Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013

ΠΟΣΙΠΥ: Η παραβατική συμπεριφορά του κράτους απέναντι στον ιατρικό κόσμο

Προς
Υπουργό Υγείας, κ. Α. Λυκουρέντζο
Αναπλ. Υπουργό Υγείας, κ. Μ. Σαλμά
Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Ελ. Παπαγεωργόπουλο

Η παραβατική συμπεριφορά του κράτους απέναντι στον ιατρικό κόσμο

Με ενδιαφέρον παρακολουθούμε καθημερινές αναφορές δημόσιων λειτουργών στην παραβατική συμπεριφορά μεμονωμένων εκπροσώπων του ιατρικού κλάδου που συμπίπτει χρονικά να γίνονται κάθε φορά που πρόκειται να δεχθούμε μία νέα οικονομική επιδρομή με μειώσεις, κουρέματα, αθέτηση πληρωμών κ.λ.π.

Η θέση μας είναι ότι η αναφορά σε μεμονωμένα περιστατικά παραβατικότητας δεν μπορεί να χαρακτηρίζει ολόκληρο τον κλάδο των υγειονομικών και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τονίζεται ανάλογα και ο κοινωνικός ρόλος και η προσφορά της συντριπτικής τους πλειοψηφίας.

Με αφορμή τα περί παραβατικότητας θα θέλαμε και εμείς από την πλευρά μας να καταγράψουμε τα στοιχεία της παραβατικής συμπεριφοράς του κράτους απέναντι μας, που μας έχουν οδηγήσει στα σημερινά αδιέξοδα και μένουν στο απυρόβλητο επειδή είναι προφανές ότι το κράτος δεν δεσμεύεται από την υπογραφή του.

1) Πριν την σύσταση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τα αλήστου μνήμης ταμεία Ο.Π.Α.Δ., Ο.Α.Ε.Ε. κ.λ.π. είχαν την νομική υποχρέωση να εξοφλούν τους προμηθευτές τους εντός 90 ημερών.

Π.Δ. 113/2010, ΦΕΚ 194/Α’/22-11-2010, άρθρο 7, παράγραφος 6 γ.

« Ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι οι απλήρωτες υποχρεώσεις μετά την πάροδο 90 ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στη σχετική σύμβαση» .

Όπως όλοι γνωρίζουμε με υποσχέσεις της διοίκησης του Ο.Π.Α.Δ. για εμπρόθεσμη εξόφληση των υποχρεώσεων των ταμείων κατευθυνθήκαμε σε εκχώρηση των απαιτήσεων μας έναντι του δημοσίου σε τραπεζική διαδικασία Factoring και χρηματοδοτηθήκαμε πληρώνοντας τόκο άνω των 10% ετησίως για όλα αυτά τα χρόνια αφού το κράτος «λησμόνησε τις 90 ημέρες της υποχρέωσης του».

2) Παραμονή της σύστασης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εν μία νυκτί οι συσσωρεμένες υποχρεώσεις των ασφαλιστικών ταμείων απέναντι μας φορτώθηκαν στο Υπουργείο Οικονομικών «Σαχινίδης» για να ξεκινήσει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθαρός και κατά τα άλλα καθολικός διάδοχος των ταμείων που τον συνιστούσαν.

3) Πολύχρονες προσφυγές μας από το 2005 στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την αναπροσαρμογή των καθηλωμένων από το 1991 αμοιβών μας για τις εργαστηριακές πράξεις, κατέληξαν στην απόφαση 94/2010 του ΣτΕ που αναφέρει : « διαπιστώνει την αδικαιολόγητη παράλειψη του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να συμμορφωθεί προς την υπ’ αριθ. 3619/2008 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Καλεί το ανωτέρω Υπουργείο να συμμορφωθεί προς την εν λόγω απόφαση εντός τριμήνου από την κοινοποίηση σε αυτό του παρόντος πρακτικού» 24/09/2010

Στη συνέχεια καταλογίσθηκε πρόστιμο 10.000 ευρώ στον Υπουργό Υγείας για μη συμμόρφωση του, το οποίο εισπράχθηκε από την ΠΕΕΒΙ, ενώ το κράτος συνέχισε να αγνοεί την απόφαση του ΣτΕ.

4) Το Υπουργείο Υγείας και η διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προχώρησαν σ’ ένα ακόμα βήμα προσαρμογής προς την απόφαση του ΣτΕ απομειώνοντας αυθαίρετα τις τιμές βασικών διαγνωστικών εξετάσεων, Αξονική – Μαγνητική Τομογραφία, Καρκινικοί Δείκτες, Εξετάσεις Θυρεοειδούς, αγνοώντας προκλητικά τις τιμές των εξετάσεων Γεν. Ούρων 1,76 ευρώ, Γενική Αίματος 2,88, Ακτινογραφία θώρακος 4,05 ευρώ.

Εμείς προσφύγαμε στις 07/01/2013 στο Συμβούλιο της Επικρατείας με αίτηση ακυρώσεως, που και να δικαιωθούμε μάλλον θα εισπράξουμε πάλι κανένα πρόστιμο από τον τότε Υπουργό και κανείς δεν πρόκειται και πάλι να σεβαστεί τις αποφάσεις του ΣτΕ.

5) Το κράτος θεσμοθέτησε την υποχρέωση μας να δηλώνουμε στη φορολογική μας δήλωση τα νομικά πρόσωπα, τις θεωρητικές εισπράξεις μας από την παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητα αν έχουμε λάβει τα χρήματα από τα συμβεβλημένα ταμεία.

Το ίδιο λοιπόν κράτος που μας οφείλει τις υποχρεώσεις του από τα ασφαλιστικά ταμεία, μας φορολογεί για όλα τα χρόνια των οφειλών του σαν να μας τα έχει καταβάλλει και μας επιβαρύνει με την ανάλογη προκαταβολή φόρων για την επόμενη χρονιά.

Η μη συμμόρφωση των δικών μας φοροδοτικών υποχρεώσεων απέναντι στο κράτος αποτελεί ποινικό αδίκημα, η μη συμμόρφωση του κράτους για τις υποχρεώσεις του απέναντι μας δεν αποτελεί τίποτα…….

Ψάξαμε και δεν βρήκαμε τίποτα ανάλογο παγκοσμίως που μας καθιστά μοναδικό παράδειγμα προς μίμηση.

Ο νεοσύστατος Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ξεκίνησε καθαρός απαλλαγμένος από τα βάρη του παρελθόντος….όπως αναφέραμε και με καλή διάθεση και εμπιστευόμενοι τη νέα ηγεσία του προσυπογράψαμε τη νέα σύμβαση με τον Οργανισμό και ενημερωθήκαμε για το συνολικό ποσό που θα διατίθετο για την Πρωτοβάθμια Υγεία που ήταν 352.000.000 ευρώ.

Στον εφαρμοστικό νόμο του μνημονίου (1 τριμήνου του 2012) αναθεωρήθηκε ο προϋπολογισμός με μείωση 45 εκατ. Ευρώ, άρα τελικά 307.000.000 ευρώ.

Στη συνέχεια και χωρίς καμία ενημέρωση μας ο προϋπολογισμός μειώθηκε στα 150.000.000 ευρώ όπως και ο προϋπολογισμός άλλων παρόχων γιατί τα χρήματα έλλειπαν από την κάλυψη της φαρμακευτικής δαπάνης.

Φθάσαμε να ενημερωθούμε τον Σεπτέμβριο 2012 για τα 150.000.000 ευρώ του προϋπολογισμού μας από την νέα πολιτική ηγεσία, όταν επί μήνες κανείς δεν μας είχε ενημερώσει ότι παρείχαμε υπηρεσίες χωρίς προϋπολογισμό.

Η συνέχεια είναι γνωστή.

7) Ο νεοσύστατος πάλι Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παραβιάζοντας το άρθρο 4, παράγραφος 1 του Συντάγματος για την αρχή της ισότητας που « επιβάλλει την ομοιόμορφη μεταχείριση των προσώπων που τελούν υπό αυτές ή παρόμοιες συνθήκες…ώστε να διασφαλίζεται η πραγμάτωση του Κράτους Δικαίου και η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του καθενός με ίσους όρους»

Έχει προβεί σε ανομοιομερή εξόφληση των υποχρεώσεων του απέναντι στους παρόχους κατά το δοκούν και σύμφωνα με τη συνδικαλιστική πίεση που του επιβάλλεται.

Είναι γνωστό ποιοι πάροχοι πληρώθηκαν για Οκτώβριο του 2012 και ποιοι περιμένουν ακόμα τον Ιούλιο.

Με τον νεοσύστατο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπογράψαμε τις ατομικές μας συμβάσεις που στο άρθρο 18 της σύμβασης αυτής αναφέρεται « Το ταμείο καταβάλλει στο Ι.Δ.Ε. ή Ι.Π. ως προκαταβολή το 90% του αιτούμενου ποσού εντός 45 ημερών μετά από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, με βάσει τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 24 του Νόμου 3965/2011.»

Σήμερα έχουμε πληρωθεί το 90% μέχρι και το μήνα Ιούνιο…

Κύριε Υπουργέ Υγείας,

Κύριε Αναπλ. Υπουργέ Υγείας,

Κύριε Πρόεδρε του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,

Δεν θέλουμε να ζούμε σε τέτοια χώρα, δεν θέλουμε τέτοια αντιμετώπιση από τους λειτουργούς της πατρίδας μας.

Είναι στο χέρι σας να το αλλάξετε, εμείς έχουμε όλη την καλή πρόθεση να σας στηρίξουμε σ’ αυτήν την κατεύθυνση.

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 

Λ.Αναγνώστου Ι. Κλεινάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου