Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016

Νέο Μητρώο ΕΚΑΠΤΥ-ΕΟΠΥΥΑλλαγές στην αξιολόγηση και αποζημίωση των ιατροτεχνολογικών φέρνει το νέο έτος.

Όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΠΥΥ, όλοι οι πάροχοι που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό απαιτείται άμεσα να αιτηθούν την έγκριση των ειδών που διαθέτουν στο νέο Μητρώο ΕΚΑΠΤΥ-ΕΟΠΥΥ, στη διεύθυνση: http://apps.eopyy.gov.gr. Σε διαφορετική περίπτωση, η αποζημίωση των σχετικών ειδών θα είναι αδύνατη από 1/1/2017.


Τη σχετική αίτηση οφείλουν να κάνουν οι εισαγωγείς/κατασκευαστές των παρακάτω κατηγοριών ειδών:
Συμπληρώματα Ειδικής Διατροφής
Οπτικά
Αναπνευστικά
Ορθοπεδικά
Ακουστικά Βαρηκοϊας
Επιθέματα
Υλικά αποσιδήρωσης
Οστομικά Υλικά
Καθετήρες
Υλικά Περιτοναϊκής Κάθαρσης & Αιμοκάθαρσης
Υλικά Σακχαρώδους Διαβήτη
Αναλώσιμο Υγειονομικό Υλικό
Λοιπός Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός

Οι αιτήσεις που θα καταχωρηθούν στο νέο κοινό μητρώο, θα αξιολογηθούν κι από τους δύο φορείς και στα αντίστοιχα είδη θα αποδοθούν νέοι μοναδικοί κωδικοί Μητρώου.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΕΟΠΥΥ στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των διαδικασιών του, σχεδίασε και υλοποίησε το Μητρώο Παροχών, το οποίο περιέχει το σύνολο των αποζημιούμενων ειδών και υπηρεσιών του Οργανισμού. Στο πλαίσιο αυτό, πλέον δύναται να χρησιμοποιεί και να επεξεργάζεται από κοινού με το ΕΚΑΠΤΥ το ήδη υπάρχον σε αυτή Μητρώο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, το οποίο μπορεί να διατηρεί στον Οργανισμό, να το χρηματοδοτεί και να το επεξεργάζεται

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου