Τρίτη 28 Μαρτίου 2017

Σε δημόσιο “βάσανο” οι μεταρρυθμίσεις στην Υγεία


Η διαμόρφωση των βασικών σημείων ενός προγράμματος μεταρρυθμίσεων στη Δημόσια Υγεία για την επόμενη 5ετία, είναι το ζητούμενο Διημερίδας που διοργανώνει στις 28-29 Μαρτίου 2017 (Ξενοδ. Τιτάνια), η ΓΓ Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Γραφείο του ΠΟΥ στην Ευρώπη.

Ο πολιτικός αυτός διάλογος εστιάζει κυρίως σε δύο ζητήματα, που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης:

Τη δημιουργία μιας δέσμης για την Δημόσια Υγεία ως μέρος των υπηρεσιών που θα προσφέρει το νέο δίκτυο ΠΦΥ, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει την λειτουργία του το δεύτερο εξάμηνο του 2017.

Την ανάπτυξη μιας νέας μεσοπρόθεσμης εθνικής στρατηγικής για τις υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας.

Στη Διημερίδα θα συμμετάσχουν οι κυρίως ενδιαφερόμενοι φορείς σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις της Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα, το Γραφείο του Πρωθυπουργού, μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και ΓΓ Υπουργείων, εκπρόσωποι φορέων της δημόσιας υγείας κι επαγγελματικών οργανώσεων, αρμόδιοι φορείς χρηματοδότησης, περιφερειακές υγειονομικές αρχες, οργανώσεις ασθενών και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Επίσης, διεθνείς εμπειρογνώμονες με πρακτική εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων της Δημόσιας Υγείας, καθώς κι εκπρόσωποι της Κοινωνίας των Πολιτών αλλά και διεθνών οργανισμών και ΜΚΟ.

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι από τους ομιλητές απουσιάζει η φωνή του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), ο πρόεδρος του οποίου έχει προσκληθεί μόνο ως ακροατής, με το Μ. Βλασταράκο να μη διστάζει να εκφράσει δημόσια τη δυσαρέσκειά του.

Την εναρκτήρια συνεδρίαση στη Διημερίδα θα ανοίξουν με χαιρετισμό ο Έλληνας Πρωθυπουργός, η Περιφερειακή Διευθύντρια του ΠΟΥ, ο Υπουργός Υγείας της Κύπρου και εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας της Ιταλίας (επισυνάπτεται το πρόγραμμα).

Στόχος των διοργανωτών είναι ο διάλογος αυτός να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα και μια ευκαιρία για αντιπαράθεση και συζήτηση, με σκοπό να επιτύχει συναίνεση σχετικά με τη δομή και το περιεχόμενο μιας νέας στρατηγικής για τη Δημόσια Υγεία, ευθυγραμμισμένη με το Υγεία 2020 και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs). Επίσης, να χρησιμεύσει στη διαμόρφωση κατευθυντήριων οδηγιών για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στη Δημόσια Υγεία, σε αντιστοίχιση με το Σχέδιο Στρατηγική και Δράση για την Υγεία των Προσφύγων και Μεταναστών του ΠΟΥ Ευρώπης και στη δημιουργία δέσμευσης για την βελτίωση της υγείας του ευρύτερου πληθυσμού όχι μόνο των μεταναστών και των προσφύγων. Εκτιμάται, ακόμη, ότι ο διάλογος αυτός θα συμβάλλει στην αύξηση διαφάνειας των μεταρρυθμίσεων για τη Δημόσια Υγεία, της στρατηγικής, του σκοπού και των στόχων της κυβέρνησης, στη μείωση της ανισότητας και στην υιοθεσία πολιτικών σχετικά με το ευαίσθητο θέμα της μετανάστευσης. Τέλος, θα παρέχει ανασκόπηση διεθνούς εμπειρίας και τι διδάχθηκε από την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας και θα λειτουργήσει ως μέσο επαναφοράς της δέσμευσης καίριων φορέων, όπως και των επαγγελματιών της Δημόσιας Υγείας που επηρεάζονται άμεσα από τις μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα.

Οι συζητήσεις θα γίνουν στα Ελληνικά και τα Αγγλικά με ταυτόχρονη μετάφραση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου