Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2013

Το 38,88% του Ιατρικού απέκτησε ο ΑποστολόπουλοςΠοσοστό που αγγίζει το 38,883% περίπου θα κατέχει άμεσα και έμμεσα ο επιχειρηματίας Γιώργος Αποστολόπουλος κατά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των προσφερθεισών μετοχών του Ιατρικού Αθηνών.

Να σημειωθεί ότι η περίοδος αποδοχής για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της ΑΕ Ιατρικό Αθηνών Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία από τον κ. Αποστολόπουλο, ξεκίνησε στις 24 Σεπτεμβρίου 2013 και έληξε στις 25 Οκτωβρίου 2013.

Από την επομένη της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή από τις 9 Αυγούστου 2013, μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου συνολικά 4.525.504 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 5,218% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας σε τιμή ανά Μετοχή που δεν υπερέβη το Προσφερόμενο Τίμημα. . Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, προσφέρθηκαν νόμιμα και έγκυρα 318.064 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 0,367% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. 


Επομένως, κατά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερθεισών Μετοχών, ο Προτείνων θα κατέχει άμεσα και έμμεσα συνολικά 33.725.871 Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 38,883% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Πρόσθετες Μετοχές που τυχόν αποκτήσει ο Προτείνων μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της ως άνω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης δεν περιλαμβάνονται στο ανωτέρω ποσοστό.

Η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους θα ξεκινήσει την 1η Νοεμβρίου 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου