Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2016

Τέλος στο προνόμιο φαρμακοποιών για παράταση άδειας μέχρι να αποφοιτήσουν τα παιδιά τουςΤι προβλέπεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης που κατατέθηκε την Παρασκευή στη Βουλή.

iatronet.gr

Μικρές αλλαγές στο καθεστώς λειτουργίας φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που κατατέθηκε την Παρασκευή στη Βουλή.

Φέρει τον τίτλο “Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις” και αποτελεί, στην ουσία, υλοποίηση των προτάσεων του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Καταργεί, μεταξύ άλλων, διατάξεις οι οποίες είχαν καταστεί μη ενεργείς, λόγω ψήφισης νεότερου νόμου ή έκδοση μεταγενέστερης απόφασης.

Μεταξύ αυτών, καταργείται διάταξη του 1973, με την οποία δινόταν δικαίωμα λειτουργίας φαρμακείου σε νοσοκομεία με δυναμικότητα άνω των 200 κλινών.

Για το ίδιο θέμα, υπήρξε νομοθετική παρέμβαση το 2003, με την οποία μπορεί να λειτουργεί νοσοκομειακό φαρμακείο σε νοσηλευτικά ιδρύματα δυναμικότητας άνω των 60 κλινών.

Φαρμακοποιοί

Μεταξύ των καταργούμενων διατάξεων, περιλαμβάνεται η παράγραφος 6 του άρθρου 11 του νόμου 5607/1932.

Με αυτή, παρέχεται δυνατότητα παράτασης της άδειας λειτουργίας φαρμακείου από αδειούχο φαρμακοποιό, στις περιπτώσεις που έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του ή 35 χρόνια υπηρεσίας για επτά έτη και έχει τέκνο που σπουδάζει στην Φαρμακευτική.

Το ίδιο ισχύει και για την κληρονομική φαρμακαποθήκη και για την περίπτωση κληρονομικού φαρμακείου, εάν ο κληρονόμος σπουδάζει την Φαρμακευτική.
Όρια

Σύμφωνα με τον νομοθέτη, η σχετική διάταξη πρέπει να καταργηθεί, καθώς δεν υπάρχουν ηλικιακά όρια για την λειτουργία φαρμακείου από φαρμακοποιό.

Επίσης, οι ευνοϊκές διατάξεις για κληρονόμους φαρμακοποιών, που μπορούσαν κατ εξαίρεση των λοιπών διατάξεων να αποκτήσουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου, θεωρούνται πλέον παρωχημένες, καθώς παραβιάζουν την αρχή της ισότιμης πρόσβασης των αδειούχων φαρμακοποιών στο επάγγελμα.

Δημ.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου