Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016

Πανωπροίκι 350 εκατ. σε βάρος του ΕΟΠΥΥ!


Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΟΠΥΥ ΧΡΗΜΑΤΑ

- Virus.com

Ήταν που ήταν στραβό το κλήμα στον ΕΟΠΥΥ, το έφαγε ο γάιδαρος. Όπου κλήμα βλέπε τα έσοδά του και όπου γάιδαρος, το ΙΚΑ. Στον τελευταίο νόμο, που ψηφίστηκε στη Βουλή την περασμένη εβδομάδα συμπεριλήφθηκαν διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες, το ΙΚΑ και ο ΕΦΚΑ δικαιούνται αποζημίωσης (!) 5% και 2% αντίστοιχα επί των εσόδων που έχουν εισπράξει για λογαριασμό του ΕΟΠΥΥ!

Ειδικότερα, ο νέος νόμος που φέρει τίτλο: «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016» ψηφίστηκε στις 15 Δεκεμβρίου. Στα άρθρα 62 και 63 προβλέπει επί λέξει τα εξής:

Άρθρο 62: Το ποσοστό αποζημίωσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το σύνολο των υπηρεσιών που παρείχε από 1.1.2012 μέχρι 31.12.2016 στον ΕΟΠΥΥ καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί του συνόλου των εσόδων που εισέπραξε το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για λογαριασμό του ΕΟΠΥΥ. Το ποσό της αποζημίωσης παρακρατείται από το ποσό της οφειλής των εισφορών, όπως αυτές θα προσδιοριστούν στις 31.12.2016.

Άρθρο 63. Από 1.1.2017 το ποσοστό αποζημίωσης του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για το σύνολο των υπηρεσιών, που προσφέρει στους ΕΟΠΥΥ και ΟΑΕΔ καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί του συνόλου των από τον ΕΦΚΑ εισπραττόμενων εσόδων των εν λόγω φορέων αντίστοιχα. Το ποσό της αποζημίωσης παρακρατείται κάθε μήνα από το ποσό της οφειλής των εισφορών, που συνεισπράττονται από τον ΕΦΚΑ προς τους (προαναφερόμενους) φορείς.

Πρόκειται για ένα πρωτοφανές πανωπροίκι σε βάρος του ΕΟΠΥΥ και μάλιστα το ρόλο του «νταβατζή» παίζει το ίδιο το Κράτος! Θυμίζω, δε, ότι κατόπιν απαίτησης και της τρόικας ψηφίστηκε ρύθμιση, με την οποία θα πρέπει οι εισφορές υγείας να πηγαίνουν αυτομάτως στον ΕΟΠΥΥ. Ρύθμιση, η οποία όχι μόνο δεν εφαρμόζεται, αλλά τώρα αλλά θα πρέπει ο ΕΟΠΥΥ να «επιστρέψει» πόρους στο ΙΚΑ!

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εφαρμογή του άρθρου 63 μεταφράζεται σε ένα κόστος σε βάρος του ΕΟΠΥΥ που αγγίζει τα 350 εκατ. ευρώ! Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι την επίμαχη περίοδο 2012-2016, το ΙΚΑ φέρεται ότι εισέπραξε εισφορές υγείας ύψους περίπου 7 δις ευρώ.

Το θέμα βέβαια είναι ότι το ΙΚΑ δεν έχει αποδώσει τους πόρους αυτούς στον ΕΟΠΥΥ. Διότι προφανώς, οι πόροι διοχετεύονται στον ελλειμματικό κλάδο σύνταξης. Γι’ αυτό και υπήρξε η ρύθμιση για την απευθείας διοχέτευση των πόρων στον ΕΟΠΥΥ, η οποία όπως αναφέραμε όμως παραμένει κενό γράμμα.

Το ΙΚΑ είναι συστηματικός μπαταχτσής σε βάρος του ΕΟΠΥΥ. Σε μηναία βάση το ΙΚΑ έχει προϋπολογιστεί να αποδίδει στον ΕΟΠΥΥ περίπου 200 εκατ. ευρώ, αλλά είναι ζήτημα να αποδίδει το 50-60% του ποσού αυτού. Ήτοι, μόνο 100-120 εκατ. το μήνα!

Και σαν να μην έφτανε αυτό, τώρα, ο ΕΟΠΥΥ καλείται να επιστρέψει 5% επί εσόδων που δεν έχει εισπράξει… Εκεί που μας χρωστάγανε, δηλαδή, μας πήραν και το βόδι!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου