Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2013

24/1/2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

«Έγκριση επιχορήγησης Νοσοκομείων συνολικού ποσού 300.000.000,00 ΕΥΡΩ από την πίστωση του Φ. 210 Κ.Α.Ε. 2326»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου