Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016

Κουρεύονται κι άλλο τα χρήματα για φάρμακα στα νοσοκομεία! Όλοι οι κίνδυνοι

Γράφει: Δήμητρα Ευθυμιάδου 

Κουρεύονται εκατομμύρια ευρώ στη δαπάνη για τα φάρμακα στα νοσοκομεία και τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ για το 2017 και το 2018.

Κατά 40 εκατ. ευρώ λιγότερα φάρμακα θα διατίθενται στα δημόσια νοσοκομεία αλλά και στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ το 2017, καθώς ξεκίνησε το νέο ψαλίδισμα στη δαπάνη.

Με βάση το νόμο που ψηφίστηκε και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, ενώ το 2016 η προϋπολογισθείσα νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη θα αγγίζει τα 590 εκατ. ευρώ, το 2017 το ποσό θα καθηλωθεί στα 550 εκατ. ευρώ, ενώ το 2018 θα περιορισθεί στα 530 εκατ. ευρώ.

Οτιδήποτε παραπάνω προκύψει από τη δαπάνη αυτή, τα χρήματα θα πρέπει να τα επιστρέφουν υποχρεωτικά (claw back) οι φαρμακευτικές εταιρείες.
Ωστόσο ο κίνδυνος που προκύπτει είναι κάποιες εταιρείες να αρνηθούν να δίνουν τις απαραίτητες ποσότητες των φαρμάκων στα νοσοκομεία ή στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, δεδομένου ότι θα γνωρίζουν πως δε θα πληρωθούν ποτέ γι αυτά και μάλιστα θα κληθούν να επιστρέψουν χρήματα.

Τι σημαίνει αυτό για τους ασθενείς; Ότι πιθανότατα θα χάσουν την απρόσκοπτη πρόσβασή τους στις νοσοκομειακές θεραπείες ή θα ψάχνουν φάρμακα με το κιάλι από νοσοκομείο σε νοσοκομείο.

Ήδη εξάλλου συχνά πυκνά τελειώνουν τα κονδύλια των νοσοκομείων για την αγορά ακριβών φαρμάκων, τα ράφια αδειάζουν και την τελευταία στιγμή γίνεται πρόσθετη χρηματοδότηση για να μην …εκτεθεί το σύστημα.

Οι νέες περικοπές στη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη έχουν ως εξής:

Το όριο δαπανών των νοσοκομείων του ΕΣΥ, του ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη πέραν του οποίου εφαρμόζεται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback), ορίζεται σε πεντακόσια ενενήντα εκατομμύρια (590.000.000,00) ευρώ για το έτος 2016, από τα
οποία τα πεντακόσια δέκα εκατομμύρια (510.000.000,00) ευρώ στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, τα δεκατρία εκατομμύρια (13.000.000,00) ευρώ στο ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και τα εξήντα επτά εκατομμύρια (67.000.000,00) ευρώ στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Για το έτος 2017, το όριο δαπανών των δημόσιων νοσοκομείων και των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη, πέραν του οποίου εφαρμόζεται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback), ορίζεται σε πεντακόσια πενήντα εκατομμύρια (550.000.000.00) ευρώ, από τα οποία τετρακόσια ενενήντα δύο εκατομμύρια και εκατό χιλιάδες (492.100.000,00) ευρώ στα δημόσια νοσοκομεία και πενήντα εφτά εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (57.900.000,00) ευρώ στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για δε το έτος 2018 ορίζεται σε πεντακόσια τριάντα εκατομμύρια (530.000.000,00) ευρώ από τα οποία τετρακόσια εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (474.200.000,00) ευρώ στα δημόσια νοσοκομεία και πενήντα πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (55.800.000.00) ευρώ στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου