Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2016

Περικοπών… συνέχεια στις δαπάνες της ΥγείαςCapital.gr

Εντολή για συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και νέα μέτρα στο χώρο της Υγείας δίνει το σχέδιο του μνημονίου, με περικοπή δαπανών, έλεγχο των τιμών των φαρμάκων, βελτίωση της διοίκησης των νοσοκομείων, αύξηση των κεντρικών προμηθειών στο ΕΣΥ, έλεγχο της ζήτησης για φάρμακα και υπηρεσίες υγείας μέσω πρωτοκόλλων συνταγογράφησης και ανάπτυξης ενός νέου ηλεκτρονικού συστήματος για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη. 

Στην κατεύθυνση αυτή, προβλέπεται να ληφθούν επιπλέον διαρθρωτικά μέτρα με επίκεντρο τη βελτίωση της αποδοτικότητας ως μέσο για τη συγκράτηση των δαπανών. Ειδικότερα προβλέπεται η περικοπή 125 εκατ. ευρώ από την σπατάλη στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ για "Λοιπές παροχές ασθένειας" από το 2017, ενώ παράλληλα να διασφαλιστεί η περικοπή κατά 30% τη χρονιά που έρχεται σε όλες τις υπερβάσεις σε σχέση με τον κλειστό προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ (για τα φαρμακευτικά προϊόντα, διαγνωστικά και ιδιωτικές κλινικές). 

Για το σκοπό αυτό και, ως προαπαιτούμενη δράση, θα εγκριθεί, μεταξύ άλλων διαρθρωτικών μέτρων για τη συγκράτηση των υπερβολικών δαπανών σε συμφωνία με τα θεσμικά όργανα, ένας κλειστός προϋπολογισμός (ανώτατο όριο clawback) και για την κατηγορίας "Λοιπές παροχές ασθένειας". Το συνολικό ανώτατο όριο clawback του ΕΟΠΥΥ για τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους και περιλαμβάνονται στην κατηγορία" Λοιπές παροχές ασθένειας ", θα πρέπει να οριστεί για να καλύψει το 97% του συνολικού προϋπολογισμού (1,52 δισ. το 2017, για να επιστρέψει στο επίπεδο του 2016 των 1.402 δισ. από το 2018 και μετά). Ανάλογα μέτρα για μείωση των δαπανών κατά 30% θα πρέπει να ληφθούν και για το 2018. 

Μέχρι το Φεβρουάριο επίσης θα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση της συνολικής ικανότητας του δημόσιου τομέα, των ΠΕΔΥ και νοσοκομείων, ανά περιοχή και ανά ειδικότητα, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών. 

Μέχρι τον Μάρτιο του 2017 επιπλέον θα υπάρξει ένα σχέδιο για την εφαρμογή ενός νέου συστήματος ηλεκτρονικών παραπομπών (e-referrals) στη δευτεροβάθμια περίθαλψη που θα ενσωματωθεί στα υπάρχοντα πρωτόκολλα και κατευθυντήριες γραμμές ( το σύστημα πρέπει να αναπτυχθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2017 και θα λαμβάνει υπόψη τους χρόνους αναμονής για πρόσβαση στις δημόσιες δομές. Η πρόοδος θα αξιολογείται κάθε τρεις μήνες. 

Για τα νοσοκομεία, θα πρέπει να αυξηθεί η κεντρική διαδικασία προμηθειών στο 60% και 80% αντίστοιχα. Το ίδιο διάστημα, το μερίδιο των φαρμάκων που αγοράζουν τα νοσοκομεία με δραστική ουσία πρέπει να φτάσει στα δύο τρία και στα τρία τέταρτα. 

Β. Κουρλιμπίνη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου