Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2015

Βροχή αγωγών για να μην παραγραφούν τα ληξιπρόθεσμαΣύσσωμοι οι προμηθευτές και πάροχοι υγείας του ΕΟΠΥΥ και του ΕΣΥ καταθέτουν αγωγές για τις οφειλές του 2010, στο πλαίσιο οφειλών της πενταετίας 2006 - 2011

Απανωτές είναι οι αγωγές που κατατίθενται αυτές τις μέρες στα δικαστήρια, ώστε οι προμηθευτές ιατρικών υλικών του ΕΣΥ, αλλά και οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας του ΕΟΠΥΥ να μην χάσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν παραμείνει από το 2010 και προγενέστερα, λόγω παραγραφής.

Η αγορά υγείας, αντιμετωπίζει το θέμα ως ένα "πακέτο" που ξεκινά από το 2006 μέχρι το 2011, και αφορά οφειλές του Δημοσίου προς προμηθευτικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις υγείας, οι οποίες υπολογίζονται περί το 1,5 δισ. ευρώ και σε αυτό περιλαμβάνονται και τα ομόλογα που υπέστησαν τις περικοπές του PSI. Το ποσό αυτό, μπορεί να ανεβαίνει ακόμη και στα 2 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της τρόικας, αν συνυπολογιστούν και οι οφειλές προς τους γιατρούς που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ, όμως πρακτικά είναι αδύνατον να υπολογιστεί με ακρίβεια το ποσό που τελικά γίνεται απαιτητό από το σύνολο των αγωγών με τις οποίες διεκδικεί η αγορά την πληρωμή του.

Τουλάχιστον σε ότι αφορά τον ΕΟΠΥΥ, η πρόβλεψη που είχε γίνει το 2014 από τον Οργανισμό αφορούσε περί τα 300 εκ. ευρώ, τα οποία όμως επέστρεψαν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και ... χάθηκαν στην πορεία, χωρίς δυνατότητα επιστροφής στον ΕΟΠΥΥ για την -όπως φαίνεται, μερική - αποπληρωμή των παρόχων.

Προμηθευτές

Κεντρικό ρόλο στην διαδικασία των αγωγών , φαίνεται πως έχουν οι προμηθευτές ιατρικών μηχανημάτων και ορθοπεδικών υλικών, αφού η οφειλή προς τους δύο συγκεκριμένους κλάδους κυμαίνεται από τις εκτιμήσεις των εκπροσώπων τους μεταξύ 800 εκ. ευρώ - 1,2 δισ. ευρώ.

"Το ύψος του ποσού δεν μπορεί να είναι γνωστό, γιατί πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποίησαν τα ομόλογα στις Τράπεζες, ως αντικατάσταση των τιμολογίων, όμως τουλάχιστον για την περίοδο 2008-2009 αφορούσε έναν τζίρο της τάξης του 1 δισ. ευρώ", δήλωσε στο Healthmag ο πρόεδρος του συλλόγου των προμηθευτών ορθοπεδικού υλικού (ΠΑΣΥΠΟΥ) κ. Ανδρέας Μπεκυράς.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ) κ. Παύλος Αρναούτης σημείωσε πως το ακριβές υπόλοιπο δεν είναι γνωστό, γιατί αρκετές εταιρίες είχαν προεξοφλήσει τα ομόλογα πριν την εφαρμογή του PSI, ενώ παράλληλα πρόσθεσε ότι "δεν είναι γνωστό ποιές εταιρίες προχώρησαν σε αγωγές και για ποιά ποσά, από έναν τζίρο της τάξης των 4 δισ. ευρώ για το σύνολο της περιόδου εκείνης".

Πάροχοι υγείας

Μικρότερα είναι τα ποσά που αφορούν την παροχή υπηρεσιών προς τον ΕΟΠΥΥ και το ΕΣΥ από ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα και γιατρούς.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ιδιωτικών Κλινικών Βασίλη Μπαρδή, οι ιδιωτικές κλινικές κάθε χρόνο υποβάλλουν τις απαραίτητες αγωγές, προκειμένου να μην παραγραφούν οι οφειλές των ετών όπου το ελληνικό δημόσιο δεν εξοφλούσε τις υποχρεώσεις του προς τους συμβεβλημένους παρόχους. Για πληρωμές παλαιοτέρων οφειλών του ΕΟΠΥΥ, από τα ταμεία που συγχωνεύθηκαν στον οργανισμό, είχε γίνει πρόβλεψη της τάξης των 300 εκ. ευρώ, χρήματα όμως που ποτέ δεν έφτασαν στην αγορά, αντίθετα επέστρεψαν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αφού δεν έγιναν οι πληρωμές, και δεδομένης της συγκυρίας, τα χρήματα αυτά χάθηκαν.

Παράγοντες του κλάδου των ιδιωτικών κλινικών εκτιμά τις οφειλές εκείνης της περιόδου, γύρω στα 170 εκ. ευρώ.

Σε ότι αφορά τα διαγνωστικά κέντρα, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιδιωτικών Διαγνωστικών Κέντρων (ΠΑΣΙΔΙΚ) Γιώργος Βουγιούκας, δήλωσε πως οι οφειλές για τις οποίες τα διαγνωστικά κέντρα υποβάλλουν αγωγές υπολογίζονται περίπου στα 140 εκ. ευρώ, όμως και εδώ είναι άγνωστο το τελικό ποσό που οι εταιρίες διεκδικούν με τις αγωγές τους, οι οποίες γίνονται μεμονωμένα από την κάθε μία επιχείρηση.

Από την πλευρά των γιατρών τώρα, οι απαιτήσεις για τα έτη 2010 - 2012, υπολογίζονται σε 250-270 εκ. ευρώ, και οι μέχρι στιγμής αιτήσεις για αγωγές μέσω των τοπικών συλλόγων ξεπερνούν τις 500. Οι δε γιατροί του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με την πρόεδρο της ΕΝΙ - ΕΟΠΥΥ Άννας Μαστοράκου, θα κοινοποιήσουν δια της Ένωσης και εξώδικο στον Οργανισμό, ακριβώς για να μην παραγραφούν οι οφειλές αυτές.

Το σημαντικότερο όμως, σύμφωνα με την κ. Μαστοράκου, είναι η έκδοση υπουργικής απόφασης από το υπουργείο Οικονομικών, με την οποία θα καθορίζεται ο τρόπος αποπληρωμής των ποσών αυτών, προκειμένου να διευθετηθεί το ζήτημα πρακτικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου