Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017

Επέκταση της συνταγογράφησης φυσικοθεραπειών σε όλες τις ειδικότητες

Ο κλάδος ζητά να τηρηθεί η υπάρχουσα νομοθεσία για την ισοτιμία της ιατρικής υπογραφής ανεξάρτητα από το πού υπηρετεί ο παραπέμπων ιατρός. 


Πιέσεις, τόσο προς το Υπουργείο όσο και προς τον ΕΟΠΥΥ για την επέκταση της συνταγογράφησης φυσικοθεραπειών από όλες τις ειδικότητες γιατρών, όπως ισχύει και στο εξωτερικό, ασκεί ο κλάδος των φυσικοθεραπευτών. Η απάντηση που δόθηκε από τους αρμόδιους φορείς του κράτους είναι ότι θα υπάρξει τροποποίηση στο νέο σχέδιο σύμβασης που ετοιμάζεται, το οποίο όμως κανείς δεν ξέρει το πότε θα έχει ολοκληρωθεί. 

Παράγοντες από τον κλάδο των φυσικοθεραπευτών, αναφέρουν ότι παρόλο που η παροχή υπηρεσιών φυσικοθεραπείας στα νοσοκομεία είναι συνυφασμένη με την απαρχή της επιστήμης στην Ελλάδα, οι κανόνες που τη διέπουν, δεν είναι όμοιοι με εκείνους που ισχύουν στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Η παραπομπή σε υπηρεσίες φυσικοθεραπείας γίνεται μόνον εγγράφως σύμφωνα με το Π.Δ.90/95-ΦΕΚ. 53/8-3-95 (Επαγγελματικά δικαιώματα φυσικοθεραπευτών). Όταν η παροχή γίνεται σε νοσοκομεία, τότε δικαίωμα παραπομπής έχουν όλες οι σχετικές ιατρικές ειδικότητες σε αντίθεση με την παροχή σε δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που σε αυτές η παραπομπή γίνεται μόνον από συγκεκριμένες ειδικότητες.

Ενδεικτικό του υπάρχοντος παραλογισμού: Ιατρός ουρολόγος για ασθενή που νοσηλεύει έχει δικαίωμα παραπομπής σε φυσικο-θεραπευτικές υπηρεσίες (κυρίως για προβλήματα ακράτειας) αλλά όταν πάρει εξιτήριο, ούτε ο θεράπων ούτε κάποιος άλλος ουρολόγος, που ιδιωτεύει, έχει δικαίωμα παραπομπής σε φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα συνέχισης των ήδη προσφερομένων υπηρεσιών από τη δομή υγείας που νοσηλεύονταν.

Ο κλάδος των φυσικοθεραπευτών στα πλαίσια του δικαιώματος απρόσκοπτης πρόσβασης των ασθενών στις υπηρεσίες φυσικοθεραπείας, αλλά και των στοχευμένων δράσεων εξορθολογισμού των οικονομικών της υγείας, προτείνει την τήρηση της υπάρχουσας νομοθεσίας για την ισοτιμία της ιατρικής υπογραφής ανεξάρτητα από το πού υπηρετεί ο παραπέμπων ιατρός ( Αρθ. 5 του Ν.3418/2005, όπως τροποποιήθηκε από το αρθ 6 του Ν.3627/2007: «τα ιατρικά πιστοποιητικά, γνωματεύσεις και συνταγές έχουν το ίδιο κύρος και την ιδία ισχύ ενώπιων όλων των αρχών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή ιδιώτες»).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου