Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017

Νέο ΔΣ ΕΕΚΕ

Ηλιούπολη : 7/11/2017,

ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 12 & ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 1 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Τηλ.: 210-9924980
Fax: 210-9916854 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ υπ.αριθμ 1/14

1. Στις 7-11-2017 σήμερα Τρίτη και ώρα 21:00 συνήλθε στα γραφεία του Καρδιολογικού Κέντρου Ηλιούπολης, μετά από πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντα συμβούλου κ. Πατσουράκου Φώτη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προήλθε απ’ τις εκλογές της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα». 


2. Μετά από διαπίστωση της απαρτίας ο κ. Πατσουράκος Φώτης πήρε το λόγο και αφού χαιρέτησε τα μέλη του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, διάβασε τις αρμοδιότητες των μελών του Δ.Σ., όπως ορίζονται στο καταστατικό, ζητώντας από αυτά να υποβάλουν υποψηφιότητα για τις θέσεις του Προέδρου, του Γραμματέα, του Αντιπροέδρου, του Ταμία και του ειδικού Γραμματέα. Ακολούθησε η ψηφοφορία στην οποία τα εννέα (9) νεοεκλεγέντα μέλη του νέου Δ.Σ., εξέλεξαν ομοφώνως τους παρακάτω, στις αντίστοιχες θέσεις :

α. Τον κ. Πατσουράκο Φώτη για το αξίωμα του Προέδρου.

β. Τον κ. Μαμπλέκο Γιώργο για το αξίωμα του Αντιπροέδρου.

γ. Τον κ Δημόπουλο Βασίλειο για το αξίωμα του Γραμματέα .

δ. Την κ. Παππά Λιλίκα για το αξίωμα του Ταμία.

ε. Τον κ. Κορωνιώτη Γεώργιο, ως Ειδικό Γραμματέα.

στ. Τον κ. Σαρατσιώτη Δημήτριο, ως Μέλος Δ.Σ..

ζ. Τον κ. Πατσιαλά Αθανάσιο, ως μέλος Δ.Σ.

η. Τον κ. Κουρεμέτη Μιχαήλ, ως μέλος Δ.Σ.

θ. Τον κ. Βαρβαρίγο Νικόλαο, ως μέλος Δ.Σ.

3. Κατόπιν των ανωτέρω και αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση.
Μετά τιμής

Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας
                            Φ.Ν. Πατσουράκος       Δημόπουλος Βασίλειος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου