Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017

ΙΣΠατρών: Οδηγίες για αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών ΤΑΠΟΤΕ


Προς τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών 
που ασκούν το ελεύθεροεπάγγελμα 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Σας κοινοποιούμε την υπεύθυνη δήλωση, τα δικαιολογητικά και τον τίτλο κτήσης για την υποβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΤΑΠΟΤΕ, με τις ακόλουθες επισημάνσεις: 

1.Για την υπεύθυνη δήλωση, δεν απαιτείται γνήσιο υπογραφής. 

2. Πριν από την εκτύπωση του μηνύματος του υπολογιστή σας ( στις εφαρμογές ληξιπροθέσμων του ΕΟΠΥΥ ), παρακαλείστε να διενεργήσετε αντιπαραβολή με τα δικά σας στοιχεία. 

3.Το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ή πιστωτικό τιμολόγιο ( ανάλογα με το μήνυμα ), εκδίδεται με τα φορολογικά στοιχεία του ΕΟΠΥΥ. 

4. Ο τίτλος κτήσης συμπληρώνεται από τους συναδέλφους που έχουν διακόψει επαγγελματική δραστηριότητα ( ονοματεπώνυμο, ημερομηνία, ΑΦΜ, ποσό, υπογραφή ). Τα λοιπά στοιχεία συμπληρώνονται από την υπηρεσία. 

5. Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στη διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ, Αποστόλου Παύλου 12, Μαρούσι, γραφείο ληξιπρόθεσμων οφειλών ΤΑΠΟΤΕ. 

6. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 2108110532 – 521 – 918 και το φαξ 2108110545. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Άννα Μαστοράκου  Γεώργιος Πατριαρχέας 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου