Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2013

Εισήγηση Γ. Μπασκόζου στη δημόσια διαβούλευση με φορείς των υγειονομικών (ΣΥΡΙΖΑ)


YGEIANET
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΠΑΣΚΟΖΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΦΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ


Για τον ΣΥΡΙΖΑ έχει μεγάλη σημασία η επεξεργασία των θέσεων του να γίνεται σε συνεχή επικοινωνία, διαβούλευση και κλίμα εμπιστοσύνης με τους εργαζόμενους στο χώρο της υγείας.

Η διαβούλευση με τους φορείς των υγειονομικών στις 24/10/13 έχει να κάνει με την κυκλοφορία των τριών (3) σχεδίων που δημοσιοποίησε ο υπουργός υγείας για τις αλλαγές στην ΠΦΥ και τον ΕΟΠΥΥ. Εμείς τις όποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν στην υγεία αλλά και την προσπάθεια να σώσουμε ότι μπορεί να σωθεί από τη μνημονιακή λαίλαπα θέλουμε να την κάνουμε μαζί με τους εργαζόμενους. Θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη σας, τις προτάσεις σας και τι θέλετε από εμάς να κάνουμε.

Η μνημονιακή λαίλαπα έχει σαρώσει τον χώρο της υγείας. Κύριο χαρακτηριστικό η καταστροφική μείωση των δημόσιων δαπανών για την υγεία, αλλά ακόμα και των ιδιωτικών επειδή ο κόσμος δεν έχει λεφτά να δώσει ακόμα και όταν υπάρχει ανάγκη. H υποχρηματοδότηση οδηγεί σε συνεχή υποβάθμιση δημόσιων και κοινωνικοασφαλιστικών δομών. Οι κοινωνικοασφαλιστικές δομές έχουν το πρόσθετο πρόβλημα ότι οι μνημονιακές πολιτικές εσωτερικής υποτίμησης σωρεύουν ανεργία, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, αποασφάλιση και αδυναμία πληρωμής ασφαλίστρων που καθιστούν αδύνατο να ανταποκριθούν τα ταμεία στις υποχρεώσεις τους απέναντι στους ασφαλισμένους.Το πιο σημαντικό όμως είναι η ύπαρξη των τριών περίπου εκατομμυρίων συμπολιτών μας που είναι ανασφάλιστοι και έχουν αδυναμία ελεύθερης και δωρεάν πρόσβασης στο δημόσιο σύστημα υγείας. Οποιαδήποτε μεταρρύθμιση θα όφειλε να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Δυστυχώς σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση βρίσκονται οι προθέσεις τρόικας και κυβέρνησης, όπως φαίνεται και από τον προϋπολογισμό όπου δεν προβλέπεται σχεδόν τίποτα για την κάλυψη των ανασφάλιστων.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΦΥ-ΕΟΠΥΥ

1. Όλα τα σχέδια κινούνται στο πλαίσιο της μνημονιακής υποχρηματοδότησης των υπηρεσιών υγείας και του ΕΟΠΥΥ. Στο σχέδιο Σουλιώτη υπάρχει η παραδοχή της ανάγκης αυξημένης χρηματοδότησης αλλά δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη και το θέμα αφήνεται στην πολιτική βούληση της κυβέρνησης που είναι δεδομένη.

2. Η λογική του ΕΟΠΥΥ «αγοραστή υπηρεσιών» οδηγεί σε καθεστώς αύξουσας ιδιωτικοποίησης, υποβάθμισης των δημόσιων δομών και με βάση το μνημονιακό πλέγμα νόμων περί «απελευθέρωσης» του ιατρικού επαγγέλματος σε μονοπώληση της ΠΦΥ από μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα.

3. Με τον ένα η τον άλλο τρόπο τίθενται σε αμφισβήτηση οι εργασιακές σχέσεις των εργαζόμενων στις δημόσιες και κοινωνικοασφαλιστικές δομές ΠΦΥ(ΕΣΥ,ΕΟΠΥΥ). Οι κινητικότητες, διαθεσιμότητες, απολύσεις αποτελούν διακηρυγμένο στόχο της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου και της τρόικας που θα υλοποιηθούν με την κατάργηση μέρους η όλων των υπαρχουσών δομών του ΕΟΠΥΥ.

4. Φαλκιδεύεται η δυνατότητα πρόσβασης των ασφαλισμένων σε δωρεάν υπηρεσίες υγείας και δεν αντιμετωπίζεται το μέγα θέμα των ανασφάλιστων.

ΤΕΛΙΚΑ

Οι όποιες μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης υπηρετούν το σχέδιο καταστροφικής μείωσης των δημόσιων δαπανών υγείας, την υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση των ασθενών, την παραχώρηση κερδοφόρων «φιλέτων» στον μεγάλο επιχειρηματικό τομέα.

ΓΙΑΤΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΡΙΑ (3) ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΠΦΥ;;

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ;;

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ;

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΟΜΕΣ;

ΠΟΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ;

ΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΕΣ;

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ;

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ-ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΦΥ;Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Η πρότασή μας βασίζεται στις παρακάτω αρχές :

α) Καθολικότητα. Στοχεύουμε στην κάλυψη όλων των υγ/κών αναγκών των κατοίκων της χώρας από το δημόσιο σύστημα που θα αναπτύσσεται , και παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας θα κάνει τον ιδιωτικό τομέα βαθμιαία περιττό. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και ισότιμα, χωρίς διακρίσεις που προκύπτουν από το εισόδημα, τον τόπο διαμονής ή εργασίας, τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες .

β)Κοινωνικός έλεγχος και συμμετοχή της κοινότητας στη λήψη των αποφάσεων.

γ) Αναπροσανατολισμός από μια αμιγώς θεραπευτική αντίληψη προς μια ολιστική αντίληψη για την προάσπιση της υγείας.

Το Σύστημα ΠΦΥ πρέπει να έχει τα παρακάτω κύρια χαρακτηριστικά :

Να είναι προσανατολισμένο στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας. Οι παρεμβάσεις σε τόπους κατοικίας και εργασίας πρέπει να αποτελούν οργανικό συστατικό της λειτουργίας τους.

Θα είναι οργανωμένο στη βάση του Κέντρου Υγείας (ΚΥ ) σε πόλεις και αγροτικές περιοχές. Τα ΚΥ διασυνδέονται λειτουργικά με τα νοσοκομεία.
Βασικός θεσμός της λειτουργίας της ΠΦΥ είναι ο οικογενειακός γιατρός και η ομάδα υγείας .

Ανάπτυξη τοπικών πολιτικών και προγραμμάτων για ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού.

Σύμφωνα με τα παραπάνω , οι βασικότερες υπηρεσίες που παρέχει η ΠΦΥ είναι:

1. Η πρόληψη και η προαγωγή της υγείας.

2. Η διάγνωση και αποκατάσταση βλαβών που δεν απαιτούν νοσοκομειακή περίθαλψη.

Η διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και η χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.
Η οδοντιατρική φροντίδα.
Η ανοιχτή φροντίδα, φροντίδα στο σπίτι,φυσιοθεραπεία κλπ
Η ιατρική της εργασίας
Η 24ωρη εφημερία – διασύνδεση με ΕΚΑΒ.
Η λειτουργική διασύνδεση με το νοσοκομείο αναφοράς.
Η σχολική υγιεινή
Ο οικογενειακός προγραμματισμός
Οι παρεμβάσεις που αφορούν την δημόσια υγεία σε μια περιοχή (με διατομεακή συνεργασία)
Η δυνατότητα για βραχύχρονη νοσηλεία

Πρώτα μέτρα σε μια διαδικασία μετάβασης

Η γενική αρχή που θα πρέπει να διέπει τα πρώτα μέτρα μιας αριστερής κυβέρνησης ή μιας κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας, με δεδομένη την κατάσταση διάλυσης του συστήματος υγείας συνολικά, την έλλειψη πρόσβασης σήμερα σ' αυτό του 1/3 του πληθυσμού και την αναπόφευκτη, τουλάχιστον κατ' αρχήν, στενότητα πόρων, θα πρέπει να είναι στην κατεύθυνση της μέγιστης δυνατής παροχής υπηρεσιών υγείας με τον αποδοτικότερο οικονομικά τρόπο. Ασφαλώς και θα υπάρξει αναπροσανατολισμός πόρων προς την υγεία αλλά βεβαίως δεν ισχυριζόμαστε πως θα ανοίξουν οι κρουνοί και θα ρέει άφθονο χρήμα .Αυτό από μόνο του οδηγεί σε εξαρχής στροφή στην πρωτοβάθμια με δημόσιο χαρακτήρα. Είναι δηλαδή σαφές ότι η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας θα είναι το πεδίο σημαντικών, ριζικών και τελικά θεσμικών αλλαγών, που με την σειρά τους θα επιτρέψουν την αναβάθμιση και των δύο επόμενων βαθμίδων. Δεν ισχυριζόμαστε πως όλα έχουν καλώς στην ΠΦΥ. Απαιτούνται ριζικές αλλαγές, σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση από αυτές που επιδιώκει η κυβέρνηση. Εμείς δεσμευόμαστε για διασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης, διασφάλισης της εργασιακής σχέσης όλων των εργαζόμενων και αποκλείουμε κινητικότητες, διαθεσιμότητες και απολύσεις. Είναι σαφές πως ΣΥΡΙΖΑ και μνημόνια δεν πάνε μαζί.

Είναι καταρχάς προφανές και προαπαιτούμενο ότι η πρόσβαση στο σύνολο των δημόσιων δομών υγείας θα αποκατασταθεί για το σύνολο του πληθυσμού από την πρώτη μέρα και θα είναι πλήρης, ισότιμη και δωρεάν. Η σύνδεση της περίθαλψης με την ασφαλιστική κάλυψη, με δεδομένο το ποσοστό ανασφάλιστων, είναι απλά εκτός πραγματικότητας.

Κατ' αρχήν τουλάχιστον, δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα “απεμπόλησης” πόρων. Συνεπώς, παρότι ο στρατηγικός στόχος είναι ένα σύστημα χρηματοδοτούμενο αποκλειστικά από το δημόσιο, διατηρούνται κατ' αρχήν και αναπροσαρμόζονται στην κατεύθυνση της δικαιότερης αναδιανομής οι εισφορές κλάδου υγείας εργοδοτών και εργαζομένων.

Βάση για το νέο σύστημα ΠΦΥ θα αποτελέσουν οι δημόσιες μονάδες υγείας που υπάρχουν ήδη και υπολειτουργούν δηλαδή οι μονάδες του ΕΟΠΥΥ και τα κέντρα υγείας.

Κατ' αρχήν λοιπόν στελεχώνονται πλήρως και ανάλογα με τις ανάγκες οι υπάρχουσες μονάδες του ΕΟΠΥΥ και των κέντρων υγείας με ιατρικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό. Τα εργαστήρια που υπάρχουν επαναλειτουργούν στη μέγιστη δυναμικότητά τους. Αυτό εκτός από την εξυπηρέτηση του κόσμου θα επιφέρει και μεγάλη εξοικονόμηση πόρων που κατευθύνονται προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις υγείας. Μια αρκετά καλή εικόνα των αναγκών στην πρώτη φάση μπορεί να προέλθει από τα στατιστικά στοιχεία των μονάδων του ΕΟΠΥΥ και της ΗΔΙΚΑ.

Η σχέση εργασίας όλων των νεοπροσλαμβανομένων εργαζομένων θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Θα περιλαμβάνει αξιακό σύστημα εισδοχής και ανέλιξης των επιστημόνων και λοιπών εργαζομένων του, καθώς και έλεγχο του, όπως και της διοίκησης και των οικονομικών του με λαϊκό έλεγχο οργανωμένο σε τοπικό επίπεδο. Οι προηγούμενοι τύποι εργασιακών σχέσεων με “υβριδικό” χαρακτήρα δοκιμάστηκαν για χρόνια και αποδείχτηκε πως δημιουργούν προβλήματα.

Για τους εργαζόμενους γιατρούς που εργάζονται ήδη στις δομές του ΕΟΠΥΥ και δεν επιθυμούν να ενταχθούν άμεσα στο καθεστώς ΠΑΑ, θα υπάρξει μεταβατική περίοδος .Οι οποιεσδήποτε τυχόν συμβάσεις με τον ιδιωτικό τομέα ξεκινούν από μηδενική βάση μέσα από διαπραγμάτευση με τους συλλογικούς φορείς των υγειονομικών και με κριτήριο την κάλυψη των αναγκών του συστήματος..

Για τις εξετάσεις που, στην αρχική φάση, δεν είναι δυνατόν να καλύπτονται από τις δημόσιες δομές, θα υπάρξουν συμβάσεις με ιδιωτικά εργαστήρια, με ορθολογική τιμολόγηση με βάση τη διεθνή και ελληνική εμπειρία και πλαφόν αριθμού εξετάσεων ανά εργαστήριο, που θα διασφαλίζει το μικρό εργαστήριο από την άλωση της αγοράς από το μεγάλο ολιγοπωλιακό κεφάλαιο.

Η αυτονόητη ηλεκτρονική διασύνδεση και έλεγχος ολόκληρου του συστήματος θα τεθεί σε εφαρμογή. Εισάγεται η Κάρτα Υγείας, την αποκτούν όλοι, ανεξάρτητα ασφαλιστικής κάλυψης, αρκεί να είναι εγγεγραμμένοι, ή να εγγραφούν στο σύστημα. Η χρήση της είναι καθολική για όλους κατοίκους της χώρας. Παρέχει το δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις υπηρεσίες.

Παράλληλα δρομολογείται το ταχύτερο η σύνταξη ενός συνολικού «χάρτη υγείας» που θα καθορίσει τις ανάγκες ανάπτυξης του συστήματος και θα ορθολογικοποιήσει την κατανομή των πόρων.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ, ΒΟΥΛΗ

24/10/2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου