Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017

Γιατροί ΕΣΥ: Πώς θα φορολογηθούν για τα απογευματινά ιατρεία


Τον τρόπο φορολόγησης των νοσοκομειακών ιατρών για τις αμοιβές που έλαβαν από τα απογευματινά ιατρεία την περίοδο 2012-2015, ξεκαθαρίζει με εγκύκλιό της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Αποτέλεσμα εικόνας για φορολογίαΗ ΑΑΔΕ αναφέρει ότι οι αμοιβές, που καταβλήθηκαν μέσα στο έτος 2016 σε ιατρούς του Ε.Σ.Υ., λόγω της απασχόλησής τους σε απογευματινά ιατρεία την περίοδο 2012-2015, υπάγονται στην κατηγορία εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθόσον αυτές προέρχονται από την άσκηση ιδιωτικού έργου, κατά ρητή διατύπωση του νόμου. Ειδικότερα, ανά έτος ισχύουν τα εξής:
2012-2013. Οι αμοιβές που αφορούν υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στα έτη 2012 και 2013 φορολογούνται στο έτος καταβολής τους, δηλαδή, στο φορολογικό έτος 2016.
2014-2015. Οι αμοιβές που αφορούν υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στα έτη 2014 και 2015 φορολογούνται στα έτη που αυτές ανάγονται, δηλαδή, το 2014 και το 2015 αντίστοιχα.

Οι αμοιβές αυτές φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 29 του ν.4172/2013. Έτσι, ο φόρος (20%) που παρακρατείται στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών, κατά την καταβολή ή έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής, εκπίπτει από τον φόρο, που αναλογεί στο εισόδημα που αποκτούν οι εν λόγω ιατροί κατά το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο έγινε η καταβολή ή έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής. Δηλαδή, στο φορολογικό έτος 2016.

Σημαντικό είναι επίσης να ξεκαθαριστεί ότι οι ασφαλιστικές εισφορές, που παρακρατήθηκαν στις αμοιβές αυτές δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από το εν λόγω εισόδημα, καθόσον οι δικαιούχοι ιατροί δεν έχουν την ιδιότητα του επιτηδευματία.

Η ΑΑΔΕ τονίζει ακόμη ότι για να καταβληθούν αυτές οι αμοιβές στους γιατρούς τα νοσοκομεία εκδίδουν:

α) αθεώρητες αποδείξεις δαπανών για αμοιβές του 2012 (άρθρο 15 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.).

β) αθεώρητες αποδείξεις δαπανών για αμοιβές του 2013 (άρθρο 8 του ν.4093/2012 (Κ.Φ.Α.Σ.).

γ) «τίτλους κτήσης» για αμοιβές του 2014 (παραγράφος 5 του άρθρου 6 του ν.4093/2012 (Κ.Φ.Α.Σ.).

Οι εν λόγω αποδείξεις δαπανών, «τίτλοι κτήσης», μπορεί να εκδίδονται και «επί πιστώσει».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου