Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016

Ενημερωτικό σημείωμα ΠΑΣΙΠΑΑ ΠΕΔΥ

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Υ)»

Αποφ. ΕΔ: 538/2014 


Αθήνα, 25/2/2015 

Αρ. Πρωτ.: 12/2015 

Ενημερωτικό σημείωμα

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με το Διοικητή της 1ης ΔΥΠΕ, τον οικονομικό Διευθυντή της ΔΥΠΕ κ. Φράγκου, τον Πρόεδρο του Συλλόγου Πλήρους και Αποκλειστικής Απασχόλησης (ΠΑΣΙΠΑΑ) κ. Παπαλέτσο Γιάννη, τον τέως Πρόεδρο του Συλλόγου κο Παναγιώτου Θάνο και το νομικό σύμβουλο Γιάννη Τουτζιαράκη, συμφωνήθηκε ότι τα επόμενα διοικητικά βήματα για την υλοποίηση της απόφασης για την πλήρη μισθολογική εξομοίωση των γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης θα είναι τα εξής:

1. Τέλος Φεβρουαρίου θα καταβληθεί το 70 % του χρονοεπιδόματος.

2. Τέλος Μαρτίου θα καταβληθεί το 100% του χρονοεπιδόματος και των αποδοχών του μήνα, οριστικά και όχι προσωρινά όπως ανέφερε η απόφαση του Διοικητή από 17-02-2016 (αρ. Πρωτ. 8110). 

3. Θα προηγηθεί απόφαση του Διοικητή, η οποία θα χορηγεί οριστικά και στο 100% το χρονοεπίδομα, όπως και όλα όσα προβλέπονταν νομικά και ήδη καταβάλλονται. 

4. Τέλος Απριλίου θα καταβληθεί το σύνολο των αναδρομικών διαφορών που αφορούν το διάστημα από 19/12/2014 έως το Μάρτιο του 2016, οπότε και θα έχει αρχίσει η καταβολή του 100% των αποδοχών.

5. Δεν θα καταβάλλουν τόκο για την καθυστέρηση, που για μας είναι αδικαιολόγητη. Αυτή θα επιδιωχθεί δικαστικά με την αγωγή που θα εκδικασθεί. 

6. Δεν θα καταβάλλουν τις διαφορές των αποδοχών για το διάστημα από την 18 Οκτωβρίου 2014 μέχρι και τη δημοσίευση της ένταξης στο ΠΕΔΥ, όπως είναι το αίτημά μας. Αυτές θα επιδιωχθούν δικαστικά με την αγωγή. 

7. Δεν θεωρούν ότι υπάρχει νομική βάση για καταβολή μισθολογικών διαφορών για το διάστημα από Μάρτιο του 2014 μέχρι το Δεκέμβριο του 2014 όταν εργάζονταν 8 και 7 ώρες. Αυτές θα επιδιωχθούν δικαστικά με ειδική αγωγή από όσους ενδιαφέρονται.

8. Θα εκδοθεί διαπιστωτική πράξη , ίσως απαιτηθούν τουλάχιστον 3-4 μήνες, με την οποία θα χορηγηθεί ο βαθμός και οι αποδοχές του διευθυντή σε όσους έχουν προϋπηρεσία 15 ετών. Δεν είναι σαφές αν θα καταβληθεί και αναδρομικά η διαφορά αποδοχών για το λόγο αυτό, ή όχι.

Η συνάντηση ήταν ειλικρινής και γόνιμη. Ήταν σαφής η πρόθεση της διοίκησης να τακτοποιηθούν θετικά τα κύρια μισθολογικά ζητήματα των γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. 

O Πρόεδρος                 Η Γ Γραμματεύς

Παπαλέτσος Ιωάννης    Δανδάλη Ροδάνθη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου