Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016

“Κομισιόν”: Μελέτη για τον συντονισμό της τιμολόγησης των φαρμάκων στην Ευρώπη

Την ενθάρρυνση της καινοτομίας, με παράλληλη διαφύλαξη της βιωσιμότητας των συστημάτων Υγείας, αναδεικνύει μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα συστήματα τιμολόγησης φαρμάκων.

ΙΑΤRONET.GR

Κρίσιμη χαρακτηρίζεται από τους Ευρωπαίους τεχνοκράτες η πρόσβαση των ασθενών σε ασφαλή, αποτελεσματικά, αλλά και προσιτά φάρμακα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην έκδοση μελέτης για την ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των χωρών στον τομέα της φαρμακευτικής τιμολόγησης..

Στη μελέτη επισημαίνεται ότι το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να είναι οικονομικά βιώσιμο και να ενθαρρύνεται παράλληλα η καινοτομία.

Αυτό αποτελεί τη βασική πρόκληση για τις αρμόδιες εθνικές αρχές, αλλά και τους φορείς – όπως τα Ταμεία - οι οποίοι αποζημιώνουν τα φάρμακα.

Με δεδομένη την αυξανόμενη οικονομική πίεση και την αναμονή έλευσης νέων (πιο ακριβών) σκευασμάτων στην αγορά, εκτιμάται πως απαιτούνται νέες προσεγγίσεις για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι.

Σε αυτό το πλαίσιο, ανατέθηκε η μελέτη του θέματος σε μία κοινοπραξία (Gesundheit Österreich Forschungs - und Planungs GmbH, Sogeti Λουξεμβούργου και το Πανεπιστήμιο Επιστημών Υγείας) η διερεύνηση των φαρμακευτικών πολιτικών τιμολόγησης και αντιστοίχησης των τιμών.

Σύμφωνα με τους συντάκτες της, σκοπός της μελέτης είναι να διερευνηθούν οι υπάρχουσες πρακτικές τιμολόγησης στα ευρωπαϊκά συστήματα και να επιτευχθούν βελτιώσεις στις δύο ακολουθούμενες πρακτικές: τη τιμολόγηση με βάση τιμές από το εξωτερικό (external price referencing – EPR) και την τιμολόγηση με βάση άλλα κριτήρια (differencial pricing – DP).

Για την επίτευξη αυτών των στόχων της έρευνας, οι συγγραφείς επικαλούνται μια σειρά από μεθόδους, συμπεριλαμβανομένης μίας βιβλιογραφικής επισκόπησης, έρευνα των αρμόδιων αρχών για τη φαρμακευτική τιμολόγηση, συνεντεύξεις με εμπειρογνώμονες προμηθειών, προσομοιώσεις των τιμών, νομική ανάλυση και έρευνα των μοντέλων συνεργασίας.

Εξωτερική

Η εξωτερική τιμή αναφοράς (EPR), είναι η πρακτική τιμολόγησης με βάση την τιμή ενός φαρμάκου σε μία ή περισσότερες χώρες και αποτελεί την πιο συχνά εφαρμοζόμενη μέθοδο στην Ευρώπη.

Από το 2015, εκτός από τη Γερμανία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όλα τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Ελβετία και η Τουρκία, καθορίζουν τις τιμές των φαρμάκων με βάση τη σύγκριση με άλλες χώρες.

Στη Γερμανία, ο νόμος προβλέπει πως οι τιμές αναφοράς πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην τιμολόγηση των νέων σκευασμάτων, αλλά δεν ακολουθείται πάντα η συγκεκριμένη πρακτική.

Στη Δανία, η τιμολόγηση με βάση τιμές αναφοράς εφαρμόζεται μόνο ως υποστηρικτική τιμολογιακή πολιτική στον τομέα του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με μια έρευνα, που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2015, 20 από τις 29 χώρες που εφαρμόζουν τιμές αναφοράς (EPR) χρησιμοποιούν αυτή την πρακτική ως αποκλειστικό ή κύριο τιμολογιακό μέσο.

Διαφορική

Η διαφορική τιμολόγηση (DP) αποτελεί μία στρατηγική της που έχει διαφορετικές τιμές για το ίδιο το προϊόν, ανάλογα με το που αυτό διατίθεται.

Στη μελέτη αναφέρεται πως ένα σύστημα αυτού του τύπου έχει θέση στα ευρωπαϊκά συστήματα.

Θα απαιτούσε, ωστόσο, συμφωνία σχετικά με τις αρχές και τους μηχανισμούς του
περιλαμβάνονται σε διάφορες χώρες και ενδέχεται να μην είναι εφικτή η εφαρμογή του σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Στον σχεδιασμό μηχανισμών τιμολόγησης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οικονομικοί δείκτες, όπως το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ή η ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης.

Η λογική του συστήματος είναι να αποτρέπει τις υψηλότερες τιμές σε χώρες υψηλότερου εισοδήματος.

ΔΗΜ.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου