Τετάρτη 25 Μαΐου 2022

ΟΟΣΑ: Mείωση φορολογίας στους μισθούς στην Ελλάδα

Του Προκόπη Χατζηνικολάου - Capital.gr

Κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες μειώθηκε το ποσοστό των μεικτών αποδοχών των εργαζομένων που απορροφά το Δημόσιο σε φόρους και εισφορές (φορολογική σφήνα) σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα των μειώσεων τόσο στη φορολογία εισοδήματος όσο και των ασφαλιστικών εισφορών που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια.

Όπως προκύπτει από την έκθεση του ΟΟΣΑ (taxing wages 2022), τα τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί σημαντικά το καθαρό ποσό που λαμβάνουν οι οικογένειες με παιδιά σε σύγκριση με το παρελθόν ακόμα και σε σύγκριση με το 2020, ενώ ακόμα καλύτερα είναι τα πράγματα για έναν μέσο απλό εργαζόμενο όπου είχε καθαρό μέσο φορολογικό συντελεστή 22,4% το 2021, σε σύγκριση με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ που ήταν 24,6%.

Με άλλα λόγια, στην Ελλάδα ο μισθός ενός μέσου εργαζομένου, μετά από φόρους και παροχές, ήταν 77,6% του ακαθάριστου μισθού του, σε σύγκριση με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ που ήταν 75,4%. Ωστόσο, όπως προκύπτει από την έκθεση υπάρχουν ακόμα περιθώρια βελτίωσης του εισοδήματος των πολιτών της χώρας.

Συγκεκριμένα η φορολογική σφήνα για τον μέσο εργαζόμενο στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες από 38,9% το 2020 σε 36,7% το 2021 (το 2017 ήταν στο 40,8%). Η μέση φορολογική σφήνα του ΟΟΣΑ το 2021 ήταν 34,6%.

Το 2021, η Ελλάδα είχε τη 19η υψηλότερη φορολογική σφήνα μεταξύ των 38 χωρών μελών του ΟΟΣΑ, σε σύγκριση με την 17η το 2020.

Τα συμπεράσματα της έκθεσης

- Η φορολογική σφήνα για έναν εργαζόμενο με παιδιά μπορεί να είναι χαμηλότερη από ό, τι για έναν εργαζόμενο με το ίδιο εισόδημα χωρίς παιδιά, δεδομένου ότι οι περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ παρέχουν οφέλη σε οικογένειες με παιδιά (αφορολόγητα όρια και επιδόματα).

- Η Ελλάδα είχε την 9η υψηλότερη φορολογική σφήνα στον ΟΟΣΑ για μέσο έγγαμο εργαζόμενο με δύο παιδιά με 33,2% το 2021, όταν στον ΟΟΣΑ είναι 24,6%. Πάντως και σε αυτή την κατηγορία η Ελλάδα κέρδισε δύο θέσεις καθώς το 2020 κατείχε την 7η υψηλότερη θέση το 2020. Όπως τονίζεται στην έκθεση τα επιδόματα που σχετίζονται με τα παιδιά και οι φορολογικές διατάξεις τείνουν να μειώνουν τη φορολογική σφήνα για τους εργαζομένους με παιδιά σε σύγκριση με τον μέσο απλό εργαζόμενο. Στην Ελλάδα το 2021, η μείωση αυτή (3,5 ποσοστιαίες μονάδες) ήταν μικρότερη από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (10 ποσοστιαίες μονάδες).

- Στην Ελλάδα, η φορολογική σφήνα για τον μέσο απλό εργαζόμενο μειώθηκε κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες από 38,7% σε 36,7% μεταξύ 2000 και 2021. Κατά την ίδια περίοδο, η μέση φορολογική σφήνα σε ολόκληρο τον ΟΟΣΑ μειώθηκε κατά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες από 36,2% σε 34,6%.

- Μεταξύ 2009 και 2021, η φορολογική σφήνα για τον μέσο εργαζόμενο μειώθηκε κατά 4,5 ποσοστιαίες μονάδες στην Ελλάδα. την ίδια περίοδο, η φορολογική σφήνα για τον μέσο απλό εργαζόμενο σε ολόκληρο τον ΟΟΣΑ αυξήθηκε αργά σε 35,3% το 2013 και το 2014 πριν μειωθεί στο 34,6% το 2021.

- Στην Ελλάδα, ο μέσος απλός εργαζόμενος είχε καθαρό μέσο φορολογικό συντελεστή 22,4% το 2021, σε σύγκριση με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ που ήταν 24,6%. Με άλλα λόγια, στην Ελλάδα ο μισθός ενός μέσου εργαζομένου, μετά από φόρους και παροχές, ήταν 77,6% του ακαθάριστου μισθού του, σε σύγκριση με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ που ήταν 75,4%. Λαμβάνοντας υπόψη τις παροχές που σχετίζονται με τα παιδιά και τις φορολογικές διατάξεις, ο καθαρός μέσος φορολογικός συντελεστής των εργαζομένων για έναν μέσο έγγαμο εργαζόμενο με δύο παιδιά στην Ελλάδα ήταν 18,1% το 2021, που είναι ο 13ος υψηλότερος στον ΟΟΣΑ, όταν ο μέσος όρος διαμορφώνεται στο 13,1%. Αυτό σημαίνει ότι ένας μέσος έγγαμος εργαζόμενος με δύο παιδιά στην Ελλάδα είχε μισθό, μετά από φόρους και οικογενειακές παροχές, 81,9% του ακαθάριστου μισθού του, σε σύγκριση με το 86,9% του μέσου όρου του ΟΟΣΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου