Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

ΟΟΣΑ - Κομισιόν: Αύξηση με αστερίσκο στο προσδόκιμο επιβίωσης στην Ευρώπη

Το προσδόκιμο ζωής στις περισσότερες χώρες της Ένωσης υπερβαίνει πλέον τα 80 έτη. 'Εκθεση του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

IATRONET.GR

Οι πολιτικές προαγωγής της καλής υγείας, η πρόληψη των ασθενειών και η πιο αποτελεσματική υγειονομική περίθαλψη, μπορούν να σώσουν ζωές και να εξοικονομήσουν δισεκατομμύρια ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το προσδόκιμο ζωής στις περισσότερες χώρες της Ένωσης υπερβαίνει πλέον τα 80 έτη. Παρότι υψηλότερο από ποτέ, το προσδόκιμο δεν αντιστοιχεί πάντοτε σε υγιή διαβίωση.

Περίπου 50 εκατομμύρια άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάσχουν από διάφορες χρόνιες παθήσεις, και πάνω από μισό εκατομμύριο άτομα σε ηλικία εργασίας πεθαίνουν από αυτές κάθε χρόνο, κάτι που συνεπάγεται ετήσιο κόστος περίπου 115 δισ. ευρώ για τις ευρωπαϊκές οικονομίες.

Αυτό προκύπτει από την κοινή έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Health at a Glance: Europe 2016” (Η Υγεία με μια ματιά: Ευρώπη 2016).

Παρουσιάζοντας την Τετάρτη τα στοιχεία, ο Vytenis Andriukaitis, επίτροπος για την Υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων, δήλωσε:

Η έκθεση δείχνει ότι πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από ασθένειες που θα μπορούσαν ίσως να αποφευχθούν και οι οποίες συνδέονται με παράγοντες κινδύνου όπως το κάπνισμα και η παχυσαρκία. Επισημαίνει, επίσης, την ανάγκη να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να εξασφαλίσουμε καλύτερη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη”.

Ο Angel Gurría, γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ πρόσθεσε: “Πολύ περισσότερες ζωές θα μπορούσαν να σωθούν εάν τα πρότυπα περίθαλψης βελτιώνονταν στο καλύτερο δυνατό επίπεδο σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για τη μείωση των ανισοτήτων όσον αφορά την πρόσβαση στην περίθαλψη και την ποιότητα αυτής, και τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας πρέπει να καταστούν αποδοτικότερα ως προς τη διοχέτευση πόρων εκεί όπου θα επηρεάσουν με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τα αποτελέσματα στον τομέα της υγείας, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόληψη”.
Κάπνισμα

Στην έκθεση επισημαίνεται πως 550.000 άτομα σε ηλικία εργασίας πεθαίνουν κάθε χρόνο από ασθένειες που θα μπορούσαν ίσως να αποφευχθούν. Το 16% των σημερινών ενηλίκων είναι παχύσαρκοι (από 11% το 2000) και ένας στους πέντε εξακολουθεί να καπνίζει.

Πολλές ζωές θα μπορούσαν να σωθούν χάρη, αφενός, στη διοχέτευση περισσότερων πόρων σε στρατηγικές προαγωγής της Υγείας και πρόληψης των ασθενειών για την αντιμετώπιση αυτών και άλλων παραγόντων κινδύνου, και αφετέρου, στη βελτίωση της ποιότητας της οξείας και της χρόνιας περίθαλψης.

Το 27% των ασθενών καταφεύγουν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών επειδή δεν υπάρχει διαθέσιμη πρωτοβάθμια περίθαλψη. Το 15%, κατά μέσο όρο, των δαπανών για την Υγεία καταβάλλεται απευθείας από τους ασθενείς, με μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των χωρών.

Οι φτωχοί Ευρωπαίοι έχουν, κατά μέσο όρο, δεκαπλάσιες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν προβλήματα στην παροχή κατάλληλης υγειονομικής περίθαλψης για οικονομικούς λόγους σε σχέση με τους πιο εύπορους.
Γήρανση

Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ποσοστό του πληθυσμού άνω των 65 ετών αυξήθηκε από κάτω του 10% το 1960 σε σχεδόν 20% το 2015, και προβλέπεται να αυξηθεί σε περίπου 30% έως το 2060.

Η γήρανση του πληθυσμού, σε συνδυασμό με τα αυξανόμενα ποσοστά χρόνιων παθήσεων και τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, θα καταστήσει αναγκαία την πραγματοποίηση αλλαγών στον τρόπο παροχής της υγειονομικής περίθαλψης, όπως είναι η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής υγείας (eHealth).

Θα απαιτηθεί, επίσης, μείωση της παραμονής στο νοσοκομείο μέσω της καλύτερης οργάνωσης υπηρεσιών όσον αφορά την πρωτοβάθμια και την περίθαλψη στο σπίτι και πιο συνετές δαπάνες για φάρμακα, μεταξύ άλλων μέσα από την πλήρη αξιοποίηση των ευκαιριών για αντικατάσταση με γενόσημα.

Προφίλ

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι το επόμενο στάδιο είναι η δημιουργία, το αργότερο έως τα τέλη Νοεμβρίου του 2017, προφίλ Υγείας και για τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία θα αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της καθεμίας και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει.

Τα 28 προφίλ θα συνοδεύονται από αναλυτικό έγγραφο της “Κομισιόν”, το οποίο θα συνδέει τα συμπεράσματα με το ευρύτερο θεματολόγιο της Ένωσης και θα δίνει έμφαση στις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε κράτος μέλος.

Ο κύκλος θα ολοκληρωθεί με προαιρετικές ανταλλαγές τις οποίες μπορούν να προτείνουν τα κράτη μέλη.

Δημ.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου