Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017

Η Θέση της Αδέσμευτης Κίνησης Ιατρών (Α.Κ.Ι.) της Ε.Ι.Ν.Α για την Ιατρική Εκπαίδευση


Η Α.Κ.Ι. τάσσεται υπέρ ενός σύγχρονου προγράμματος εκπαίδευσης όχι μόνον των νέων ειδικευομένων γιατρών αλλά και των ήδη υπηρετούντων στο Ε.Σ.Υ. 


Αποτέλεσμα εικόνας για ιατρική εκπαίδευσηΤο σχέδιο για την εκπαίδευση που παρουσίασε ο Πρόεδρος του Κ.Ε.Σ.Υ κάθε άλλο παρά σύγχρονο είναι. 

Οι προτάσεις του ΚΕ.Σ.Υ. για την αναμόρφωση τόσο του μοντέλου εκπαίδευσης των νέων γιατρών, το οποίο αποτελεί copy - paste παλαιότερων καταδικασμένων στην συνείδηση του ιατρικού κόσμου προτάσεων, όσο και της γενικότερης "αναμόρφωσης" του Ε.Σ.Υ., συγκροτούν ένα σύνολο νεοτερισμών οι οποίοι ούτε με ορθολογιστική σειρά εφαρμογής προτείνονται, ούτε πραγματικό όφελος θα έχουν για το σίγουρα "πάσχον" Σύστημα Υγείας στην Χώρα. 

Ενδεικτικό της προχειρότητας η οποία διέπει τις "καινοτόμες" προτάσεις του ΚΕ.Σ.Υ. αποτελεί η πρόταση για καθιέρωση Πανελληνίων Εξετάσεων για κτήση ειδικότητας χωρίς να έχει προηγηθεί ομογενοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος στα νοσοκομεία που "δίνουν" ειδικότητα. 

Είναι π.χ. σαν να δίναμε Πανελλήνιες Εξετάσεις για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. και το κάθε Λύκειο να είχε το δικό του πρόγραμμα σπουδών.... , πρόταση, εκ μέρους του ΚΕ.Σ.Υ., που πιθανά προσκρούει και σε Συνταγματικές προβλέψεις περί "ισότιμης αντιμετώπισης". 

Ως εκ τούτου γίνεται σαφές πως απορρίπτουμε τις προτάσεις του ΚΕ.Σ.Υ. και προτείνουμε άμεση έναρξη διαλόγου για την αναμόρφωση και διόρθωση των πολλών στρεβλώσεων του Ε.Σ.Υ., και στον τομέα της εκπαίδευσης των νέων γιατρών, με βάση διαλόγου τα ισχύοντα στις χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης. 

Συγκεκριμένα: 

- Πρέπει να ιδρυθεί γραφείο εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης σε όλα τα Νοσοκομεία, εξοπλισμένο με όλα τα σύγχρονα εποπτικά μέσα και πρόσβαση σε ψηφιακές βιβλιοθήκες για την ανάγνωση περιοδικών και βιβλίων. 

- Οργάνωση ημερίδων εκπαίδευσης από τα Επιστημονική Συμβούλια των Νοσοκομείων, σε συνεργασία με τους τοπικούς Ιατρικούς Συλλόγους, ώστε ο γιατρός ανέξοδα χωρίς την μεσολάβηση φαρμακευτικών εταιρειών να συγκεντρώνει τα απαιτούμενα εκπαιδευτικά μόρια καθ’ έτος. 

- Καθιέρωση εκπαιδευτικών πρωτοκόλλων από τα Επιστημονικά Συμβούλια ώστε κάθε ιατρική πράξη να είναι τεκμηριωμένη στην σύγχρονη γνώση. 

- Συμμετοχή των γιατρών που έχουν αποχωρήσει από το Ε.Σ.Υ λόγω σύνταξης στην εκπαιδευτική διαδικασία διότι αποτελούν πολύτιμη δεξαμενή γνώσης και εμπειριών. 

- Ενιαίες πανελλήνιες γραπτές εξετάσεις στο πρότυπο των μαθητικών εξετάσεων ώστε ο ειδικευόμενος να μην μετακινείται στην Αθήνα ή την Θεσσαλονίκη όπως προβλέπει η πρόταση του Κ.Ε.Σ.Υ. 

- Εξέταση των απαραίτητων δεξιοτήτων στο νοσοκομείο ειδίκευσης του ειδικευομένου από πιστοποιημένη ομάδα γιατρών της ειδικότητας του. 

- Κρυφή αξιολόγηση από τον ειδικευόμενο της μονάδας ειδίκευσης. 

- Συμμετοχή των ειδικευομένων σε όλα τα ερευνητικά προγράμματα που πραγματοποιούνται στα νοσοκομεία. 

- Τις εξετάσεις πραγματοποιεί ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος με την αντίστοιχη Ιατρική Εταιρεία που θα είναι εταιρεία δημοσίου δικαίου. 

- Το Υπουργείο Υγείας έχει εποπτικό και μόνον ρόλο για την τήρηση του Νόμου και των προϋποθέσεων εκπαίδευσης. 

- Οιαδήποτε εκπαιδευτική αναθεώρηση να ισχύσει μόνο για τους νεοεισερχόμενους, μετά την καθιέρωσή του, ειδικευόμενους γιατρούς και αφού προηγηθεί ομογενοποίηση και εδραίωση ΚΟΙΝΏΝ προγραμμάτων ειδίκευσης για ΟΛΑ τα νοσοκομεία που θα "δίνουν" ειδικότητα. 

Δυστυχώς το Προεδρείο της Ε.Ι.Ν.Α αντί να προτείνει ένα τεκμηριωμένο σχέδιο εκπαίδευσης κάνει κριτική και για το «άλφα» και για το «ωμέγα». Η κριτική του είναι μηδενιστική και δίνει την εντύπωση ότι ο σκοπός της δεν είναι η διόρθωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Είναι σαφές ότι το νέο Δ.Σ. της ΕΊ.Ν.Α, που θα προκύψει από τις επερχόμενες εκλογές, πρέπει να προτείνει ένα τεκμηριωμένο και σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο θα κατεδαφίζει, και συγχρόνως θα προτείνει, ένα προς ένα τα άρθρα του προτεινόμενου από το ΚΕΣΥ προγράμματος εκπαίδευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου