Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ

Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας (Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ) 
α) Πανελλήνια Ένωση Εργαστηριακών Γιατρών Βιοπαθολόγων – Κυτταρολόγων – Παθολογοανατόμων 
β) Σύνδεσμος Ελλήνων Ιδιωτών Πυρηνικών Ιατρών 
γ) Πανελλήνια Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Ακτινολόγων 
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων ( ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. ) 
Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Ε.Ι.Φ.Π.Φ.Υ.) 

Αθήνα,30/01/2013 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Με αφορμή τις σημερινές απειλές του Υπουργού Αναπληρωτή Υγείας κ. Σαλμά σε πρωινή εκπομπή πως «διαγνωστικό κέντρο που είναι σε σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ και έρχεται στην αντίληψή μας … και αρνηθεί υπηρεσία σε ασφαλισμένο, θα κόβεται η σύμβαση» θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε τα εξής: 

Οι πάροχοι πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που εκπροσωπούμε, έχουν εμπράκτως στηρίξει τον ΕΟΠΥΥ από την ίδρυση του, παρέχοντας ατέρμονη πίστωση παρόλο που οι συμβατικές υποχρεώσεις του ΕΟΠΥΥ υποχρεώνουν την καταβολή του 90% της αξίας των παρασχεθέντων υπηρεσιών εντός 45 ημερών από την υποβολή. Ο ΕΟΠΥΥ ουδέποτε τήρησε αυτή την συμβατική του υποχρέωση. Αντ’ αυτού η καταβολή των οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τα διαγνωστικά εργαστήρια εξαρτάται από τα υφιστάμενα ταμειακά του διαθέσιμα, μετά την εξόφληση των υποχρεώσεων προς το φάρμακο. 

Ερωτάμε: Γιατί η τόσο προνομιακή μεταχείριση παρόχων από τον ΕΟΠΥΥ και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας; 

Ερωτάμε: Οφείλει ή όχι ο ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους υπηρεσιών υγείας που εκπροσωπούμε, ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις που αφορούν τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2012 ενώ έχει εξοφλήσει τις αντίστοιχες υποχρεώσεις προς τους φαρμακοποιούς; 

Ερωτάμε: Σχεδιάζεται από το Υπουργείο ή όχι «κούρεμα» των παλαιών οφειλών σε ποσοστό ανώτερο του 3,5 % (για την ακρίβεια έχει ανακοινωθεί ποσοστό που φτάνει το 20%) ενώ το αντίστοιχο «κούρεμα» στους φαρμακοποιούς ήταν 3,5%; 

Εν τέλει ρωτάμε τον κ. Σαλμά εάν, μπορεί ο πολίτης αυτής της χώρας να αισθάνεται ότι κατοικεί σε μία πολιτισμένη χώρα και όχι σε μια τριτοκοσμική «μπανανία», όπου ο Άρχοντας / Εξουσιαστής αποφασίζει και διατάζει ανάλογα με τις φιλίες και τα μικροπολιτικά του συμφέροντα; 

Γιατί εάν ο κ. Σαλμάς ήθελε να αισθανόμαστε πολίτες πολιτισμένης χώρας, θα σεβόταν την συνταγματική υποχρέωση περί ισονομίας καθώς επίσης και την κείμενη νομοθεσία. 

Ενημερώνουμε λοιπόν τον κ. Σαλμά, πως η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης προβλέπεται από τον Αστικό Κώδικα και τον παραπέμπουμε στο άρθρο 325 αυτού. Επίσης τον ενημερώνουμε πως κατά πάγια νομολογία όταν η καταγγελία συμβάσεως γίνεται με σκοπό την εκδίκηση από τον εργοδότη (εν προκειμένω τον ΕΟΠΥΥ) για την επίσχεση, αυτή η καταγγελία είναι άκυρη ως καταχρηστική (άρθρο 281 ΑΚ). Οι σημερινές δηλώσεις του κ. Σαλμά συνιστούν πλήρη απόδειξη ότι, κάθε καταγγελία σύμβασης από τον ΕΟΠΥΥ σε φορέα ΠΦΥ που ασκεί το δικαίωμα της επίσχεσής, θα συνιστά καταχρηστική πρακτική και συνεπώς θα είναι άκυρη. 

Συνιστούμε λοιπόν στον κ. Σαλμά προτού προβεί σε ανούσιες απειλές, να συμβουλευτεί κάποιον νομικό. Και γνωρίζουμε ότι ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ. Παπαγεωργόπουλος είναι εξαίρετος νομικός, ο οποίος δεν θα έκανε ένα σφάλμα αντίστοιχο των δηλώσεων του κ. Σαλμά. 

Η Συντονιστική Επιτροπή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου