Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2016

Παρά την αύξηση του ποσοστού εισφοράς, διογκώνονται τα χρέη του ΕΟΠΥΥ

Health view.gr
Διογκώνονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς συμβεβλημένους ιατρούς, κλινικές και φαρμακεία, άγοντας σε οριακό σημείο τη δυνατότητά τους να λειτουργήσουν και να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Αυτό αναφέρει σε ερώτηση του ο κ. Ν. Δένδιας στη Βουλή. Σύμφωνα με τον βουλευτή της ΝΔ, «παρά την αύξηση από την Κυβέρνηση του ποσοστού εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη που παρακρατείται από τις κύριες συντάξεις όλων των ασφαλιστικών οργανισμών, του Δημοσίου και του Ν.Α.Τ. από 4% σε 6% από 01.07.2015 και τη συνεπακόλουθη αύξηση των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού και του συστήματος υγείας, ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ ΝΠΔΔ) εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά των οικονομικών του υποχρεώσεων». 

Όπως σημειώνει, «συσσωρευμένες οφειλές που σε ορισμένες περιπτώσεις ανατρέχουν σε αρκετά έτη από σήμερα βαρύνουν τον Οργανισμό έναντι ιατρών, κλινικών και φαρμακοποιών για διαγνωστικές κλπ. εξετάσεις, νοσήλια και εκτελέσεις ιατρικών συνταγών που έχουν μεν κανονικά διεκπεραιωθεί αλλά δεν έχουν ακόμη πληρωθεί». 

Η κατάσταση αυτή – συνεχίζει - έχει περιαγάγει τους συμβεβλημένους με τον Οργανισμό ιατρούς και φαρμακοποιούς σε δεινή θέση, καθώς, λόγω των ποσών που τους οφείλονται, αδυνατούν ή σε κάθε περίπτωση δυσκολεύονται με τη σειρά τους ν’ ανταποκριθούν προς τις δικές τους οικονομικές υποχρεώσεις (λειτουργικά έξοδα, προμηθευτές κ.α.), με τους κινδύνους που η αδυναμία τους αυτή συνεπάγεται για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όλων των ασφαλισμένων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου