Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΔΕΙΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓ/ΤΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΤΟΥΣΑ 4 – ΑΘΗΝΑ 10677 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 6947700789

ΑΔΕΙΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Αθήνα 12/09/2017

Μετά την κατάργηση των πληθυσμιακών κριτηρίων η 9μελής επιτροπή ιοντιζουσών και μη ακτινοβολιών δεν χρησιμοποιεί άλλο κριτήριο για την χορήγηση άδειας σκοπιμότητας ακτινολογικού μηχανήματος , εγκρίνοντας έτσι όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις που γίνονται.

Με γνώμονα την εξυπηρέτηση του Δημοσίου συμφέροντος αφ΄ενός και τον οφειλόμενο σεβασμό στους Έλληνες γιατρούς ακτινολόγους αφ΄ετέρου, φρονούμε ότι η συγκεκριμένη πρακτική της 9μελούς επιτροπής προξενεί 2 μεγάλα κακά: το πρώτο αυξάνει το ανώτατο όριο της συγκεντρωτικής πληθυσμιακής δόσης ακτινοβολίας , με τους αξονικούς τομογράφους κυρίως που εγκαταστάθηκαν καθ’ υπερβολή και πέραν των αναγκών σε όλη την Επικράτεια και πιο ειδικά στο λεκανοπέδιο . 

Δεύτερον, απαξιώνει τα υπάρχοντα εργαστήρια των γιατρών ακτινολόγων και αποκλείει κάθε περίπτωση επαγγελματικής δραστηριότητας σε ένα νέο ακτινολόγο , αφού τα υποκαταστήματα των funds έχουν πνίξει όλο το λεκανοπέδιο , μη αφήνοντας ζωτικό χώρο σε κανένα φυσικό πρόσωπο –γιατρό.

Μ΄αυτόν τον τρόπο αυξάνει και το BRAIN DRAIN , που διάφορα πολιτικά πρόσωπα ξορκίζουν και επιθυμούν να αναχαιτίσουν.

Το μόνο κριτήριο που υπάρχει εκ του νόμου και η 9μελής επιτροπή δεν αξιοποιεί είναι ο χρόνος αναμονής για ραντεβού στα ήδη λειτουργούντα μηχανήματα της περιοχής . Ήδη οι Ιατρικοί Σύλλογοι Αθήνας – Πειραιά –Θεσσ/νικης –Πάτρας είναι πρόθυμοι να αναλάβουν την επίσημη έκδοση βεβαίωσης του χρόνου , ούτως ώστε να αξιοποιηθεί το μοναδικό κριτήριο που υπάρχει . Μέχρι την ενεργοποίηση του συγκεκριμένου άρθρου καλούμε την 9μελή επιτροπή να σταματήσει άμεσα να εγκρίνει άλλες αιτήσεις για άδεια σκοπιμότητας , κυρίως βαρέων μηχανημάτων (CT-MRI) και να ανακαλέσει όλες τις άδειες CT-MRI , που εγκρίθηκαν χωρίς το συγκεκριμμένο κριτήριο του χρόνου αναμονής όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία .

Ο πρόεδρος της Ένωσης και αναπληρωματικό μέλος της 9μελούς επιτροπής 

Θεόδωρος Π. Γεωργακόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου