Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013

Ο ΕΟΠΥΥ Διακόπτει τις συμβάσεις με συνταξιούχους και νυν ιατρούς του ΙΚΑ για τις επισκέψεις στα ιδιωτικά τους ιατρεία !

Μετά από την υπ' αρ. 2957/14.12.12 Γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ για την δυνατότητα των γιατρών των εντασσόμενων φορέων στον ΕΟΠΥΥ, μόνιμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, να μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους ασφαλισμένους του Οργανισμού στα ιδιωτικά τους ιατρεία με ανώτατο όριο επισκέψεων 150 τον μήνα, μετά την συνταξιοδότησή τους ή την παραίτησή τους από την Υπηρεσία, σας ενημερώνουμε τα κάτωθι: 

Οι γιατροί συνταξιούχοι ή παραιτηθέντες ή διακόπτοντες την εργασιακή σχέση που τους συνδέει με τον εντασσόμενο στον ΕΟΠΥΥ φορέα, δεν δύνανται να συνεχίσουν να εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους του Οργανισμού από 01/02/2013 στα ιδιωτικά τους ιατρεία. Για τους γιατρούς που πρόκειται να λυθεί η υπαλληλική τους σχέση (λόγω συνταξιοδότησης, ή παραίτησης ή διακοπής) θα διακόπτεται και η συνεργασία τους με τον ΕΟΠΥΥ κατά την ημερομηνία λύσης της εργασιακής τους σχέσης με τον εντασσόμενο στον ΕΟΠΥΥ φορέα. 


Μετά τα ανωτέρω, ανακαλείται στους γιατρούς (με την αφαίρεση του σχετικού Κωδικού) η δυνατότητα συνταγογράφησης σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και παρακλινικών εξετάσεων μόνο με την Ηλεκτρονική συνταγογράφηση κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3892/10. Οι εν λόγω Ιατροί, εάν το επιθυμούν, μπορούν να επανέλθουν με νέο αίτημά τους στην ΗΔΙΚΑ A.E. προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης κατά το ανωτέρω αναφερόμενο, ως Ιδιώτες Πιστοποιημένοι γιατροί. 


Τέλος επισημαίνουμε, ότι οι γιατροί υποχρεούνται να επιστρέψουν τον Ενιαίο Τύπου Συνταγολόγιο που έχουν προμηθευτεί από τις Μονάδες Υγείας του τέως ΙΚΑ, καθώς επίσης και το μπλοκ Παραπεμπτικών Παρακλινικών Εξετάσεων του ΙΚΑ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ 

ΕΛ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου