Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016

Απαλλαγή πρώην δικαιούχων ΕΚΑΣ από τη συμμετοχή στο φάρμακο – Όλες οι λεπτομέρειες


Όπως είναι γνωστό όποιος συνταξιούχος είναι δικαιούχος ΕΚΑΣ (μέχρι και την οριστική κατάργησή του την 1-1-20) δικαιούται συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη 10%, ενώ όποιος συνταξιούχος υπήρξε δικαιούχος ΕΚΑΣ και τώρα το έχει απολέσει δικαιούται μηδενικής συμμετοχής στα φάρμακα.

Παρά ταύτα, εξαιτίας την απουσίας όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, πολλοί συνταξιούχοι που δικαιούνται πλήρους απαλλαγής από τη συμμετοχή στο φάρμακο συχνά ταλαιπωρούνται κι αδυνατούν να απολαύσουν τη συγκεκριμένη αντισταθμιστική παροχή της περικοπής του ΕΚΑΣ.

Στον πίνακα που ακολουθεί, περιγράφονται αναλυτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα από κάθε ασφαλιστικό ταμείο, όπως κοινοποιήθηκαν στον ΕΟΠΥΥ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου