Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2016

Ασφαλιστικό: Ώρα μηδέν για χαράτσι και ενιαίο φορέαΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Του Δημήτρη Κατσαγάνη - Capital.gr

Ένα εντελώς διαφορετικό ασφαλιστικό "τοπίο" θα ξημερώσει αύριο για όλους τους ασφαλισμένους της χώρας και προπαντός τους ελευθέρους επαγγελματίες, τους αυταπασχολούμενους και τους αγρότες.

Και αυτό γιατί από 1/1/2017:

*Ξεκινά ο νέος τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ, τον ΕΤΑΑ και τον ΟΓΑ

*Παράλληλα τα προαναφερθέντα ταμεία μαζί με όλα τα άλλα ταμεία κύριας ασφάλισης (ΙΚΑ,ΝΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ , Δημοσίου κλπ) ενοποιούνται υπό την "σκέπην" του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Με "χιονοστιβάδα" εφαρμοστικών αποφάσεων και εγκυκλίων επιχείρησε κυρίως θες το Υπ. Εργασίας να "παγώσει" το ενδεχόμενο κατάρρευσης των εσόδων από τις εισφορές επαγγελματιών και αγροτών (λόγω της ριζικής αλλαγής του τρόπου υπολογισμού τους), αλλά και των υπηρεσιών των ταμείων από τις συνέπειες του νόμου που το ίδιο εισήγαγε (δηλ. του ασφαλιστικού νόμου που εισήγαγε ο προκάτοχος της κ. Έφης Αχτσιόγλου στην ηγεσία του εν λόγω Υπ. Εργασίας, κ. Γ. Κατρούγκαλος). 

Συγκεκριμένα , χθες εκδόθηκαν πέντε εγκύκλιοι, οι οποίες αφορούσαν :


Πιο αναλυτικά, ο πέντε παραπάνω εγκύκλιοι αποτελούν τους "άξονες" πάνω στους οποίους θα εφαρμοστούν οι παρακάτω αλλαγές:

1) Ο εργαζόμενος θα καταβάλλει εισφορά 6,67% και ο εργοδότης εισφορά 13,37 % για τον κλάδο κύριας σύνταξης (του εργαζομένου)

Στον "κανόνα" αυτό υπάγονται και οι ακόλουθες περιπτώσεις : στις παρακάτω περιπτώσεις εργαζομένων:

-ασφαλισμένοι που έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ) και παρέχουν εξαρτημένη εργασία, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση 

-Οι διευθυντές, γενικοί διευθυντές, εντεταλμένοι, διευθύνοντες ή συμπράττοντες σύμβουλοι, διοικητές εταιριών ή συνεταιρισμών εφόσον συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας για τις εισπραττόμενες αμοιβές.

-Τα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. και λαμβάνουν αμοιβή ή αποζημίωση όποιας μορφής για την ιδιότητά τους αυτή (δηλαδή ως μέλη Δ.Σ.).

-Τα μέλη Δ.Σ. αγροτικών συνεταιρισμών, εφόσον λαμβάνουν αμοιβή λόγω της ιδιότητάς τους ως μέλη Δ.Σ.

2) Εισφορά 20% επί του εισοδήματος των επαγγελματιών. Κατώτατη μηνιαία καταβολή τα 117 ευρώ, ανώτατη τα 1172 ευρώ 

-Καταργούνται οι ασφαλιστικές κατηγορίες του ΟΑΕΕ και πλέον βάση υπολογισμού των εισφορών (σ.σ 20% για κλάδο κύριας σύνταξης) αποτελεί το μηνιαίο εισόδημα, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα, από την άσκηση της δραστηριότητάς τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

-Ορίζεται ανώτατο (σ.σ. 10πλάσιο των 586 ευρώ) και κατώτατο μηνιαίο εισόδημα (586 ευρώ) που αποτελεί κατά μήνα τη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών κλάδου σύνταξης. Έτσι η κατώτατη μηνιαία εισφορά θα είναι τα 117 ευρώ και η ανώτατη εισφορά τα 1172 ευρώ

-Για τους ασφαλισμένους στο ΕΤΑΑ που έχουν ασφάλιση άνω των 5 ετών ορίζονται κλιμακωτές εκπτώσεις 5 % -50% για εισόδημα από 7.000 ευρώ έως 58.000 ευρώ ετησίως.

-Για τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ με κάτω από 5 έτη ασφάλισης ορίζεται σταδιακή μετάβαση στο συντελεστή 20% (στον 6ο χρόνο ασφάλισης τους).

-Οι αγρότες ασφαλισμένοι του ΟΓΑ θα μεταβούν σταδιακά (σ.σ. μέχρι το 2022) στο συντελεστή 20%, ενώ από 1/1/2017 υπάγονται στο συντελεστή 14% όσον αφορά την εισφορά που θα καταβάλλουν για τον κλάδο κύριας σύνταξης τους. 

-Ειδικά για τα μέλη των προσωπικών εταιρειών ως ετήσιο εισόδημα που αποτελεί τη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών είναι εκείνο που προκύπτει από το γινόμενο του πολλαπλασιασμού των συνολικών κερδών της εταιρείας επί του ποσοστού συμμετοχής εκάστου μέλους σε αυτήν. Σε περίπτωση ζημιών ή μηδενικών κερδών, τα μέλη των προσωπικών εταιρειών καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές επί του προβλεπόμενου κατωτάτου ορίου μηνιαίου εισοδήματος.

-Σε περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο ασκεί πολλαπλή επαγγελματική δραστηριότητα (…) για το υπολογισμό του μηνιαίου εισοδήματος αθροίζεται το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα των επιμέρους επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Για παράδειγμα ασφαλισμένος που υπάγεται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ ως έμπορος και ως μέλος Δ.Σ. σε Α.Ε. με ποσοστό 3% τουλάχιστον, δραστηριότητες για τις οποίες είχε υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ, για τον καθορισμό του μηνιαίου εισοδήματος θα ληφθεί υπόψη το άθροισμα του φορολογητέου αποτελέσματος και από τις δύο αυτές δραστηριότητες.

3) Απογραφή των εργοδοτών στον ΕΦΚΑ

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο:

-Με την έναρξη της απασχόλησης προσωπικού, που υπάγεται στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., ο εργοδότης υποχρεούται να απογράφεται στα Μητρώο Εργοδοτών-Εισφερόντων.

-Ο εργοδότης υποβάλλει την αίτηση απογραφής στο Υποκατάστημα/Παράρτημα/Γ.Κ.Α Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησής του, ανεξάρτητα αν απασχολεί ή όχι προσωπικό σε αυτή.

-Αν ο εργοδότης διατηρεί περισσότερες εγκαταστάσεις (παραρτήματα) εντός ή εκτός της ασφαλιστικής περιοχής της έδρας του και στις οποίες απασχολεί προσωπικό, υποχρεούται να τις δηλώσει στο Υποκατάστημα της έδρας του προκειμένου να επιτευχθεί η ενιαία απογραφή έδρας και παραρτημάτων της επιχείρησης με απόδοση ενός μοναδικού Αριθμού Μητρώου Εργοδότη-Εισφέροντα (Α.Μ.Ε.).

-Η διαδικασία απογραφής υποστηρίζεται και από ειδικό έντυπο με τίτλο "Αίτηση – Δήλωση Απογραφής Εργοδότη-Εισφέροντα", το οποίο χορηγείται από οποιοδήποτε Υποκατάστημα/ Παράρτημα/Γ.Κ.Α. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και είναι διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο http://www.ika.gr.

4) Ενοποιούνται τα μητρώα των ασφαλισμένων υπό τον ΕΦΚΑ μέχρι 16/1/2017

Η σχετική εγκύκλιος προβλέπει ότι :

-Για να ολοκληρωθεί η ενοποίηση των επιμέρους Μητρώων σε ένα ενιαίο Μητρώο, είναι αναγκαία η επεξεργασία τους από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ δεν θα μπορούν να επικαιροποιούν τα στοιχεία τους ηλεκτρονικά.

-Η διαδικασία της ενοποίησης των Μητρώων από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. θα ολοκληρωθεί στις 16/1/2017.

-Μέχρι την ολοκλήρωση της ενοποίησης και την έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Μητρώου, για τις ανάγκες των συναλλαγών με τους ασφαλισμένους, το κοινό θα εξυπηρετείται με βάση τα δεδομένα στα οποία είχατε ήδη πρόσβαση κατά την 30η Δεκεμβρίου 2016.

- Κατά το ίδιο παραπάνω χρονικό διάστημα (1.1.2017 – 15.1.2017), δεν μπορεί να γίνει καμία μεταβολή στα ηλεκτρονικά συστήματα μητρώου.

5) Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας μέχρι 28/2/2017

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο :
-οι Βεβαιώσεις Ασφαλιστικής Ενημερότητας εκδίδονται για λογαριασμό Νομικών Προσώπων ή Φυσικών Προσώπων που είναι υποκείμενα καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ή είναι κατά νόμο υπεύθυνοι νομικών προσώπων, σύμφωνα με την μέχρι σήμερα ισχύουσα νομοθεσία, για την είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο και Οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, για την μεταβίβαση κινητής και ακίνητης περιουσίας, για τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων από ΔΟΥ, κ.λ.π..

-Ασφαλιστικά ενήμεροι είναι όσοι δεν οφείλουν στον Φορέα ληξιπρόθεσμες και απαιτητές εισφορές ή οφείλουν και έχουν προβεί σε τμηματική καταβολή των εισφορών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ρύθμισης οφειλών και τηρούν τους όρους αυτής.

-Από 1/1/2017 ημερομηνία ένταξης στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των υφιστάμενων φορέων κύριας ασφάλισης, θα χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα σύμφωνα με τις υφιστάμενες μέχρι 31/12/2016 καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων φορέων, από τις αρμόδιες κατά την 31/12/2016 υπηρεσίες τους, οι οποίες θα λειτουργούν ως υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α.

-Στις περιπτώσεις ασφαλισμένων / εργοδοτών οι οποίοι μέχρι 31/12/2016 απευθύνονταν σε περισσότερους φορείς προκειμένου να τους χορηγηθεί Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας, θα εξακολουθούν να λαμβάνουν Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τις αρμόδιες κατά την 31/12/2016 υπηρεσίες κάθε εντασσόμενου φορέα.

- Τα παραπάνω εφαρμόζονται για κάθε παραστατικό το οποίο θα εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες κάθε εντασσόμενου στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα και επέχει θέση ασφαλιστικής ενημερότητας, όπως πιστοποιητικά οφειλής που χορηγούνται σε περίπτωση υπαγωγής σε ρύθμιση και τήρησης των όρων της κ.λ.π.

Διαβάστε ακόμα:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου