Τρίτη 28 Μαρτίου 2017

Πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών ΤΑΠΟΤΕ


Προς:
κο. Σωτήριο Μπερσίμη
Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ
Αποστόλου Παύλου 12
Αμαρούσιο Αττικής

Κοιν: κο. Κωνσταντίνο Μπαρούς
Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών

Αθήνα, 27.03.2017

Θέμα: «Πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών ΤΑΠΟΤΕ»

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών πληροφορήθηκε ότι έχει δημιουργηθεί πρόβλημα αναφορικά με την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ταμείου ΤΑΠΟΤΕ. Ειδικότερα ενημερωθήκαμε ότι η Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν εγκρίνει τα εντάλματα πληρωμής για τις ανωτέρω οφειλές λόγω τυπικών κωλυμάτων.

Όπως αντιλαμβάνεστε η προαναφερθείσα καθυστέρηση ελλοχεύει κινδύνους αποστέρησης των δεδουλευμένων χρημάτων των ιατρών, καθώς πρόκειται για ποσά για τα οποία υπάρχει χρηματοδότηση από τον Νοέμβριο του 2016.

Ως εκ τούτου ζητούμε την συνδρομή σας, προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα της καθυστέρησης πληρωμής των οφειλομένων ποσών και παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας για το εν λόγω πρόβλημα, προκειμένου οι γιατροί να λάβουν άμεσα αυτά που τους οφείλονται και δικαιούνται.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου