Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016

Οφειλές 15 δισ. ευρώ στα ασφαλιστικά ταμεία

Στη Βουλή τα στοιχεία από τον υφυπουργό εργασίας Αν. Πετρόπουλο

Αθήνα 
TO BHMA

Στα 15 δισ. ευρώ ανέρχονται οι οφειλές του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα προς τα ασφαλιστικά ταμεία, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβίβασε στη Βουλή ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αναστάσιος Πετρόπουλος. 

Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν μετά από ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων που είχε καταθέσει ο βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων Δημήτρης Καμμένος, με την οποία ζητούσε να ενημερωθεί σε ποιες ενέργειες θα προβεί το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προκειμένου να εισπραχθούν τα χρωστούμενα από μεγαλοοφειλέτες, με δεδομένο το γεγονός ότι η κυβέρνηση πρέπει να παρουσιάσει στους δανειστές πρόταση για την εξοικονόμηση 2,2 δισ. ευρώ μέχρι και το τέλος του 2016. 

Ζητούσε επίσης να ενημερωθεί ποιοι και πόσοι μεγαλοοφειλέτες ανήκουν στον δημόσιο τομέα και πόσοι στον ιδιωτικό και αν έχουν ασκηθεί διώξεις σε μεγαλοοφειλέτες που δεν έχουν ρυθμίσει με κάποιο τρόπο τις οφειλές τους. Ο κ. Καμμένος ζητούσε να ενημερωθεί και αν τα ηλεκτρονικά κατασχετήρια τα οποία θα αρχίσουν να αποστέλλονται σε όσους δεν έχουν κάνει ρυθμίσεις θα αφορούν και άτομα με μικρές οφειλές της τάξης των 5.000 ευρώ.

Με το απαντητικό έγγραφο του υφυπουργού Εργασίας γίνεται γνωστό ότι:

οφειλέτες με συνολική οφειλή άνω του 1.000.000 ευρώ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στο ΚΕΑΟ που ανήκουν στον δημόσιο τομέα είναι 9, με συνολικό ποσό οφειλής 53.355.161 ευρώ και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα είναι 66 με συνολικό ποσό οφειλής 799.151.193 ευρώ.
οφειλέτες με συνολική οφειλή άνω του 1.000.000 ευρώ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στο ΚΕΑΟ που ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα είναι 1.393, με συνολικό ποσό οφειλής 4.957.804.012 ευρώ.Ειδικότερα, τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή, και αφορούν τους οφειλέτες που είναι ενταγμένοι στο ΚΕΑΟ έχουν ως εξής:

Δημόσιο: οφειλέτες 9-σύνολο οφειλής 53.355.161 ευρώ
Ευρύτερος δημόσιος τομέας: οφειλέτες 44-σύνολο οφειλής 699.350.703 ευρώ
Ιδιωτικά: οφειλέτες 952-σύνολο οφειλής 2.631.950.790 ευρώ
Σύνολο: οφειλέτες 1.005-σύνολο οφειλής 3.384.656.654Οι οφειλέτες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μη ενταγμένοι στο ΚΕΑΟ έχουν ως εξής:

Δημόσιο: οφειλέτες 0- σύνολο οφειλής 0
Ευρύτερος δημόσιος τομέας: οφειλέτες 22-σύνολο οφειλής 99.800.490 ευρώ
Ιδιωτικά: οφειλέτες 441-σύνολο οφειλής 2.325.853.222 ευρώ
Σύνολο: οφειλέτες 463-σύνολο οφειλής 2.425.653.712 ευρώΟ υφυπουργός Εργασίας αναφέρει ότι η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ) εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Αναφέρει επίσης ότι οι διαδικασίες που αναπτύσσονται στο ΚΕΑΟ επικεντρώνουν τα εισπρακτικά μέτρα στις οφειλές που πρέπει να επιδιωχθεί η είσπραξή τους κατά προτεραιότητα, με στόχο την ενίσχυση των εισπράξεων.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της κεντρικής παρακολούθησης των οφειλετών, που επιτρέπει έλεγχο αφερεγγυότητας των επιχειρήσεων που είναι οφειλέτες ΚΕΑΟ, αλλά και τον εντοπισμό περιπτώσεων οργανωμένης εισφοροδιαφυγής και συστηματικής δημιουργίας οφειλών.

Ο κ. Πετρόπουλος αναφέρει ότι από τη 1 Νοεμβρίου 2015 λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρακατά οιουδήποτε οφειλέτη ΚΕΑΟ με ανεξόφλητες ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές μη υπαχθείσες σε καθεστώς ρύθμισης κατά την ισχύουσα νομοθεσία, ανεξαρτήτως ύψους οφειλής μεν, εμφατικά και κατά προτεραιότητα δε, για τις σημαντικού ύψους μη διασφαλισμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Παράλληλα επισημαίνεται ότι οι καταβολές ποσών έναντι των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών από τους οφειλέτες ΚΕΑΟ, οι οποίες δεν βρίσκονται υπό καθεστώς ενεργής ρύθμισης, αξιολογείται θετικά από την υπηρεσία, ενισχύοντας το προφίλ του οφειλέτη, και καθυστερώντας (όχι αναστέλλοντας), κατά συνέπεια, την εκκίνηση της διαδικασίας αναγκαστικής είσπραξης, εφόσον οι εν λόγω καταβολές: α)πραγματοποιούνται τακτικά, π.χ. μηνιαίως, β) αφορούν ποσά μικρότερα μεν από την προκύπτουσα σε περίπτωση ρύθμισης μηνιαία δόση, ικανού μεγέθους δε, αναλογικά με το ύψος της συνολικής ληξιπρόθεσμης οφειλής και γ) συνδυάζονται με την ταυτόχρονη εμπρόθεσμη καταβολή των τρεχουσών μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών.

Ο υφυπουργός θυμίζει ότι η ποινική δίωξη για το αδίκημα της παρακράτησης των εργοδοτικών εισφορών και την υπεξαίρεση των εργατικών εισφορών, οι οποίες δεν αποδίδονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ασκείται κατά των εργοδοτών/οφειλετών του από τις αρμόδιες κατά τόπους εισαγγελικές αρχές για κάθε πράξη εισφορών η οποία υπερβαίνει σε κύρια εισφορά το ποσό των 30.000 ευρώ.

Για το εάν τα ηλεκτρονικά κατασχετήρια θα αφορούν και άτομα με μικρές οφειλές της τάξης των 5.000 ευρώ, ο υφυπουργός αναφέρει ότι για τον καθορισμό της προτεραιότητας για τη λήψη αναγκαστικών μέτρων οι οφειλέτες αξιολογούνται και δημιουργείται το προφίλ του καθενός με πληροφορίες από το ηλεκτρονικό σύστημα του ΚΕΑΟ, τη διασύνδεση με το Μητρώο της ΓΓΠΣ, τα στοιχεία του ΓΕΜΗ κλπ. Αναφέρει επίσης ότι το ΚΕΑΟ κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του εφαρμόζει όχι μόνο την αρχή της νομιμότητας, αλλά και την αρχή της χρηστής διοίκησης. 

Έτσι, όταν κάποιος οφειλέτης δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να υπαχθεί σε ρύθμιση, αλλά καταβάλλει τρέχουσες εισφορές, με παράλληλη καταβολή ανελλιπώς κάθε μήνα εύλογου ποσού «έναντι» της οφειλής του, για όσο χρόνο διαρκεί η συμπεριφορά αυτή δεν υπόκειται σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου