Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2016

Έρχονται σοβαρές ελλείψεις υλικών στα νοσοκομεία

Οδηγίες του υπουργείου Υγείας μέσω... e-mail!

Αντιμέτωπα με σοβαρές ελλείψεις υλικών βρίσκονται τα νοσοκομεία στη χώρα και το πρόβλημα αναμένεται να ενταθεί ακόμη περισσότερο ως το τέλος της χρονιάς ή και από τον καινούριο χρόνο, με το νέο τρόπο προμηθειών που προτείνει το υπουργείο Υγείας, μέχρι την οριστική ρύθμιση του θέματος με το σχετικό νομοσχέδιο που ετοιμάζεται.

Οδηγίες του υπουργείου, μέσω ... e-mail, χωρίς την έκδοση κάποιας απόφασης, ορίζουν ότι οι προμήθειες θα πρέπει να γίνονται κεντρικά μέσω υγειονομικών περιφερειών, με συγκεκριμένη διαδικασία, προκειμένου να μπορέσουν να γίνουν αποδεκτές και να εγκριθεί η δαπάνη τους.
Βασικό θέμα φυσικά, είναι να υπάρχει πίστωση, διαφορετικά η προμήθεια δεν θα εκτελείται.

Ήδη όμως οι σχετικές πιστώσεις είχαν λήξει από τις αρχές Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα να δοθεί έκτακτη ενίσχυση 40 εκ. ευρώ στα νοσοκομεία, για φάρμακα και υλικά -από 20 εκ. ευρώ στην κάθε κατηγορία. (Σχετικό δημοσίευμα Healthmag, εδώ).

Τα ποσά αυτά βαίνουν στο τέλος τους, καθώς τελειώνει και η χρονιά, όμως αντίστοιχα βαίνουν στο τέλος τους και οι προμήθειες των εταιριών. Έτσι, θα πρέπει να συμπέσουν χρονικά, οι παραγγελίες από τις ΥΠΕ, η διάθεση των εμπορευμάτων από τους προμηθευτές και η ύπαρξη πιστώσεων προκειμένου να εγκριθεί η εμπορική πράξη από το Ελεγκτικό Συνέδριο για να πληρωθεί. 

Αν κάποια από τις τρεις παραμέτρους χρειαστεί επιπλέον χρόνο (παραγγελία και αναμονή εισαγωγής προμήθειας από το εξωτερικό), τότε η όλη διαδικασία ακυρώνεται και ξεκινά από την αρχή.

Μάλιστα εάν εκτελεστεί η πράξη, χωρίς οικονομικό αντίκρισμα, τότε θα χρειαστεί νέα ρύθμιση αντίστοιχη της πρόσφατης νομιμοποίησης εξωσυμβατικών προμηθειών, (σχετικό δημοσίευμα Healthmag, εδώ) η οποία συμπεριέλαβε προμήθειες που είχαν γίνει από 1 Σεπτεµβρίου 2012 µέχρι και 31 Οκτωβρίου 2016. Και το ενδεχόμενο αυτό δεν βρίσκεται πλέον στον ορίζοντα, αφού στόχος είναι η συγκέντρωση των προμηθειών για επίτευξη οικονομιών κλίμακας.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του κράτους για το 2017, (σχετικό δημοσίευμα Healthmag, εδώ), το υπουργείο Υγείας επεξεργάζεται νομοσχέδιο για την ίδρυση Εθνικής Κεντρικής Αρχής για τις Προμήθειες στη Δημόσια Υγεία. Η καινούρια αρχή, θα λειτουργεί υπό την εποπτεία του υπουργείου, και θα αναλάβει κεντρικά τις προμήθειες προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα υγείας, και θα είναι υπεύθυνη και για την παρακολούθηση της χρήσης των προμηθειών.

Όπως επισημαίνεται στον προϋπολογισμό, για πρώτη φορά η συγκεκριμένη Εθνική Αρχή θα προβεί στην κεντρικοποίηση διάσπαρτων υπηρεσιών και τεχνογνωσίας, προκειμένου να παγιωθεί ενιαία λογική προμηθειών, με στόχο τις οικονομίες κλίμακας, την αναστροφή του κλίματος αμφισβήτησης και αδιαφάνειας, την καταπολέμηση φαινομένων σπατάλης και την αναδιοργάνωση της στρατηγικής αποθεμάτων. "Ο εν λόγω μηχανισμός θα εδράζεται σε κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρμα («Ενιαία Τράπεζα Δεδομένων Προμηθειών Υγείας»), στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι εποπτευόμενοι Φορείς από το Υπουργείο Υγείας, με στόχο την ανταλλαγή έγκυρων και έγκαιρων πληροφοριών για την οριστικοποίηση των αναγκών τους. 

Η Εθνική Κεντρική Αρχή θα αναλάβει με καθολικό τρόπο και ενιαίο προσανατολισμό την κατάρτιση αρχείων τεχνικών προδιαγραφών για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, την αδιάλειπτη αξιολόγησή τους και τελικώς την αποτύπωση, με μη αναστρέψιμο τρόπο, της εθνικής στρατηγικής σχετικά με τα χαρακτηριστικά και το επίπεδο της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας και καινοτομίας, εντέλει δε, του εκάστοτε παραμετρικά ορθολογιστικού προσδιορισμού των αναγκών του συστήματος δημόσιας υγείας".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου