Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

Προκήρυξη του ΚΕΘΕΑ αποκλείει εκ των προτέρων το 80% των υποψηφίων!Μία… περίεργη προκήρυξη εξέδωσε πρόσφατα το ΚΕΘΕΑ, με την οποία εκδήλωσε το ενδιαφέρον του για την πρόσληψη τριάντα πέντε (35) ατόμων θεραπευτικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για την αντιμετώπιση των λειτουργικών του αναγκών.

Μεταξύ των ειδικών προσόντων που όριζε η προκήρυξη ήταν και η «επαγγελματική εμπειρία σε δομές απεξάρτησης ή/και ψυχικής υγείας από έναν (1) έως ογδόντα τέσσερις (84) μήνες» για όλες τις υπό πρόσληψη ειδικότητες (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι), πλην ειδικών θεραπευτών. Παρά ταύτα, από τους 466 που υπέβαλλαν αιτήσεις οι 365 απορρίφθηκαν εξαρχής, όπως προκύπτει από τους προσωρινούς πίνακες που ανάρτησε το ΚΕΘΕΑ, με κυρίαρχη αιτιολογία «Δεν αποδεικνύεται εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία σε δομές απεξάρτησης ή ψυχικής υγείας».

Το θέμα αναδεικνύει ο βουλευτής του ΠΟΤΑΜΙΟΥ, Κ. Μπαργιώτας, τονίζοντας πως η προκήρυξη θα έπρεπε να ορίζει με σαφήνεια το είδος της προϋπηρεσίας που απαιτείται, δηλαδή ειδική ή εξειδικευμένη. Στο πλαίσιο αυτό, καταθέτει Ερώτηση στον Υπουργό Υγείας, ζητώντας να μάθει: α) Γιατί επελέγη η αόριστη διατύπωση περί «επαγγελματικής εμπειρίας σε δομές απεξάρτησης ή/και ψυχικής υγείας από έναν (1) έως ογδόντα τέσσερις (84) μήνες» στην εκδοθείσα προκήρυξη; και β) Πώς ορίζεται η «εξειδικευμένη εμπειρία»; Ως δομές απεξάρτησης ή/και ψυχικής υγείας νοούνται μόνο οι δομές του ν. 2716/1999;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου