θα αρχίσουν να εφαρμόζονται άμεσα σε όλη την Ευρώπη. Δεν πρόκειται να δοθούν παρατάσεις και προθεσμίες.

O GDPR είναι ένας δεσμευτικός Κανονισμός που απαιτεί από τις επιχειρήσεις να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα και το ιδιωτικό απόρρητο των πολιτών της ΕΕ. Η μη συμμόρφωση των επιχειρήσεων θα μπορούσε να κοστίσει ακριβά. Τα πρόστιμα φτάνουν έως και τα 20 εκατομμύρια Ευρώ ή για τις επιχειρήσεις έως και 4% του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών τους.

Από τον νέο Κανονισμό επηρεάζονται κυρίως οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Υγείας. Τα Δεδομένα Υγείας, τα Γενετικά και τα Βιομετρικά Δεδομένα αποτελούν Ευαίσθητα Δεδομένα που χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Για την επεξεργασία Ευαίσθητων Δεδομένων, ο Κανονισμός απαιτεί την ικανοποίηση επιπρόσθετων υποχρεώσεων και θεσπίζει υψηλά πρόστιμα και διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασής τους. ‘’Ο κλάδος μας είναι από τους πλέον επικίνδυνους και ευάλωτους. Οι κλινικές μας είναι στην πρώτη γραμμή έχοντας πλέον τεράστια έκθεση. Πολλές από τις διαδικασίες που ακολουθούμε, χωρίς να το έχουμε αντιληφθεί, μας εκθέτουν στα υψηλότατα πρόστιμα!’’

Η ΠΕΙΚ σκοπεύει στη διοργάνωση εντατικών σεμιναρίων σε ολιγομελή τμήματα έναντι τιμήματος προκειμένου να προετοιμάσει τους Data Protection Officers της κάθε κλινικής με τις βασικές και στοχευμένες στον κλάδο της πληροφορίες. Τα σεμινάρια θα είναι ειδικά σχεδιασμένα για τις υπηρεσίες υγείας με πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής των νέων απαιτήσεων.

Προκειμένου να προχωρήσει το θέμα θα πρέπει να υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά των κλινικών να συμμετάσχουν στα σεμινάρια. Για αυτό παρακαλούνται να δηλώσουν (μη δεσμευτικά) μέχρι την Παρασκευή 24.11.2017 το κατ' αρχήν ενδιαφέρον για την συμμετοχή στα σεμινάρια με ένα email στο sike@peik.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου