Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016

ΙΣΠΑΤΡΑΣ : ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ


Υπουργείο Εργασίας: Εγκύκλιος με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ» (παράλληλη ασφάλιση)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου