Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2013

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΕΕΒΙ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙKH ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 56 (Μέγαρο Ερμής), ΑΘΗΝΑ 10678 τηλ.210 3304298, fax 3802219

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ


ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 02-11-2012 στις 10.00 πμ στην αίθουσα του ΙΣΑ

Αθήνα 31-10-2013

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι

Την τελευταία τριετία ο κλάδος μας βομβαρδίζεται από μία σειρά Νόμων, Υπουργικών αποφάσεων , Εγκυκλίων κλπ που έχουν μεταβάλλει άρδην το περιβάλλον όπου εργαζόμαστε και ζούμε.

Κάθε 2-3 μήνες ψηφίζεται και κάτι καινούργιο που αλλάζει σταδιακά την ζωή μας όπου η τελική αλλαγή είναι τόσο μεγάλη ώστε να απειλούνται τα μικρά, τα μεσαία ακόμη και μεγάλα εργαστήρια από τον πλήρη αφανισμό τους.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή ξεκινώντας με τις ψηφίδες που συνθέτουν το πάζλ.

1) Ν.3919/11 για την απελευθέρωση του επαγγέλματος:

Είναι η βάση του οικοδομήματος.

Καταργείται η ποσόστωση 49-51%, καταργείται η απαγόρευση των υποκαταστημάτων και ο καθένας ξένος ή εγχώριος επενδυτής μπορεί πλέον να φτιάξει ό, τι θέλει, όσα θέλει, όπου θέλει και όπως θέλει.

2) ΕΟΠΥΥ

ΟΛΟΙ οι Έλληνες (10000000) υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ ο οποίος μετατρέπεται σε μονοψώνιο, με αποτέλεσμα η σύμβαση των εργαστήριων μας με τον ΕΟΠΥΥ να καθίσταται η αναγκαία και ικανή συνθήκη επιβίωσης.

Εκτός ΕΟΠΥΥ δεν υπάρχει μέλλον, δεν υπάρχει ζωή.


3) Κανονισμός του ΕΟΠΥΥ

Άλλαξε τρεις φορές δίνοντας τέτοια έκταση και βάθος των δικαιοδοσιών του ΔΣ του, που αγγίζοντας τα όρια της αυθαιρεσίας, το καθιστούν τον απόλυτο κυρίαρχο και ρυθμιστή της μορφής που θα εξελιχθεί η ΠΦΥ.

Σε οποιαδήποτε άλλη δημοκρατική χώρα, οι δικαιοδοσίες αυτές έχουν θεσμικό χαρακτήρα ελεγχόμενες από Νόμους, ιατρικούς Συλλόγους, την Βουλή κλπ

Το οριζόμενο ΔΣ, εκ του κανονισμού του, ελέγχεται πλήρως από τους προϊστάμενους Υπουργούς.

Το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ έχει το δικαίωμα και την δυνατότητα:

Να ορίζει αλλά και να τροποποιεί κατά βούληση το περιεχόμενο και τους όρους των συμβάσεων.

Να συνάπτει συμβάσεις με όποιους θέλει.

Να διακόπτει συμβάσεις για ασήμαντες αφορμές.

Να αλλάζει τις τιμές όποτε θέλει πέραν του κρατικού τιμολογίου (ασφαλιστικές τιμές)

Να τελεί μειοδοτικούς διαγωνισμούς

Να πράττει ό, τι άλλο κρίνει σκόπιμο μέσω των προβλεπομένων «επιτροπών διαπραγμάτευσης», προκειμένου να μειώσει τις τιμές πέραν του κρατικού τιμολογίου (πχ μειοδοτικούς διαγωνισμούς)

Να θέτει κατά βούληση ποιοτικά κριτήρια.

4) Πεπραγμένα του ΕΟΠΥΥ κατά την διετή σύμβαση μέχρι σήμερα:

Εκπτώσεις ανάλογα με τον τζίρο και τον όγκο των εξετάσεων (Rebate)

Μείωση της κοστολόγησης εξετάσεων με την μέθοδο των «ασφαλιστικών τιμών»

Αυθαίρετη μείωση των τιμών των καρκινικών δεικτών

Επιβολή του ορίου των 20 ημερών για την υποβολή και την κατάθεση των παραπεμπτικών επί ποινή απόρριψης αυτών.

Παραδοχή αδυναμίας του «τακτικού ελέγχου» των παραπεμπτικών και αντικατάσταση αυτού με τον

«πρόχειρο λογιστικό έλεγχο» συνοδευόμενο από παρακράτηση 10% επί του τζίρου και ανάληψη υποχρέωσης εξόφλησης εντός 45 ημερών.

Αθέτηση των 45 ημερών αλλά και των 60 ημερών αποπληρωμής που ορίζει η ΕΕ, χωρίς απόδοση της ποινικής ρήτρας του 8% που ορίζει και ο Ελληνικός και ο Ευρωπαϊκός Νόμος.

Του επέβαλλαν «κλειστούς προϋπολογισμούς», αυθαίρετους, χωρίς ίχνος επιστημονικής ή οικονομικής αξιολόγησης.

Ο «κλειστός προϋπολογισμός» σε συνδυασμό με την απαγόρευση από τον κανονισμό του ΕΟΠΥΥ της άρνησης λήψης παραπεμπτικών ή επιπλέον αμοιβής από τους ασφαλισμένους, οδήγησε στα αποτελέσματα που θα περιγράψουμε παρακάτω.

Επιβολή «ποιοτικών κριτηρίων» πέραν των οριζομένων από τον Ν.4025/11 με δικό του ελεγκτικό μηχανισμό: την «θυγατρική» του ΑΕ «ΕΚΑΠΤΥ» με στόχο την κατηγοριοποίηση των εργαστηρίων με «αστέρια» και την εξ αυτής διαβάθμιση των αποζημιώσεων και τις επιλεκτικές συμβάσεις.

Δημιούργησε μεν την ηλεκτρονική μηχανοργάνωση του ΕΟΠΥΥ (με τις όποιες αστοχίες και ατέλειες) όμως αρνήθηκε (και αρνείται επίμονα) την δημιουργία μηχανισμού ελέγχου με την συμμετοχή των Ιατρικών φορέων για τον έλεγχο της υπερβολικής, τεχνητής, πλασματικής και κατευθυνόμενης συνταγογράφησης, που είναι και το τελικό ζητούμενο.

5) Τα τελευταία κυβερνητικά μέτρα

Ο αυθαίρετα χαμηλός «κλειστός προϋπολογισμός» σε συνδυασμό με την έλλειψη ελεγκτικού μηχανισμού είχε σαν αποτέλεσμα την υπέρβαση αυτού κατά 40% , δηλαδή κατά 60 εκατ. € το Α’ εξάμηνο του ’13 και την νομοθέτηση από το Υπουργείο των εξής μέτρων προκειμένου να τα επανεισπράξει:

α) Αναδρομικό Rebate: Δηλαδή ποσοστιαία επί τζίρου υφαρπαγή των δεδουλευμένων σε ποσοστά από 5 έως 25% και που για ένα μέσο εργαστήριο των 15-18 ασθενών ημερησίως με μηνιαίο τζίρο 12000 € σημαίνει επιβάρυνση 1100 € δηλαδή άνω του 60% του μηνιαίου καθαρού κέρδους του…

β) Ελεγκτικές εταιρίες: Φρέσκες για τον χώρο μας εταιρίες, των οποίων την προέλευση ακόμη δεν γνωρίζουμε (λέγεται ότι είναι θυγατρικές μεγάλων αλυσίδων υγείας του εξωτερικού και του εσωτερικού),

τις οποίες όμως θα χρηματοδοτούμε εμείς, προκειμένου να ελέγχουν τα παραστατικά μας, με κριτήρια θολά και μη ακόμη προσδιορισμένα αλλά με σαφή και προϋπολογισμένο στόχο (δια στόματος Υπουργού) να κόψουν το 10-12 % !!!

γ) Claw back: Ότι περισσέψει από τα προηγούμενα μέτρα, θα το υφαρπάξουν οριζόντια, με την ονομασία «claw back» (μτφρ: νυχιά αρπακτικού).

6) Μέτρα στο άμεσα προσεχές μέλλον (τέλος του 2013)

α) Επιτροπές Διαπραγμάτευσης: Νομοθετήθηκαν πρόσφατα έχοντας σαν στόχο την διαπραγμάτευση του ΕΟΠΥΥ με τους παρόχους υγείας όσον αφορά τις συμβάσεις, τις τιμές κλπ.

Πρακτικά όμως δεν πρόκειται για «διαπραγμάτευση» αλλά για «επίφαση διαπραγμάτευσης», αφού οι «διορισμένοι διαπραγματευτές» ουσιαστικά θα καθίσουν στο τραπέζι προκειμένου να επιβάλλουν τις προειλημμένες αποφάσεις του ΕΟΠΥΥ (εκπτώσεις σε τιμές, μειοδοτικοί διαγωνισμοί, όροι συμβάσεων κλπ), με την διαδικασία του «take it or leave it», σε αντισυμβαλλόμενους (εμάς) που αδυνατούν εκ των πραγμάτων να αρνηθούν ή να καταφύγουν σε διαιτησία.

β) Μετατροπή του ΕΟΠΥΥ σε αγοραστή υπηρεσιών Υγείας: Σύμφωνα με τις επανειλημμένες δηλώσεις του Υπουργού (και σ’ εμάς), ο ΕΟΠΥΥ θα «αγοράζει» την εκτέλεση των εξετάσεων από εξωτερικούς ιδιώτες συνεργάτες με τιμές βάσει προσφοράς και ζήτησης, με μειοδοτικούς διαγωνισμούς κλπ

γ) «Outsourcing» για τα εργαστήρια των νοσοκομείων: Όπως έχει ήδη συμφωνηθεί (και πιθανώς υπογραφεί) τις εξετάσεις των εργαστηρίων της δευτεροβάθμιας περίθαλψης (νοσοκομεία) θα αναλάβουν αλυσίδες του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε με την διαδικασία του φασόν, είτε αναλαμβάνοντας την ευθύνη λειτουργίας όλου του τμήματος όπως συμβαίνει με τα caterings, και τις εταιρίες καθαριότητας και security.

Συνθέτοντας όλα τα παραπάνω δεδομένα καταλήγουμε στα εξής:

1) Οι φίλοι μας Ευρωπαίοι ειδήμονες επί της υγείας, θεωρούν ότι τα 3000 εργαστήρια είναι υπερβολικά μεγάλος αριθμός για την Ελλάδα και πιέζουν ασφυκτικά ώστε να μειωθούν κάτω από τα 500 (μεγάλα), κάτι που επέβαλλαν τελικά και στις γειτονικές μας χώρες Ιταλία και Πορτογαλία.

2) Μεγάλες αλυσίδες επιχειρήσεων υγείας του εσωτερικού και του εξωτερικού καθώς και οίκοι και αντιπροσωπείες ιατρικών μηχανημάτων και αντιδραστηρίων, όπως και ασφαλιστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται πλέον και στον χώρο της ΠΦΥ, έχουν ήδη λάβει θέσεις στον υγειονομικό χάρτη της χώρας.

3) Ο ΕΟΠΥΥ εξοπλισμένος με όλα εκείνα τα εργαλεία από τον κανονισμό του και τις διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις που του δίνουν την ευχέρεια να συμπεριφερθεί ως «μονοψώνιο», είναι έτοιμος πλέον να εκτελέσει οποιαδήποτε «άνωθεν» εντολή.

Πρόβλεψη για το άμεσα προσεχές μέλλον

Δεδομένου ότι 31-12-13 λήγουν οι συμβάσεις μας και εντός του επόμενου διμήνου θα γίνουν οι διαπραγματεύσεις για τις επόμενες συμβάσεις, λαμβανομένων υπ’ όψιν όλων των προαναφερομένων στοιχείων και με την εμπειρία μας από τον διετή συγχρωτισμό μας με όλους τους παράγοντες (πολιτικούς και μη) τόσο του ΕΟΠΥΥ όσο και του Υπουργείου Υγείας, τολμούμε να προβλέψουμε τα εξής:

1) Οι τιμές των εξετάσεων που θα δώσουν για τις νέες συμβάσεις θα είναι πολύ κατώτερες των μέχρι σήμερα ισχυουσών

2) Για να συντηρηθεί ένα εργαστήριο με αυτές τις τιμές πρέπει να έχει πάνω από 100 άτομα ημερησίως

3) Πιθανόν εντός του νέου έτους να ενεργοποιηθεί και ο μηχανισμός των μειοδοτικών διαγωνισμών

4) Εντός του 2014 θα ζητηθούν πίσω τα χρήματα (40% του τζίρου) από την «υπέρβαση του 2013»

5) Με τα παραπάνω μέτρα πάνω από τα μισά εργαστήρια θα βγουν εκτός αγοράς και θα κλείσουν μη δυνάμενα να ανταποκριθούν στις υπερβολικές απαιτήσεις του ΕΟΠΥΥ.

6) Από τα υπόλοιπα που θα καταφέρουν να συμβληθούν με τον ΕΟΠΥΥ, ένα μεγάλο μέρος θα αναγκαστεί να αποχωρήσει ή να εξαγορασθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα πιεζόμενο οικονομικά από τις υπερβολικά αυξημένες απαιτήσεις για δήθεν «ποιότητα» όπως το ISO 15189.

7) Να σημειώσουμε ότι οι μεγάλες εταιρίες του εξωτερικού περιμένουν υπομονετικά στην γωνία απαλλαγμένες από τα οικονομικά βαρίδια (βερεσέδια) των 4 τελευταίων ετών του ΕΟΠΥΥ και των προηγουμένων Ταμείων.

8) Τέλος αν όλα πάνε στραβά (για εμάς φυσικά), σε 1-2 χρόνια θα υπάρχουν και θα λυμαίνονται τον Ελληνικό χώρο της υγείας, λίγες μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, μετρημένες στα δάκτυλα του ενός χεριού, όπως γίνεται σε όλες τις πολιτισμένες χώρες της Ευρώπης…

Συνάδελφοι

Μη σας ενδιαφέρει αν το απέναντι διαγνωστικό έχει πολλούς η λίγους πελάτες

Μη σας ενδιαφέρει ότι αν τύχει να απεργήσετε, η κάθε «Βιοιατρική» θα σας πάρει την πελατεία σας, αφού μετά από 2-3 μήνες θα κλείσετε ΤΕΛΕΙΩΣ και ΜΟΝΙΜΑ .

Συνάδελφοι ξυπνήστε από τον νιρβάνα σας.

Συνάδελφοι σηκωθείτε από τον καναπέ σας.

Συνάδελφοι πολλοί από εσάς στις αρχές του 2014 είτε θα ψάχνετε για δουλειά στα μεγάλα διαγνωστικά κέντρα με 300 € μισθό (ναι τόσο έχει πάει), είτε οι νεώτεροι φύγετε για το εξωτερικό, είτε θα παίρνετε μαθήματα για το πώς καλλιεργούνται οι μπάμιες και τα αγγουράκια…

ΚΑΝΕΙΣ δεν πήρε τίποτα που να μη το έχει διεκδικήσει με αίμα και πόνο.

ΤΩΡΑ είναι η τελευταία μας ευκαιρία.

ΑΝ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ αντιδράσουμε ΤΩΡΑ και αντισταθούμε ΙΣΩΣ αποτρέψουμε ή έστω επιβραδύνουμε τον «ρουν των γεγονότων»…

ΛΑΒΕΤΕ ΟΛΟΙ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ το ΣΑΒΒΑΤΟ 2-11-13

όπου θα αποφασίσουμε για την περαιτέρω πορεία της ΖΩΗΣ ΜΑΣ.

ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ

Συνάδελφε ΑΝ τώρα αδιαφορήσεις και ολιγωρήσεις , τον Γενάρη μην αναρωτηθείς τι ήταν ο θόρυβος που άκουσες. Ήταν απλά ο ήχος από την εκπυρσοκρότηση των όπλων του εκτελεστικού σου αποσπάσματος…

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος                  Η Γ. Γραμματέας

Σπύρος Κραμποβίτης        Δήμητρα Μπούτρη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου