Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012

Σε επίπεδα Σλοβενίας - Σλοβακίας η Υγεία στην ΕλλάδαΣτα επίπεδα των χωρών της πρώην ανατολικής Ευρώπης, διολισθαίνει η ποιότητα της περίθαλψης των Ελλήνων.


Σε κάθε Έλληνα, αναλογεί ετήσια δαπάνη 2.914 δολαρίων για την Υγεία, η οποία βρίσκεται κοντά στα επίπεδα της Σλοβενίας και της Σλοβακίας.


Άβυσσος μας χωρίζει από οργανωμένες κοινωνικά χώρες, όπως η Νορβηγία (5.388 δολάρια), η Αυστρία (4.395 δολάρια) και η Γερμανία (4.336 δολάρια). 

Υστερούμε, δε, και από τον μέσο όρο των χωρών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), ο οποίος βρίσκεται στα 3.266 δολάρια.

Το χειρότερο είναι ότι πολλά από τα χρήματα αυτά διατίθενται από τις τσέπες των πολιτών και όχι από το κράτος, όπως προκύπτει από τα πρόσφατα στοιχεία του ΟΟΣΑ.

Η ελληνική κυβέρνηση αποσύρεται συστηματικά από τη χρηματοδότηση του συστήματος περίθαλψης, διατηρώντας πολύ υψηλές απαιτήσεις για εισφορές και φόρους. 

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η κρατική χρηματοδότηση στην Ελλάδα βρίσκεται στο 59,4% των δαπανών που συνολικά διατίθενται για την Υγεία, έναντι 72,2% της κρατικής χρηματοδότησης

Κρίση

Οι επιστήμονες του Οργανισμού σημειώνουν ότι η έναρξη της κρίσης οδήγησε σε αύξηση των δαπανών Υγείας στην Ελλάδα, ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ).

Αυτό αποδίδεται - όχι σε πραγματική αύξηση - αλλά στη μείωση του ΑΕΠ και την παραμονή των δαπανών Υγείας στα ίδια επίπεδα. 

Ακολούθησε, ωστόσο, πραγματική μείωση στις παροχές από το 2010, με αποτέλεσμα να καταγραφεί μείωση της δαπάνης κατά 6,5%, από αύξηση 6,1% που σημειωνόταν σε όλη τη δεκαετία του 2000.

Ανισότητες

Ακόμη και αυτό το υποχρηματοδοτούμενο σύστημα εμφανίζει δραματικές ανισότητες, οι οποίες κοστίζουν σε χρήμα και ποιότητα εξυπηρέτησης.

Η Ελλάδα εμφανίζει την υψηλότερη αναλογικά αναλογία γιατρών στο γενικό πληθυσμό (6,1 γιατροί ανά 1.000 κατοίκους), έναντι μόλις 3,1 γιατρών ανά 1.000 κατοίκους στις άλλες χώρες του ΟΟΣΑ.

Στον αντίποδα, έχει αναλογικά το μισό νοσηλευτικό προσωπικό, σε σύγκριση με τις άλλες χώρες του ΟΟΣΑ, με 3,3 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, έναντι 8,7 του ΟΟΣΑ.

Αναρχία στη λειτουργία του συστήματος δείχνει και ο υπερβολικός αριθμός αξονικών και μαγνητικών τομογράφων στη χώρα μας, με 34,3 αξονικούς ανά εκατομμύριο πληθυσμού, έναντι μόλις 22,6 του ΟΟΣΑ.

Προσδόκιμο

Η Ελλάδα δεν φαίνεται να έχει ωφεληθεί όσο άλλες χώρες και στο προσδόκιμο επιβίωσης των πολιτών, το οποίο σημείωσε παντού σημαντική αύξηση τις περασμένες δεκαετίες.

Το προσδόκιμο των Ελλήνων ανέβηκε στα 80,6 χρόνια και είναι κατά ένα χρόνο μεγαλύτερο από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ.

Παραμένει, πάντως, πιο χαμηλό από εκείνο άλλων χωρών, όπως η Ιαπωνία, η Ελβετία, η Ισπανία και η Ιταλία, όπου το προσδόκιμο ανέρχεται στα 82 έτη.

Δ.Κ. - ΙΑΤRONET.GR

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου