Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2015

Ε.Ε.Π.Ε.: Ωράρια και ανάπαυση ανθρώπινου δυναμικούΛάρισα 26 Δεκεμβρίου 2015

Η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος (Ε.Ε.Π.Ε) εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόσφατη απόφαση του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένώσεως & ζητά την άμεση αποκατάσταση της νομιμότητος με την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου.

Με την από 23-12-2015 εξαιρετικά εμπεριστατωμένη απόφασή του, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένώσεως καταδίκασε τη χώρα μας και απεφάνθη ότι η Ελληνική Δημοκρατία, παραλείποντας να εφαρμόσει εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας μη υπερβαίνουσα κατά μέσο όρο τις 48 ώρες και παραλείποντας να διασφαλίσει ελάχιστο ημερήσιο χρόνο αναπαύσεως ή ισοδύναμη περίοδο αντισταθμιστικής αναπαύσεως που να διαδέχεται άμεσα τον χρόνο εργασίας τον οποίο η περίοδος αυτή θεωρείται ότι αντισταθμίζει, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 3 και 6 της οδηγίας 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργανώσεως του χρόνου εργασίας.

Ο σεβασμός στο ιατρικό δυναμικό της χώρας μας, ιδιωτικό και δημόσιο, που μέσα σε αντίξοες έως και απάνθρωπες συνθήκες δίνει μία καθημερινή μάχη παροχής υπηρεσιών υγείας σε κάθε πολίτη, αποτελεί υποχρέωση του Κράτους.

Με αφορμή την ως άνω πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένώσεως, καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση να προβεί στην άμεση αποκατάσταση της νομιμότητος με την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου και την πρόσληψη μονίμων ιατρών στο ΕΣΥ ώστε να υφίσταται η δυνατότητα τηρήσεως ενός προγράμματος εφημερίας χωρίς να παραβιάζεται το κοινοτικό δίκαιο. Επίσης στην επάνδρωση του ΠΕΔΥ με την επαναφορά των αδικαιολογήτως απολυθέντων ιατρών του πρώην ΙΚΑ και την ανάσταση του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδος.Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Π.ΕΟ πρόεδρος Ο Γενικός ΓραμματεύςΕυάγγελος Τούλης Σόλων Κωτούλας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου