Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας (Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ)
α) Πανελλήνια Ένωση Εργαστηριακών Γιατρών
Βιοπαθολόγων – Κυτταρολόγων – Παθολογοανατόμων
β) Σύνδεσμος Ελλήνων Ιδιωτών Πυρηνικών Ιατρών
γ) Πανελλήνια Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Ακτινολόγων
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων ( ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. )
Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Ε.Ι.Φ.Π.Φ.Υ.)

Αθήνα, 28/01/2013
Προς
Υπουργό Υγείας, κ. Α. Λυκουρέντζο

Κοινοποίηση
Πρωθυπουργό, κ. Α. Σαμαρά

Ανοιχτή Επιστολή
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Αναγκαζόμαστε να απευθυνθούμε προς εσάς μέσω αυτής της ανοιχτής επιστολής, αφού την προηγούμενη εβδομάδα επί τέσσερις συνεχείς ημέρες είχαμε ζητήσει επείγουσα συνάντηση μαζί σας, τις τρεις μάλιστα εξ’ αυτών με τη φυσική μας παρουσία στο Υπουργείο Υγείας, για να ακούσουμε και να κατανοήσουμε τους λόγους που ανέτρεψαν την υπεσχημένη ελεύθερη βούληση σας, να στηρίξετε τις θέσεις των φορέων που δραστηριοποιούνται στη παροχή ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όταν μας είχατε δεχθεί στο γραφείο σας πριν από δύο μήνες περίπου (Τετάρτη 21/11/2012) και σας αναλύσαμε με αντικειμενικά, πραγματικά και μετρήσιμα επιχειρήματα, τους λόγους για τους οποίους η έκπτωση επί των οφειλομένων της πενταετίας 2007-2011, δεν θα μπορούσε να ξεπερνά το 3,5% που θεσμοθετήσατε για τις οφειλές προς τους φαρμακοποιούς και αυτό για λόγους ισονομίας και ισότιμης μεταχείρισης, μολονότι ο κλάδος μας παρέχει τις υπηρεσίες του προς τους ασφαλισμένους πολίτες αυτής της χώρας υπό δυσμενέστερες συνθήκες και για πολλά χρόνια συγκριτικά με τους υπόλοιπους παρόχους υπηρεσιών υγείας.

Επαναλαμβάνουμε λοιπόν ανοικτά τις θέσεις μας όσο πιο συνοπτικά αυτό είναι δυνατόν, αλλά με ξεκάθαρο και εύκολα κατανοητό από όλους τρόπο, για να μπορούμε να κριθούμε όλοι και πρώτοι από όλους εμείς, αν υπηρετούμε το ορθόν, το λογικό και κυρίως το δίκαιον ή εξυπηρετούμε άλλες σκοπιμότητες.

1) Ισότιμη μεταχείριση όλων των ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας με τους οποίους συνεργάζεται ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Προνομιακή μεταχείριση κάποιων παρόχων, είτε αφορά τις τρέχουσες οφειλές είτε τις παλαιές οφειλές αφού: 
α) στις τρέχουσες οφειλές, οι υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ήδη εργάζονται για να εξοφληθεί στους φαρμακοποιούς και ο μήνας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012, όταν στους υπόλοιπους παρόχους ιατρικών υπηρεσιών (εργαστηριακές εξετάσεις, ιατρικές πράξεις , νοσήλια) τους έχει καταβληθεί το 90% του ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 και των προηγούμενων μηνών του ίδιου έτους, ενώ τους οφείλονται το υπόλοιπο 10% του πρώτου εξαμήνου 2012, η προκαταβολή του 90% των ληξιπρόθεσμων μηνών ΙΟΥΛΙΟΥ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 και τα ραδιοφάρμακα (ακριβές σκιαγραφικές ουσίες για τη διενέργεια των εξετάσεων) όλου του 2012 και 
β) στις παλαιές οφειλές, οι φαρμακοποιοί έχουν ήδη πληρωθεί από τις 14/01/2013 το σύνολο των οφειλών τους ( δύο μήνες 2011), ενώ στους υπόλοιπους παρόχους οφείλονται ποσά πολλών μηνών της πενταετίας 2007-2011.

2) Ίδιο ποσοστό έκπτωσης με το θεσμοθετημένο 3,5% για τους φαρμακοποιούς

Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, η επιβολή έκπτωσης («κούρεμα») 3,5% για την οφειλή μόλις δύο μηνών του 2011 στους φαρμακοποιούς και μόλις 1% στις φαρμακοβιομηχανίες, ενώ επιβάλλεται έκπτωση 10-20% στις εργαστηριακές εξετάσεις και ιατρικές πράξεις για οφειλές μάλιστα πέντε ετών, όταν : 

α) οι τιμές αποζημίωσης των περισσότερων εργαστηριακών εξετάσεων και ιατρικών πράξεων είναι καθηλωμένες από το 1991, 
β) στις τιμές αυτές έχει επιβληθεί από αρκετά ταμεία (εδώ και πολλά χρόνια) έκπτωση 20% και 
γ) απαιτείται αγορά αναλώσιμων υλικών για τη διενέργεια αυτών των εξετάσεων,

που συνεπάγεται δανεισμό κεφαλαίων για να μπορούν οι μονάδες αυτές να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους ασφαλισμένους, όλα αυτά τα χρόνια της έλλειψης ρευστού.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι τo φάρμακο έχει κρατικές τιμές, όπως και οι εργαστηριακές εξετάσεις, με καθορισμένο και διασφαλισμένο όμως περιθώριο κέρδους 35%, ενώ θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι οι δαπάνες των εργαστηριακών εξετάσεων και ιατρικών πράξεων αποτελούν μόνο το 4,2% των δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όταν για το φάρμακο οι δαπάνες του Οργανισμού ξεπερνούν το 62%.

3) Δίκαιης αντιμετώπισης σε σχέση με τους προμηθευτές νοσοκομειακών υλικών.

Είναι σε όλους γνωστό ότι από τη θεσμοθέτηση του Παρατηρητηρίου Τιμών του Υ.Υ.Κ.Α., οι τιμές για τα ειδικά ενδοσωματικά υλικά είναι μειωμένες από 8-10 τουλάχιστον φορές. Ένα καρδιολογικό στέντ έχει σημερινή τιμή 500,00 ευρώ, ενώ αυτά που οφείλει το κράτος, έχουν τιμολογηθεί με 4.500-5.000 ευρώ. Γιατί δεν ασχολείται κανείς με αυτήν την κατηγορία δαπανών που απομύζησε σχεδόν όλους τους πόρους την δεκαετία του 2000-2010; Με υπουργικές αποφάσεις ορίστηκαν υπερβολικές τιμές στα υλικά αυτά το έτος 2000 και συνεχίστηκαν μέχρι και το 2010, όταν μετά την κατακραυγή όλων, άρχισαν οι μειώσεις.

4) Εξορθολογισμός του κόστους λειτουργίας των πρώην πολυϊατρείων του Ι.Κ.Α. (περιφερειακές μονάδες Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

Η προηγούμενη διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., είχε ανακοινώσει ότι το κόστος λειτουργίας των πολυϊατρείων του Ι.Κ.Α. είναι 1 δις ευρώ ετησίως. Γιατί δεν περιορίζετε τη σπατάλη στη λειτουργία αυτών των κρατικών μονάδων και περικόπτετε την αξία των ιατρικών υπηρεσιών που αγοράζετε από τους ιδιώτες παρόχους, όταν μάλιστα γνωρίζετε πολύ καλά ότι, στις κρατικές δομές σας στοιχίζουν από 3-5 φορές περισσότερο και χωρίς μάλιστα τη γρήγορη, ποιοτική και αξιοπρεπή εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων η οποία προσφέρεται από τους ιδιωτικούς παρόχους υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Κύριε Υπουργέ, δεν είμαστε διατεθειμένοι να σιωπήσουμε με αυτή την άδικη μεταχείριση. Όλους τους πόρους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τους απορροφούν τα φάρμακα και τα ειδικά υλικά. Εάν πληρώσετε τα ειδικά υλικά με τις τιμές του Παρατηρητηρίου, τότε θα έχετε όφελος 400 εκατ. Ευρώ. Δεν χρειάζεστε τα 40-50 εκατ. Ευρώ από τις διαγνωστικές εξετάσεις, ιατρικές πράξεις και επισκέψεις. Με ποια λογική προσδιορίζετε ποσοστά «κουρέματος» και πως απαλείφονται με τόση ευκολία δεδουλευμένα 5 ετών; Θα μας επιστρέψετε τους φόρους που έχουμε ήδη καταβάλλει;

Η επίσκεψη σε κλινικό ιατρό αμείβεται πλέον με 10,00 ευρώ μεικτά και η γενική εξέταση ούρων, όπως και η γενική αίματος που είναι καθημερινές εξετάσεις σε όλους τους ασφαλισμένους, αποζημιώνονται με 1,76 ευρώ και 2,88 ευρώ αντίστοιχα. Ένα διαγνωστικό υπερηχογράφημα για ενδεχόμενο καρκίνο, αποζημιώνεται με 8,28 ευρώ και μία ακτινογραφία θώρακος με 4,05 ευρώ.

Οι πάροχοι της ιδιωτικής πρωτοβάθμιας φροντίδας, δεν αντέχουν άλλο τον εμπαιγμό. Σηκώνουν το βάρος των εσφαλμένων πολιτικών και της επιτηδευμένης απουσίας στο θέμα του φαρμάκου και των ειδικών υλικών, αλλά και της αδυναμίας περιστολής της ανεξέλεγκτης σπατάλης στη λειτουργία των κρατικών δομών του πρώην Ι.Κ.Α. Επιχειρείται η εξαφάνιση του κλάδου που καλύπτει το 75% της πρωτοβάθμιας υγείας.

Κύριε Υπουργέ, σ’ εσάς εναπόκειται να ανταποκριθείτε στο υψηλότερο καθήκον που επιβάλλει η θέση σας, που είναι αυτό της δικαιοσύνης.

Μετά τιμής

Η Συντονιστική Επιτροπή

1 σχόλιο:

  1. Διαβάστε την Εργασία του κ. Βυτωράτου, ΤΙΕ στη ΝΜΥ Πατρών, για το κόστος λειτουργίας του Bιοπαθολογικού Εργαστηρίου Πατρών, καθώς και για την καλύτερη οργάνωση των εργαστηρίων του ΕΟΠΥΥ. Απο την εργασία προκύπτει οτι οι εργαστηριακές εξετάσεις στις Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ στοιχίζουν συνολικά τουλάχιστον 3 φορές λιγότερο από οτι στα εργαστήρια του Ιδιωτικού Τομέα Υγείας (με βάση το κρατικό τιμολόγιο) και το οικονομικό όφελος για τον ΕΟΠΥΥ ανέρχεται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ετησίως, εάν οι εργαστηριακές εξετάσεις πραγματοποιούνται στις Δομές του.
    http://poygyika.gr/images/stories/ergastirio_patras.pdf

    ΑπάντησηΔιαγραφή