Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016

Νέα όρια δαπανών στον ΕΟΠΥΥ και ανώτερες τιμές σε υλικά


Αποτέλεσμα εικόνας για EOPYY


Ακόμη μια σαρωτική τροπολογία του Υπουργείου Υγείας κατατέθηκε, εκπρόθεσμα βέβαια, αλλά ψηφίστηκε από το ελληνικό κοινοβουλίου. Μετά την ψήφιση των ρυθμίσεων για τα θέματα Φαρμάκων και Φαρμακείων που ψηφίστηκε στις αρχές της εβδομάδας (εδώ), οι Υπουργοί Υγείας και Οικονομικών κατέθεσαν ρυθμίσεις που αφορούν στον ΕΟΠΥΥ.

Μεταξύ των διατάξεων που ξεχωρίζουν είναι η επέκταση rebate και clawback σε όλους τους παρόχους του ΕΟΠΥΥ, ρυθμίζοντας παράλληλα και τα όρια δαπανών, αλλά και η παροχή στον Οργανισμό της δυνατότητας ορισμού ανώτερων τιμών σε υλικά, σκευάσματα ειδικής διατροφής, μοσχεύματα, έως ότου τελεσφορήσει η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης…

Μάλιστα, Παρασκευή συνεδριάζουν και οι υποεπιτροπές του ΕΟΠΥΥ για την σύναψη των συμβάσεων με τους παρόχους ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, υλικών κλπ (εδώ).

Η τροπολογία

Η πρώτη διάταξη της τροπολογίας, που αποτελεί πλέον νόμο του κράτους, αφορά στην επέκταση της εφαρμογής rebate & clawback σε όλους τους παρόχους του ΕΟΠΥΥ, ρυθμίζοντας ταυτόχρονα εκ νέου και τα όρια δαπανών για τις εν λόγω παροχές υγείας.

Παράλληλα, η διάταξη ρυθμίζει ζητήματα που σχετίζονται με τον υπολογισμό και την είσπραξη ή τον συμψηφισμό από τον ΕΟΠΥΥ του ποσού αυτόματης επιστροφής για τις περιπτώσεις παρόχων που έχουν υποβάλλει ενστάσεις. «Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπου το τελικό ποσό της εκκαθάρισης δεν έχει σαφώς καθοριστεί, το ποσό της υπέρβασης θα υπολογίζεται επί του αιτούμενου ποσού μετά την αφαίρεση τυχόν rebate και όχι επί του ποσού της εκκαθαρισθείσας οφειλής», αναφέρει η αιτιολογική έκθεση.

Ακόμη, διάταξη ρυθμίζει την επέκταση της δυνατότητας σύναψης συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με παρόχους πέρα από τους μέχρι σήμερα συμβαλλόμενους, μέσω της αλλαγής του ΕΚΠΥ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Virus, ο νέος Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας, ο οποίος με απόφαση Πολάκη επανασχεδιάστηκε, λίγο πριν τη δημοσίευση τους, καθώς είχε συνταχθεί από την προηγούμενη ηγεσία του ΕΟΠΥΥ, είναι στην τελική φάση της επεξεργασίας.

Πάντως, με την εν λόγω διάταξη ρυθμίζονται οι περιπτώσεις για τις οποίες δεν προκύπτει συμφωνία με τους λοιπούς παρόχους καθώς και την υποχρέωση τήρησης μητρώου παροχών από τον ΕΟΠΥΥ.

Με στόχο τον εξορθολογισμό και τον έλεγχο των πραγματικών δαπανών του Οργανισμού, διάταξη της τροπολογίας προβλέπει την τήρηση από τον ΕΟΠΥΥ ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης συμφωνιών. «Η ανωτέρω επεξεργασία πραγματοποιείται χωρίς τη συναίνεση εκάστου ασφαλισμένου, [όπως προβλέπεται από σχετική νομοθεσία] καθόσον επιτελείται στο πλαίσιο της άσκησης δημόσιου ελέγχου επί των δαπανών κοινωνικών παροχών υγείας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ», σημειώνεται. Επιπλέον, με άλλη ρύθμιση επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση τω ιδίων εσόδων του Οργανισμού, μέσω ορθότερης κατανομής τμήματος τους, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.

Ακόμη, με τη νομοθετική ρύθμιση επιχειρείται και η αντιμετώπιση των ζητημάτων εκδόσεως παραστατικών που αφορούν παρασχεθείσες υπηρεσίες κατά το χρονικό διάστημα από 1/1/2012-31/1/2016, ενώ επιτυγχάνεται η απλοποίηση των διαδικασιών ελέγχου «με γνώμονα την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, διασφαλίζοντας παράλληλα το δημόσιο συμφέρον, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί ηλεκτρονικής διακυβέρνησης».

Σε ό,τι αφορά την αποζημίωση των υλικών, η διάταξη προβλέπει ρητά πως ο ΕΟΠΥΥ έχει τη δυνατότητα να καθορίζει ανώτατες τιμές αποζημίωσης για κατηγορίες υλικών, μοσχευμάτων και σκευασμάτων ειδικής διατροφής, κατά το μεταβατικό διάστημα από την έναρξη ισχύος του νόμου και έως το τέλος των εργασιών της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και της υπογραφής των σχετικών συμβάσεων.

Αυτών των συμβάσεων που εξετάζονται από σήμερα στα κεντρικά γραφεία του ΕΟΠΥΥ.

Με τη νομοθετική ρύθμιση, από 1/7/2017 επεκτείνεται η διαδικασία εκκαθάρισης υποβολών παρόχων του ΕΟΠΥΥ και στις υποβολές των συμβεβλημένων φαρμακοποιών. Για την ομαλή μετάβαση στη νέα διαδικασία επιλέγεται ο πρόχειρος λογιστικός έλεγχος των υποβολών των φαρμακείων. Επίσης, προστίθεται εδάφιο σχετικό με την παράταξη της έναρξης της διαδικασίας για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ έως 1/7/2017.

Ειδική αναφορά γίνεται στην αύξηση κατά 20 εκατ. ευρώ της φαρμακευτικής δαπάνης των δημόσιων νοσοκομείων και φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ για το 2016, λόγω των αναγκών κάλυψης προσφύγων, μεταναστών και ανασφάλιστων.

«Το ποσό των 590 εκατ. ευρώ (από 570 εκατ. ευρώ) κατανέμεται ως εξής: 510 εκατ. ευρώ στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, 13 εκατ. ευρώ στο ΓΝΘ «Παπαγεωργίου» και 67 εκατ. ευρώ στον ΕΟΠΥΥ συμπεριλαμβανομένου στο τελευταίο αυτό ποσό του συνόλου του ορίου της φαρμακευτικής δαπάνης ύψους 7 εκατ. ευρώ των δημόσιων νοσοκομείων Αιγινήτειο, Αρεταίειο και ΝΜΤΣ, τα οποία δεν εποπτεύονται διοικητικά και οικονομικά από το Υπουργείο Υγείας, πλην όμως προμηθεύονται τα φάρμακα τους από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ», σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση.

Στη διάταξη, βέβαια, αναφέρεται ξεκάθαρα πως ο αντίστοιχος προϋπολογισμός για το 2017 θα ανέλθει στα 550 εκατ. ευρώ και για το 2018 στα 530 εκατ. ευρώ. Ακόμη, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία συμψηφισμού του clawback με οφειλές των φαρμακευτικών εταιριών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου