Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017

Από μία κλωστή κρέμεται το μέλλον των εργαστηρίων

Πρέπει να υπάρξει σαφής διαχωρισμός μεταξύ "screening" μαστογραφίας, που γίνεται για ασυμπτωματικό έλεγχο και "diagnostic" μαστογραφίας.


Για αυθαίρετες τιμολογήσεις, όσον αφορά την μαστογραφία κάνει λόγο στο Iatronet ο Αθανάσιος Χαλαζωνίτης Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, τονίζοντας ότι η βιωσιμότητα των εργαστηρίων κρέμεται από μία κλωστή!

Μόνο τα συστήματα κοστίζουν πάνω από 230.000 ευρώ. 


Σύμφωνα με τον ίδιο, η τιμή αποζημίωσης με 35 ευρώ κρίνεται εξαιρετικά χαμηλή. Δεδομένου ότι το σύστημα κοστίζει περί τις 200.000 +ΦΠΑ, η διαγνωστική κονσόλα περί τις 15.000 ευρώ και άλλες 10.000 ευρώ ο εκτυπωτής. Το ετήσιο κόστος συντήρησης κοστίζει από 13.000 έως 23.000 ευρώ + ΦΠΑ ανάλογα με το σύστημα. Τα φιλμ που δίνονται κοστίζουν 1.8 ευρώ επί 4 ίσων 7,2 ευρώ + ΦΠΑ. Δέον όπως συνυπολογισθούν οι μισθοί του τεχνολόγου ακτινολόγου και η ετήσια αποζημίωση του ακτινοφυσικού προτείνεται ως ελάχιστη τιμή τα 50 ευρώ, σημειώνει ο κ. Α. Χαλαζωνίτης.

Και εξηγεί: η Ψηφιακή Απεικόνιση στηρίζεται στην τεχνολογία των υπολογιστών ώστε να παραχθούν Ψηφιακές Εικόνες. Σήμερα υπάρχουν δύο είδη "Ψηφιακής" Ακτινογραφικής Εικόνας: Α. Η Ψηφιοποιημένη Ακτινογραφία - Computed Radiography (CR) [Προτεινόμενος όρος Υπολογιστική Ψηφιακή Ακτινογραφία - CR] πρόκειται περί Αναλογικής Συμβατικής Ακτινογραφίας η οποία «διαβάζεται» από ψηφιοποιητή και αποθηκεύεται ως ψηφιακή εικόνα σε υπολογιστή, επεξεργάζεται σε οθόνη ενώ υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης, μεταφοράς και εκτύπωσης αυτής σε φιλμ. Β. Η Ψηφιακή Ακτινογραφία - Digital Radiography (DR) [Προτεινόμενος όρος [Πλήρους Πεδίου Ψηφιακή Ακτινογραφία - CR] δημιουργείται με τη χρήση επίπεδων ανιχνευτών (flat panel detectors) οι οποίοι μετατρέπουν την απορροφούμενη από το ανθρώπινο σώμα ακτινοβολία-Χ σε ορατή εικόνα. Επίσης επεξεργάζεται σε οθόνη ενώ υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης, μεταφοράς και εκτύπωσης αυτής σε φιλμ.

Η μετατροπή της ακτινοβολίας σε ορατή εικόνα, γίνεται με δύο τεχνικές: - τεχνική έμμεσης (indirect) μετατροπής - τεχνική άμεσης (direct) μετατροπής Αναλόγως του είδους του χρησιμοποιούμενου ανιχνευτή. Τα συστήματα DR είναι κατά πολύ ακριβότερα στην κτήση αφενός και στην χρήση αφετέρου (εξαιρετικά υψηλό το κόστος ετήσιας συντήρησης/ελέγχου αυτών). Η δόση της ακτινοβολίας στον ασθενή εξαρτάται αντιστρόφως ανάλογα από τον παραγόμενο "θόρυβο" της εικόνας. Με τη σωστή ρύθμιση η δόση ακτινοβολίας σε ατομικό επίπεδο είναι η ίδια και για τους δύο τύπους συστημάτων. Με τα DR συστήματα τεκμηριώνεται μικρότερη δόση σε συλλογικό επίπεδο (μείωση επαναλήψεων κλπ).

Όπως υποστηρίζει, αποτελεί λάθος ιατρική πρακτική η ύπαρξη ενός μόνο κωδικού. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις στις οποίες υπερέχει η CR Μαστογραφία έναντι της DR Μαστογραφίας. Οι απόλυτες ενδείξεις της DR Μαστογραφίας είναι σε γυναίκες ηλικίας < 40 ετών, σε γυναίκες με εξαιρετικά πυκνούς μαστούς, για την παρακολούθηση γυναικών με πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου του μαστού σε ποσοστό> 25-30%.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, συμπληρώνει θα μπορούσε να υπάρχει ένας κωδικός υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι: ο ψηφιοποιητής (σύστημα CR) θα πρέπει να έχει έγκριση-πιστοποίηση ότι είναι ειδικός για Μαστογραφία. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και τις χρησιμοποιούμενες κασέτες με τις ανάλογες πινακίδες. Σε εργαστήρια με CR εξοπλισμό η μελέτη των εξετάσεων θα πρέπει να γίνεται σε διαγνωστικό σταθμό με δύο οθόνες 5 MPx και άνω εκάστη, όπως θα πρέπει να γίνεται και σε εργαστήρια με DR εξοπλισμό. Τόσο σε εργαστήρια με CR και DR εξοπλισμό η εκτύπωση των φιλμ θα πρέπει να γίνεται από τον διαγνωστικό σταθμό και όχι από το μηχάνημα. Απαραίτητη επίσης κρίνεται η ύπαρξη ειδικού fandom ελέγχου απεικόνισης αριθμού αποτιτανώσεων. 

Πρέπει λοιπόν, κατά τον ίδιο, να υπάρξει σαφής διαχωρισμός μεταξύ "screening" Μαστογραφίας (πληθυσμιακός έλεγχος ασυμπτωματικού πληθυσμού) και "diagnostic" Μαστογραφίας. Τονίζει δε ότι στα πλαίσια του άρθρου 6 ΕΚΠΥ δεν υπάρχει συμμετοχή του ασφαλισμένου, κάτι το οποίο αποτελεί μείζων πρόβλημα για τη βιωσιμότητα των Εργαστηρίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου