Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015

ΙΣΠΑΤΡΩΝ: Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της υπερωριακής εξάντλησης των ιατρών

Ιατρικός Σύλλογος ΠάτραςΟ Ιατρικός Σύλλογος Πατρών τάσσεται υπέρ της άμεσης συμμόρφωσης του Ελληνικού κράτους με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σχετικά με το ωράριο εβδομαδιαίας εργασίας των ιατρών του δημοσίου τομέα. 

Με την 23-12-2015 απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταδικάστηκε η χώρα μας και για τη συστηματική παράλειψή της να εφαρμόσει εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας μη υπερβαίνουσα, κατά μέσο όρο, τις 48 ώρες και να διασφαλίσει ελάχιστο ημερήσιο χρόνο αναπαύσεως ή ισοδύναμη περίοδο αντισταθμιστικής αναπαύσεως, κατά παραβίαση των άρθρων 3 και 6 της οδηγίας 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.

Σύμφωνα με το Π/Δ 88/1999 (άρθρο3), ο χρόνος αυτός οφείλει να διαδέχεται άμεσα τον χρόνο εργασίας και δεν μπορεί να είναι κατώτερος από 12 συνεχείς ώρες αντισταθμιστικά για χρονική περίοδο 24 ωρών. 

Το εφημεριακό εργασιακό καθεστώς των ιατρών στα Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία είναι παράνομο και απάνθρωπο, υπερβαίνει τους κανόνες ασφαλούς εφημέρευσης και απαξιώνει το ιατρικό δυναμικό της χώρας, που λειτουργεί σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, δίνοντας καθημερινή μάχη παροχής υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.

Καλούμε για άλλη μία φορά την Ελληνική Κυβέρνηση να προβεί στην άμεση πρόσληψη μονίμων ιατρών στο ΕΣΥ, ώστε να υφίσταται η δυνατότητα τήρησης προγραμμάτων ασφαλούς εφημέρευσης, χωρίς να παραβιάζεται το κοινοτικό δίκαιο, με τήρηση των ισοδύναμων περιόδων αντισταθμιστικής αναπαύσεως.

Η Πρόεδρος           Ο Αντιπρόεδρος         Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου  Γεώργιος Σκρουμπής   Γεώργιος Πατριαρχέας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου