Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

Ο ΙΣΑ προσφεύγει στο Σ.τ.Ε. για το rebate στα διαγνωστικά εργαστήρια και ιατρεία‘Eκτακτη συνάντηση των επαγγελματιών υγείας το Σάββατο στον ΙΣΑ.

Ο ΙΣΑ ανακοινώνει ότι θα προσφύγει στο Σ.τ.Ε σχετικά με την απόφαση για το rebate στα διαγνωστικά εργαστήρια και ιατρεία. Η ανακοίνωσή του έχει ως εξης.

'Με πρόσφατη υπουργική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας κ. Μπέζα κατ΄ επίκληση των διατάξεων του ν. 4172/2013, καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος απόδοσης, κατά μήνα, επιστροφής «rebate», διαγνωστικών εργαστηρίων, επί των οφειλών του ΕΟΠΥΥ για διαγνωστικές πράξεις που πραγματοποίησαν σε ασφαλισμένους του, για όλους τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, με κλιμακούμενο ποσοστό. Η επιστροφή μάλιστα αυτή επιβάλλεται και στους ιατρούς που έχουν ειδικότητα καρδιολογίας, γαστρεντερολογίας, νευρολογίας και φυσιατρικής, αλλά στους ιατρούς άλλων ειδικοτήτων.


Τούτο σημαίνει πρακτικά ότι στους ιατρούς, που ήδη παραμένουν απλήρωτοι από τον ΕΟΠΥΥ επί μακρόν, στους οποίους ήδη έχουν επιβληθεί άλλα μέτρα περικοπών από το μηχανισμό αυτόματων επιστροφών claw back», έρχεται να προστεθεί άλλο ένα μέτρο οικονομικής αφαίμαξης και αφανισμού τους.

Η απόφαση αυτή στηρίζεται σε αντισυνταγματικές και, ως εκ τούτου ανεφάρμοστες, νομοθετικές διατάξεις, ενώ επιπλέον ο μηχανισμός αυτός επιστροφών, όπως ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις, παραβιάζει σειρά συνταγματικών διατάξεων και αρχών (τη γενική αρχή της ισότητας ενώπιον του νόμου, την ειδικότερη αρχή της ισότητας ενώπιον των δημοσίων βαρών, τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, αλλά και την επαγγελματική ελευθερία).

Η διαμορφούμενη κατάσταση καταλήγει εν τέλει να αποστερεί τους ιατρούς από την ίδια τη δυνατότητά τους να ασκούν το επάγγελμά τους μέσα από ένα ορθολογικά οργανωμένο ιδιωτικό ιατρείο ή εργαστήριο, που είναι βιώσιμο.

Ο ΙΣΑ είναι αποφασισμένος να προσφύγει στο ΣτΕ για την ακύρωσή της.

Προγραμματίζεται έκτακτη συνάντηση των επαγγελματιών υγείας τοΣάββατο 2 Νοεμβρίου στον Ι.Σ.Α. για περαιτέρω κινητοποίηση και δράσεις στο επόμενο διάστημα.'

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου