Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

Δελτίο τύπου Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας για την κοστολόγηση των 86 εξετάσεων χωρίς χρηματοδότηση


Αποτέλεσμα εικόνας για ελληνική ακτινολογική εταιρεία

Αθήνα 14/11/2016 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας για την κοστολόγηση και ενσωμάτωση στο Κρατικό Τιμολόγιο, ομάδας διαγνωστικών εξετάσεων ανάμεσα σε αυτών και ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων οι οποίες μέχρι σήμερα ήταν εκτός Τιμολογίου, με συνέπεια να μην εντάσσονται στο σύνολο των εξετάσεων που αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ. 

Παρόλο που η εν λόγω πρωτοβουλία θεωρείται θετική, θέτει σοβαρά ερωτήματα τα οποία χρήζουν άμεσης απάντησης από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και την Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ. 

1. Η κάλυψη των «νέων» εξετάσεων θα επιβαρύνει τον ήδη επιβαρυμένο προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ ή προβλέπεται άλλο κονδύλι; Σημειώνεται ότι από το 2014 εφαρμόζεται το μέτρο περιορισμού της υπέρβασης του κλειστού προϋπολογισμού «Rebate-Claw Back». Για το έτος 2014, περίπου το 55% της απαιτούμενης αμοιβής των διαγνωστικών εργαστηρίων «κόπηκε», δηλαδή, έγιναν εξετάσεις που ο ΕΟΠΥΥ δεν πλήρωσε στους παρόχους. Για το έτος 2015 προβλέπεται το ποσό αυτό να είναι άνω του 40% και αναμένουμε το τελικό ποσό του 2016. Αυτό έχει ως συνέπεια την αναγκαστική συμμετοχή των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων στην επιδότηση του Κρατικού Συστήματος, χωρίς άλλου είδους αντισταθμιστικά μέτρα με αποτέλεσμα η επιβίωση των μικρών και μεσαίων ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων να είναι αμφίβολη. Η αναγκαστική εκτέλεση των εν λόγω εξετάσεων θα έχει ως αποτέλεσμα, την αύξηση του ποσοστού «Rebate-Claw Back», και ως συνέπεια, την περαιτέρω εκτέλεση εξετάσεων άνευ αμοιβής, με αναμενόμενες συνέπειες, τη μη βιωσιμότητα πολλών διαγνωστικών μονάδων. 

2. Θα ήταν χρήσιμο να αιτιολογηθεί το κόστος των διαγνωστικών πράξεων και συγκεκριμένα το αναγραφόμενο ποσό (αμοιβή ακτινολογικών εξετάσεων) που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (3458 Β 26/10/2016). Το ύψος των αμοιβών προκύπτει από 2 μελέτη που συμπεριλαμβάνει και το κόστος συντήρησης των μηχανημάτων, τη μισθοδοσία του προσωπικού που εμπλέκεται στην παραγωγή των εξετάσεων και την αμοιβή του Ιατρού Ακτινολόγου δηλαδή την αξία της ιατρικής πράξης (διάγνωση); Είναι εκτίμησή μας, ότι σε μερικές εξετάσεις το ποσό που αναγράφεται, απέχει μακράν του εν λόγω κόστους, δεν συμπεριλαμβάνει σε καμία περίπτωση την αμοιβή της Ιατρικής πράξης και έχει σαν αποτέλεσμα την εκ νέου επιδότηση των διαγνωστικών εξετάσεων (στο σύνολό τους). Ταυτόχρονα η σύμβαση διαγνωστικών εργαστηρίων με τον ΕΟΠΥΥ δεν επιτρέπει την άρνηση εκτέλεσης εξέτασης, ανεξαρτήτως αν η εν λόγω εξέταση είναι ζημιογόνα για το εργαστήριο. 

3. Στην λίστα των εξετάσεων αναφέρονται δύο εξετάσεις, «DR» και «CR». Υπό αυτόν τον κωδικό, συμπεριλαμβάνονται όλες οι ακτινολογικές εξετάσεις που παράγονται με την χρήση της εν λόγω τεχνολογίας (Digital Radiography – Computerized Radiography αντίστοιχα); Αναμένουμε άμεση απάντηση στα εν λόγω ερωτήματα. Είμαστε στην διάθεση των αρχών για διάλογο με στόχο την ανεύρεση λύσεων που θα έχουν ως αποτέλεσμα τόσο την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων όσο και την επιβίωση των διαγνωστικών μονάδων, οι οποίες είναι επιφορτισμένες με σε σημαντικό βαθμό για την εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων, ιδιαίτερα σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 

Το ΔΣ της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου