Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2013

Ε.Ε.Π.Ι.Μ.Α. Περί κριτηρίων αξιολογησης ποιότητας των Εργαστηρίων


 ΠΡΟΣ: Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ κ. Παπαγεωργόπουλο
ΚΟΙΝ: Πίνακας αποδεκτών
Αθήνα 18 Ιανουαρίου 2013

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Ενημερωθήκαμε για το Σχέδιο Αξιολόγησης της Ποιότητας των Ακτινοδιαγνωστικών και Βιοπαθολογικών Εργαστηρίων, το οποίο και θέσατε σε δημόσια διαβούλευση.
Ως Πυρηνικοί Ιατροί, εκφράζουμε την ειλικρινή μας απορία για το αν εξαιρέσατε τα Εργαστήρια Πυρηνικής Ιατρικής από την όλη διαδικασία αναγνωρίζοντας πως λόγω της χρήσης ισοτόπων ελέγχονται αυστηρά (ακόμη και απροειδοποίητα), ή αν στα πλαίσια «εκπτώσεων» ο Οργανισμός συρράπτει Ειδικότητες. Να σας υπενθυμίσουμε πως η ειδικότητα της Πυρηνικής Ιατρικής περιλαμβάνει τόσο απεικονιστικές εξετάσεις (σπινθηρογραφήματα), όσο και μετρήσεις βιολογικών υγρών (ορμόνες, καρκινικοί δείκτες, κ.ά), αλλά έχει και θεραπευτικές εφαρμογές. Έτσι δεν μπορούμε εύκολα να εντάξουμε τα εργαστήρια Πυρηνικής Ιατρικής στην ακτινοδιάγνωση, κάτι που εν μέρει εντελώς εσφαλμένα πράξατε (κεφ. 2, α/α 2.13, 2.14, 2.15).
Στη βάση όμως της όποιας συζήτησης για συμμετοχή και των εργαστηρίων Πυρηνικής Ιατρικής στη διαβούλευση κατευθυντήριων οδηγιών, ως ΕΕΠΙ&ΜΑ έχουμε να σημειώσουμε τα ακόλουθα:
  1. Όλα τα εργαστήρια Πυρ. Ιατρικής ελέγχονται αυστηρά από ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, τακτικά ανά 3ετία αλλά και με έκτακτους και απροειδοποίητους ελέγχους, και η λειτουργία τους καθορίζεται από την κείμενη Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ως εκ τούτου, η ποιότητα εξοπλισμού – εγκαταστάσεων – λειτουργίας είναι δεδομένη.
  2. Η όποια περαιτέρω απαίτηση ποιότητας – βελτίωσης, δεν μπορεί να αποτελεί προαπαιτούμενο και να συνδέεται με την ασφαλιστική αποζημίωση. Ας μην παραβλέπουμε εξάλλου πως το πραγματικό και ανελαστικό κόστος των εξετάσεών μας είναι πολύ πάνω από τις σημερινές τιμές αποζημίωσης, κάτι που και κατ΄ ιδίαν το έχουμε συζητήσει. Αντιλαμβάνεστε πως η όποια περαιτέρω επιβάρυνση καθιστά μη βιώσιμα τα εργαστήρια Πυρηνικής Ιατρικής.
  3. Δεν είμαστε αντίθετοι με τη δημιουργία ενός Κρατικού Φορέα επιβλεπόμενου από τον ΕΟΠΥΥ, ο οποίος με επιστημονικά κριτήρια και χωρίς οικονομική επιβάρυνση των εργαστηρίων, θα τα αξιολογεί, θα επιβλέπει την ποιότητα και θα δρα συμβουλευτικά στη βελτίωση.

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Περιμένουμε να αξιολογήσετε τις προτάσεις μας, να τις λάβετε υπόψη και να γνωρίζετε πως το ΔΣ της ΕΕΠΙΜΑ είναι πάντα στη διάθεσή σας  για οποιαδήποτε διευκρίνιση αλλά και ουσιαστική συνεισφορά στο δύσκολο έργο σας.

Με τιμήΑνδρέας Φωτόπουλος                                                   Ιωάννης Θ. Κούτσικος

            Πρόεδρος ΕΕΠΙ&ΜΑ                                    Γεν. Γραμματέας ΕΕΠΙ&ΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου