Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2015

Σαρωτικές ανατροπές στα ηλικιακά όρια για 1,1 εκατ. ασφαλισμένους- Τι προβλέπεται για το ΕΤΑΑ

Του Στέλιου Παπαπέτρου

Σαρωτικές ανατροπές σε όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και δραστική μείωση συντάξεων σε όσους βγαίνουν πρόωρα στη σύνταξη προβλέπουν οι τέσσερις νέες εγκύκλιοι του υπουργείου Εργασίας που αφορούν σε ασφαλισμένους εντελώς διαφορετικών ταμείων. Οι ανατροπές αφορούν σε μισθωτούς ΔΕΚΟ - τραπεζών, βιοτέχνες, καταστηματάρχες (ΟΑΕΕ), γιατρούς, μηχανικούς, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, φαρμακοποιούς (ΕΤΑΑ), δημοσιογράφους και εργαζόμενους στον χώρο του Τύπου (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ). Οι μεγάλοι χαμένοι από τις νέες ανατροπές είναι:

1. Μητέρες που είχαν ανήλικο τέκνο μέχρι το 2012.
2. Ανδρες ασφαλισμένοι σε ταμεία ΔΕΚΟ - τραπεζών και ΕΤΑΠ - ΜΜΕ
3. Μητέρες με ανήλικο τέκνο ασφαλισμένες στα ταμεία Τύπου.
4. Γυναίκες - άνδρες ασφαλισμένοι πριν από το 1983 που συμπληρώνουν 35ετία μετά τις 18 Αυγούστου 2015.
5. Γυναίκες με τρία παιδιά που δεν συμπλήρωσαν 20ετία μέχρι το 2010.
6. Γυναίκες με 15ετία έως το 2012 που δεν συμπλήρωσαν μέχρι τότε το 60ό έτος.

Οι τέσσερις ενότητες που ακολουθούν (Α,Β,Γ,Δ) αφορούν στις γενικές διατάξεις των τεσσάρων εγκυκλίων που καλύπτουν όλους τους ασφαλισμένους, ανεξαρτήτως ταμείου. Επίσης, υπάρχουν και οι εξαιρέσεις που αφορούν όσους ασφαλισμένους δεν θίγονται καθόλου από την αύξηση των ορίων ηλικίας.Α) Τι ισχύει για όλους τους ασφαλισμένους ανεξαρτήτως ταμείου

Από 1.1.2022 θεσπίζονται ως όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος για κάθε κατηγορία ασφαλισμένων, των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, το 62ο έτος της ηλικίας (με 40 έτη ή 12.000 ημέρες ασφάλισης) και το 67ο έτος της ηλικίας (με 4.500 ημέρες ή 15 έτη ασφάλισης). Επίσης, από 1.1.2022 θεσπίζεται ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, όπου αυτή προβλέπεται σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, το 62ο έτος της ηλικίας με 4.500 ημέρες ή 15 έτη ασφάλισης.
Β) Εξαιρούνται όσοι θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι 18 Αυγούστου 2015
Για όσους είχαν θεμελιώσει (είχαν, δηλαδή, τόσο τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης όσο και την ηλικία - όπου αυτή προβλεπόταν) δικαίωμα πλήρους ή μειωμένης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015 (δηλαδή μέχρι και 18/8/2015), εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις όπως ίσχυαν σύμφωνα με το προγενέστερο του ν. 4336/2015 νομοθετικό πλαίσιο και μπορούν, επομένως, να ασκήσουν το δικαίωμά τους οποτεδήποτε.
Γ) Ποιοι ασφαλισμένοι όλων των ταμείων εξαιρούνται από τις αυξήσεις των ορίων ηλικίας
1. Οι ασφαλισμένοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. 
2. Απασχολούμενοι/ες σε υπόγειες στοές μεταλλείων-λιγνιτωρυχείων και σε υποθαλάσσιες στοές.
3. Απασχολούμενοι/ες στην επιφάνεια μεταλλείων-λιγνιτωρυχείων. 
4. Απασχολούμενοι/ες σε βαριές οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες.
5. Απασχολούμενοι/ες ως προσωπικό ΟΤΑ, σε υπηρεσίες υγιεινής-καθαριότητας.
6. Οι υπαγόμενοι στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα της τέως Διεύθυνσης Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ ΔΕΗ-2,55% και οι απασχολούμενοι σε ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα, οι οποίοι ασφαλίζονται στον τομέα ΤΑΠ ΔΕΗ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
7. Οι ναυτικοί.
8. Οι ασφαλισμένοι/ες για πρώτη φορά από 1/1/1993 που εργάζονται σε υπόγειες στοές μεταλλείων-λιγνιτωρυχείων, εναέριες ή υποθαλάσσιες εργασίες, καθώς και σε ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα προκειμένου για τους ασφαλισμένους του ΤΑΠ-ΔΕΗ .
9. Οι ασφαλισμένοι/ες για πρώτη φορά από 1/1/1993, οι οποίοι απασχολούνται σε οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες καθώς και το προσωπικό ΟΤΑ που απασχολείται σε υπηρεσίες υγιεινής-καθαριότητας.
10. Οι ασφαλισμένοι που υπάγονται σε γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις συνταξιοδότησης ως μητέρες και χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων.
Δ) Τι ισχύει με τη μείωση έως και 40% για τις πρόωρες
Στις περιπτώσεις θεμελίωσης δικαιώματος συνταξιοδότησης για μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος από τις 19/8/2015 και μετά, το ποσό της σύνταξης υπολογίζεται μειωμένο, με ηλικία αναφοράς την ηλικία θεμελίωσης δικαιώματος σε πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος, κατά περίπτωση (μειωμένο κατά 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται από τη συμπλήρωση της ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης και μέχρι 60 το πολύ μήνες, ήτοι 30%). Ομως, όπως προβλέπεται από το ν. 4336/2015, επί του ποσού της σύνταξης που υπολογίζεται επιβάλλεται επιπλέον μείωση 10%. Το επιπλέον αυτό ποσοστό μείωσης (10%) επιβάλλεται μέχρι τη συμπλήρωση της ηλικίας στην οποία ο/η συνταξιούχος θα αποκτούσε δικαίωμα σε πλήρη σύνταξη και μόνο για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα λήψης μειωμένης σύνταξης μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015.Παραδείγματα μειωμένης σύνταξης για τα ειδικά ταμεία

1. Ασφαλισμένη που θεμελίωσε δικαίωμα μειωμένης σύνταξης τον Μάρτιο του 2015 και καταθέτει τα χαρτιά της για σύνταξη στις 10.12.2015 (ήτοι μετά την έναρξη ισχύος του ν.4336/2015), το ποσό της σύνταξής της μειώνεται κατά 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται σε σχέση με το διαμορφούμενο, κατά περίπτωση, νέο όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης, αλλά σε καμία περίπτωση το ποσοστό μείωσης δεν υπερβαίνει το ποσοστό μείωσης που αντιστοιχεί σε πέντε έτη ηλικίας (60 μήνες), ενώ δεν επιβάλλεται το επιπλέον ποσοστό μείωσης 10%. Εστω ότι στο παράδειγμά μας το εξαγόμενο ποσό σύνταξης είναι 1.000,00 ευρώ και η ασφαλισμένη συνταξιοδοτείται 5 έτη νωρίτερα από το πλήρες όριο ηλικίας: η σύνταξή της περιορίζεται κατά 60/200, ήτοι 700,00 ευρώ. Σε αυτήν την περίπτωση δεν επιβάλλεται η πρόσθετη μείωση του 10%.
2. Ασφαλισμένη που θεμελιώνει δικαίωμα μειωμένης σύνταξης τον Δεκέμβριο του 2015, το ποσό της σύνταξης μειώνεται κατά 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται σε σχέση με το διαμορφούμενο, κατά περίπτωση, νέο όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης, αλλά σε καμία περίπτωση το ποσοστό μείωσης δεν υπερβαίνει το ποσοστό μείωσης που αντιστοιχεί σε πέντε έτη ηλικίας (60 μήνες), ενώ επιβάλλεται και το επιπλέον ποσοστό μείωσης 10%. Εστω ότι στο παράδειγμά μας το εξαγόμενο ποσό σύνταξης είναι 1.000,00 ευρώ και η ασφαλισμένη συνταξιοδοτείται 5 έτη νωρίτερα από το πλήρες όριο ηλικίας: η σύνταξή της περιορίζεται κατά 60/200, ήτοι 700,00 ευρώ. Σε αυτήν την περίπτωση επιβάλλεται η πρόσθετη μείωση του 10%, οπότε το ποσό της σύνταξης ανέρχεται τελικά σε 630,00 ευρώ (700,00 - (700,00 10%)= 630,00 ευρώ). Η πρόσθετη μείωση θα διατηρηθεί μέχρι τη συμπλήρωση του διαμορφούμενου νέου ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης.
Παραδείγματα για τους ασφαλισμένους των πρώην ειδικών ταμείων και κλάδων κύριας ασφάλισης (ΤΑΠ-ΔΕΗ, τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ, τ. ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, τ. ΤΣΠ-ΕΤΕ, τ. ΤΣΠ-ΤΕ, τ. ΤΣΠ-ΑΤΕ, τ. ΤΑΠ-ΙΛΤ, τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, τ. ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ, τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ) και την Τράπεζα της Ελλάδος ΕΛΛ+0,44% (ΤτΕ), που υπάγονται στις προαναφερόμενες διατάξεις, ισχύουν τα επόμενα:
1 α. Μητέρα ασφαλισμένη στο τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ πριν από την 1/1/1983, που στις 18/8/2015 ήταν 50 ετών, είχε συμπληρώσει 24 έτη ασφάλισης και είχε κατά τον χρόνο αυτό ανήλικο παιδί, σύμφωνα με τα πριν τον ν. 4336/2015 ισχύοντα θα έπαιρνε πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 52ου έτους της ηλικίας της. Επειδή ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού της δικαιώματος είναι μικρότερος των 35 ετών και αφού συμπληρώνει το 52ο έτος της ηλικίας της το 2017, η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος για πλήρη σύνταξη γίνεται με τη συμπλήρωση ηλικίας 58 ετών και 5 μηνών. (όπως προκύπτει από τη στήλη του έτους 2017 και την αντίστοιχη γραμμή της ηλικίας 52 ετών στον πίνακα 2).
β. Εστω ότι η ίδια ασφαλισμένη συμπλήρωσε το 2009 5.500 ημέρες ασφάλισης και (αφού ήταν τότε 44 ετών - δεν θεμελίωνε, δηλαδή, δικαίωμα συνταξιοδότησης) κατοχύρωσε το 2009 δικαίωμα συνταξιοδότησης σε ηλικία 55 ετών για πλήρη ή 50 ετών για μειωμένη σύνταξη: δικαιούται να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 64 ετών με πλήρη σύνταξη, ή σε ηλικία 50 ετών με μειωμένη, αφού κατοχύρωσε την προϋπόθεση αυτή το 2009 και θεμελίωσε το δικαίωμα συνταξιοδότησης πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015. Στην περίπτωση που επιλέξει να συνταξιοδοτηθεί με μειωμένη σύνταξη (π.χ. το 2015) η μείωση του ποσού της σύνταξής της θα είναι 30% (1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται του ορίου ηλικίας για πλήρη συνταξιοδότηση μέχρι το πολύ 30%) για όσο θα λαμβάνει τη σύνταξή της.
2. α. Μητέρα ασφαλισμένη στο τ. ΤΣΠ-ΕΤΕ πριν από την 1/1/1983 που στις 18/8/2015 ήταν 49 ετών, είχε συμπληρώσει 23 έτη ασφάλισης και είχε κατά τον χρόνο αυτό ανήλικο παιδί, σύμφωνα με τα πριν τον ν. 4336/2015 ισχύοντα θα έπαιρνε πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης (και του 52ου έτους της ηλικίας της). Επειδή η ασφαλισμένη αυτή δεν έχει θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015 θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης και τη συμπλήρωση 60 ετών και 2 μηνών της ηλικίας της, εφόσον έχει και ανήλικο παιδί κατά τη συμπλήρωση του συντάξιμου χρόνου.
β. Η ίδια ασφαλισμένη, η οποία, κατά το έτος 2010 είχε χρόνο ασφάλισης μεγαλύτερο των 5.500 ημερών και είχε και ανήλικο παιδί τότε, έχει κατοχυρώσει προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τις πριν από τον ν. 4336/2015 διατάξεις που ισχύουν για τις ασφαλισμένες μητέρες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας της ή μειωμένη με τη συμπλήρωση του 50ού). Μπορεί επομένως να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση ηλικίας 65 ετών και 6 μηνών (πίνακας 2) ή με μειωμένη σύνταξη όταν συμπληρώσει ηλικία 56 ετών και 9 μηνών (αφού συμπληρώνει το 50ό έτος της ηλικίας της το 2016). Στην περίπτωση συνταξιοδότησης με μειωμένη σύνταξη, η μείωση του ποσού της σύνταξής της θα είναι 30% (1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται του ορίου ηλικίας για πλήρη συνταξιοδότηση μέχρι το πολύ 30%) για όσο θα λαμβάνει τη σύνταξή της και επιπλέον 10% μείωση επί του ποσού που προκύπτει από την κατά 30% μείωση μέχρι την ηλικία των 65 ετών και 9 μηνών.
Ασφαλισμένοι στο τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ
1. Μητέρα 3 παιδιών, ασφαλισμένη στο τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ πριν από την 1/1/1993, που το 2012 είχε 20 έτη ασφάλισης και ήταν 51 ετών θα θεμελίωνε δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας της (το 2016). Η γυναίκα αυτή μπορεί να πάρει πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας της.

2. Πατέρας 3 παιδιών, διαζευγμένος, ασφαλισμένος πριν από την 1/1/1993 στην ΤτΕ που το 2015 έχει 20 έτη ασφάλισης, έχει λάβει την επιμέλεια των ανήλικων παιδιών του και είναι 54 ετών θα θεμελίωνε δικαίωμα λήψης πλήρους σύνταξης με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του. Το νέο όριο ηλικίας παραμένει το 67ο.
Ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΑ

Για όσους δεν έχουν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το διάστημα 2010-2012, δεν επέρχεται καμία μεταβολή βάσει του ν.4336/2015 και συνεπώς για τη συνταξιοδότησή τους απαιτείται η συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και ηλικία 62 ετών.
Τι ισχύει για όσους συμπλήρωσαν δικαίωμα μέχρι το 2012
Οι ασφαλισμένοι για τους οποίους από τις προγενέστερες του ν.4336/2015 διατάξεις προβλεπόταν χρόνος ασφάλισης για την κατοχύρωση ή θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μεγαλύτερος ή ίσος των 35 ετών ασφάλισης ισχύουν τα εξής:
1. με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης και του 60ού έτους της ηλικίας για τους άνδρες και του 58ου για τις γυναίκες (κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος το 2010),
2. ή με τη συμπλήρωση 36 ετών ασφάλισης και του 60ού έτους της ηλικίας για τους άνδρες και του 58ου για τις γυναίκες (κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος το 2011),
3. ή με τη συμπλήρωση 37 ετών ασφάλισης και του 60ού έτους της ηλικίας για τους άνδρες και του 59ου για τις γυναίκες (κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος το 2012).
Παραδείγματα για το ΕΤΑΑ 1. Ασφαλισμένος του ΕΤΑΑ, που είχε συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2010 επρόκειτο βάσει του προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου να συνταξιοδοτηθεί με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας. Ο εν λόγω ασφαλισμένος συμπληρώνει το 60ό έτος της ηλικίας το 2016, οπότε θα συνταξιοδοτηθεί στην ηλικία των 60 ετών και 6 μηνών.
2. Ασφαλισμένη του ΕΤΑΑ, που είχε συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2012, επρόκειτο βάσει του προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου να συνταξιοδοτηθεί με τη συμπλήρωση 37 ετών ασφάλισης και του 59ου έτους της ηλικίας. Η εν λόγω ασφαλισμένη συμπληρώνει το 59ο έτος της ηλικίας το 2018, οπότε θα συνταξιοδοτηθεί στην ηλικία των 60 ετών και 6 μηνών (εφόσον έχει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης των 37 ετών).
Για τους παλαιούς ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ που μπορούν να βγουν μέχρι το 62ο έτος

Για τους ασφαλισμένους αυτούς ισχύουν τα εξής:
Με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης και του 60ού έτους της ηλικίας (προϋποθέσεις έτους 2010),
ή με τη συμπλήρωση 36 ετών ασφάλισης και του 60ού έτους της ηλικίας (προϋποθέσεις έτους 2011),
ή με τη συμπλήρωση 37 ετών ασφάλισης και του 60ού έτους της ηλικίας (προϋποθέσεις έτους 2012).

Για τους υπόλοιπους ασφαλισμένους, δηλαδή για όσους δεν έχουν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα κατά το διάστημα 2010-2012, δεν επέρχεται καμία μεταβολή βάσει του ν.4336/2015, και συνεπώς για τη συνταξιοδότησή τους απαιτείται η συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και ηλικία 62 ετών.
Παράδειγμα 1: Ασφαλισμένος/-η που το έτος 2012 είχε συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης και συμπληρώνει το 60ό έτος της ηλικίας του/-της το έτος 2016: δικαιούται σύνταξη με τη συμπλήρωση της ηλικίας 60 ετών και 6 μηνών και εφόσον έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για το έτος 2012 δηλαδή 37 έτη.
Παράδειγμα 2: Ασφαλισμένος/-η που το έτος 2011 είχε συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης και συμπληρώνει το 60ό έτος της ηλικίας του/της το έτος 2020, δικαιούται σύνταξη με τη συμπλήρωση της ηλικίας 61 ετών και 6 μηνών (και εφόσον έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για το έτος 2011 δηλαδή 36 έτη) . Αν το ανωτέρω όριο ηλικίας (61 ετών και 6 μηνών) συμπληρώνεται μετά την 1/1/2022, ο/-η ασφαλισμένος/-η συνταξιοδοτείται και μετά την 1/1/2022 με τη συμπλήρωση του ανωτέρου ορίου ηλικίας, χωρίς δηλαδή να απαιτείται η συμπλήρωση του 62ου έτους.
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
Και για τους ασφαλισμένους στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ισχύουν οι γενικές διατάξεις που αφορούν όλους τους ασφαλισμένους, ανεξαρτήτως ταμείου. Δηλαδή, μετά το 2022 το γενικό όριο για πλήρη σύνταξη είναι στο 67ο έτος της ηλικίας και για μειωμένη σύνταξη στο 62ο έτος της ηλικίας. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ασφαλισμένος/η έχει θεμελιώσει δικαίωμα μειωμένης σύνταξης μέχρι και την 18η Αυγούστου 2015, το δικαίωμα αυτό αφορά μόνον στη μειωμένη σύνταξη, ενώ για τη θεμελίωση δικαιώματος πλήρους συνταξιοδότησης ο ασφαλισμένος/η θα πρέπει να αναζητήσει την ηλικία συνταξιοδότησης που προκύπτει από τις διατάξεις του ν. 4336/2015. Στις περιπτώσεις θεμελίωσης δικαιώματος συνταξιοδότησης για μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος από 19/8/2015 και μετά, το ποσό της σύνταξης υπολογίζεται μειωμένο, με ηλικία αναφοράς την ηλικία θεμελίωσης δικαιώματος σε πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος σύμφωνα με τους πίνακες 1 και 2, κατά περίπτωση (μειωμένο κατά 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται από τη συμπλήρωση της ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης και μέχρι 60 το πολύ μήνες, ήτοι 30%). Επί αυτού του ποσού της σύνταξης που υπολογίζεται σύμφωνα με τα προηγούμενα επιβάλλεται επιπλέον μείωση 10%.
Παραδείγματα μειώσεων στο ΕΤΑΠ - ΜΜΕ
1. Ασφαλισμένη που θεμελίωσε δικαίωμα μειωμένης σύνταξης τον Μάρτιο 2015 και το ασκεί την 10.12.2015 (ήτοι μετά την έναρξη ισχύος του ν.4336/2015): το ποσό της σύνταξης μειώνεται κατά 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται σε σχέση με το διαμορφούμενο, κατά περίπτωση, νέο όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης, αλλά σε καμία περίπτωση το ποσοστό μείωσης δεν υπερβαίνει το ποσοστό μείωσης που αντιστοιχεί σε πέντε έτη ηλικίας (60 μήνες), ενώ δεν επιβάλλεται το επιπλέον ποσοστό μείωσης 10%. Εστω ότι στο παράδειγμά μας το εξαγόμενο ποσό σύνταξης είναι 1.000,00 ευρώ και η ασφαλισμένη συνταξιοδοτείται 5 έτη νωρίτερα από το πλήρες όριο ηλικίας. Η σύνταξή της περιορίζεται κατά 60/200, ήτοι 700,00 ευρώ. Σε αυτήν την περίπτωση δεν επιβάλλεται η πρόσθετη μείωση του 10%.
2. Ασφαλισμένη που θεμελιώνει δικαίωμα μειωμένης σύνταξης τον Δεκέμβριο του 2015, ήτοι μετά την έναρξη ισχύος του ν.4336/2015. Το ποσό της σύνταξης μειώνεται κατά 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται σε σχέση με το διαμορφούμενο, κατά περίπτωση, νέο όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης, αλλά σε καμία περίπτωση το ποσοστό μείωσης δεν υπερβαίνει το ποσοστό μείωσης που αντιστοιχεί σε πέντε έτη ηλικίας (60 μήνες), ενώ επιβάλλεται και το επιπλέον ποσοστό μείωσης 10%. Εστω ότι στο παράδειγμά μας το εξαγόμενο ποσό σύνταξης είναι 1.000,00 ευρώ και η ασφαλισμένη συνταξιοδοτείται 5 έτη νωρίτερα από το πλήρες όριο ηλικίας. Η σύνταξή της περιορίζεται κατά 60/200, ήτοι 700,00 ευρώ. Σε αυτήν την περίπτωση επιβάλλεται η πρόσθετη μείωση του 10%, οπότε το ποσό της σύνταξης ανέρχεται τελικά σε 630,00 ευρώ (700,00 - (700,00 * 10%)= 630,00 ευρώ). Η πρόσθετη μείωση θα διατηρηθεί μέχρι τη συμπλήρωση του διαμορφούμενου νέου ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης.
Συγκεκριμένες πληροφορίες
Οι ειδικοί της κοινωνικής ασφάλισης, αλλά και έμπειρα στελέχη των ασφαλιστικών ταμείων επισημαίνουν ότι σε κάθε περίπτωση οι ασφαλισμένοι όλων ανεξαιρέτως των ταμείων θα πρέπει, για την πληρέστερη και ασφαλέστερη ενημέρωσή τους, να αναζητήσουν μέσα από τα ασφαλιστικά τους ταμεία συγκεκριμένες πληροφορίες για την προσωπική τους ενημέρωση. Η πολυπλοκότητα του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων, αλλά και το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των ασφαλισμένων υπάγεται σε καθεστώς διαδοχικής ασφάλισης υπαγορεύει αυτή την αναγκαιότητα. 

www.naftemporiki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου