Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2015

Η ανεργία και η μετανάστευση πλήττει τον ιατρικό κλάδο.

Σε επίπεδα «ρεκόρ» έχει ανέλθει η ανεργία των γιατρών, με το 11,48% να είναι άνεργοι και το 16,02% υποαπασχολούμενοι. 

http://www.ygeiasthemata.gr/

Την ίδια ώρα, η αναλογία γιατρών και πληθυσμού στην Ελλάδα είναι 6,1 ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 3,3 γιατροί ανά 1.000 κατοίκους. 

Όσον αφορά στη μετανάστευση των γιατρών, από τους 7.340 που έφυγαν στο εξωτερικό τα τελευταία έξι χρόνια, οι 5.406 μετανάστευσαν αναζητώντας εργασία από το 2011 και μετά. Μέχρι το 2009 η φυγή των γιατρών αφορούσε κυρίως τους αποφοίτους ιατρικών σχολών που ολοκλήρωναν το αγροτικό τους, ενώ από το 2010 η κατάσταση άλλαξε και εκτινάχθηκε κυρίως ο αριθμός των ειδικευμένων γιατρών.

Σχετικά με τη γεωγραφική κατανομή των γιατρών στην Ελλάδα, το 46% του ιατρικού δυναμικού βρίσκεται στο λεκανοπέδιο της Αττικής, δεύτερη έρχεται η Κεντρική Μακεδονία με ποσοστό γύρω στο 17%, στην τρίτη θέση, με ποσοστά λίγο πάνω του 15%, κατατάσσεται η Δυτική Ελλάδα, η Θεσσαλία και η Κρήτη. Σε άλλες περιοχές ο αριθμός των γιατρών είναι σημαντικά μικρότερος, μόλις 3% στη Στερεά Ελλάδα όπου κατοικεί το 8% του πληθυσμού, ενώ στα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου τα ποσοστά κυμαίνονται κάτω του 2%.

Η αδυναμία ωστόσο της κεντρικής εξουσίας όλα τα τελευταία χρόνια μέχρι και σήμερα να χαράξει μια βιώσιμη και αποτελεσματική πολιτική υγείας φαίνεται στο ότι ενώ υπάρχει υπερπληθώρα νέων γιατρών που μαστίζονται από την ανεργία, το σύστημα υγείας καταρρέει από την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού. Έτσι δεκάδες νομοί της χώρας είναι ακάλυπτοι από βασικές ειδικότητες, και οι κάτοικοί τους είναι στο έλεος του Θεού.

1 σχόλιο: